Copy
Senaste nytt från Handelsrådet
Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev
Nr 1, 10 februari 2016

Initiativ för att stärka handelsnäringen

Handeln är en viktig del av samhället och handeln ställs ständigt inför förändringar och nya utmaningar som erbjuder både möjligheter och svårigheter.

För att stärka handelsnäringen och möta de framtida utmaningarna behöver handelsforskningen utvecklas strategiskt så att den är relevant och  högkvalitativ för handelns företag och de som jobbar inom handeln.
Läs mer om handelns forskningsagenda  >>

Välkommen på seminarium om agendan 15 mars!
Läs mer  >>

Välkommen till Handelsrådet!

Handelns Utvecklingsråds verksamhet ingår numera i Handelsrådet Handelsrådets verksamhet spänner över flera områden vilka alla bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda. De områden som Handelsrådet fokuserar på är Arbetsmiljö och säkerhet, Forskning och utveckling, Internationellt, Omställning och Yrke och kompetens. Utgångspunkten är att Handelsrådet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen.
Läs mer om Handelsrådet på den nya hemsidan  >>
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter

19 FEB Marknadsföring i sociala medier
Frukostseminarium: Stockholm

24 FEB Hur utvecklas den privata konsumtionen?
Frukostworkshop: Göteborg

03 MAR Studentuppsatspris 2016
Deadline: Nominera till handelns studentuppsatspris

15 MAR Initiativ för att stärka handelsnäringen
Frukostseminarium: Stockholm

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus