Copy
Senaste nytt från Handelsrådet Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev

Nr 2, 09 Mars 2016

Strategisk mix av dagligvarubutiksformat


Metoder för att effektivt analysera marknaden

Det finns användbar kunskap att hämta i de stora mängder data handelsföretag idag har tillgång till. Det gäller dock att ha metoder som ger svar på relevanta frågor. I ett projekt vid Institutet för Näringslivsforskning har forskare tagit fram metoder och verktyg för att skapa strategiska beslutsunderlag.
Läs mer om den nya rapporten från IFN  >>

Lansering av forskningsagendan

Den 15 mars presenteras forskningagendan "Initiativ för att stärka handeln" på ett frukostseminarium i Stockholm. Kom och lyssna på rapportförfattaren Malin Sundström, ek dr, Ulf Johansson, professor, och Ann-Katrin Tottie, chef verksamhetsutveckling & IT, Ica med flera!

Sista anmälningsdag fredag 11 mars.

Läs mer om programmet  >>
Anmäl dig här
Om du inte har möjlighet att närvara kan du ta del av seminariet via webben, både live och i efterhand.
Se presetnationen av forskningsagendan på Handelsrådets hemsida eller på Youtube.

Stipendieutlysning

Nu är Handelsrådets stipedieutlysning för doktorander och nydisputerade forskare som vill ägna sig åt områden av intresse för handeln öppen för ansökningar och nomineringar.
Läs mer och ansök  >>

Fem nya forskningsprojekt

De nya projekten spänner över flera mycket relevanta områden för handeln – från digitalisering, omnikanal och export till samhällsutveckling och anställningsbidrag.
Läs mer om de nya projekten  >>

Från att servera till att serva

Krönika: I skolan fick vi lära oss att efterfrågan styr utbudet. I verkligheten har vi fått konstatera att förhållandet oftast är det omvända. I verkligheten har utbudet styrt efterfrågan. /.../

Någonting håller emellertid på att hända. Något som gör att skolboken får rätt. Det kallas digitalisering och ger människor och företag full information och kunskap i realtid.

Läs hela krönikan om hur handelns nya roll även gör forskningen inom handeln viktig  >>

Jonas Arnberg
s
ammankallande, Handelsrådet
Forskning och utveckling
 
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter


11 MARS Skyltningens inverkan på konsumenten
Frukostseminarium: Stockholm
    
15 MARS Initiativ för att stärka handelsnäringen
Frukostseminarium: Stockholm

08 APRIL Smartare varudistribution i stadsmiljö
Frukostseminarium: Stockholm

22 APRIL Butikens roll för hållbar konsumtion
Frukostseminarium: Malmö

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus