Copy
November 2020
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

NYHETSBREV

Grönt ljus för
ytterligare kompetenslyft


Större handelsföretag står i fokus för Handelsrådets nya ESF-projekt. Målet är att stötta handeln med viktig kompetensutveckling med anledning av handelns digitala transformation.

– Projektet ska bidra till en stärkt kompetens inom området digitalisering för de individer som genomgår projektets utbildningar, säger Handelsrådets Helen Rönnholm (bilden) och fortsätter:

– Utöver att deltagande företag får mer kompetenta medarbetare, kommer företagen stärka sin förmåga att analysera organisationens kompetensbehov och planera kompetensutvecklingsinsatser.

Sedan våren 2019 driver Handelsrådet ESF-projektet "Kompetenslyft för handeln" med utbildningsinsatser för handelsföretag med upp till och med 49 anställda.

Med nya "Kompetenslyft för handeln 2" erbjuds också större handelsföretag avgiftsfri kompetensutveckling för såväl arbetare som tjänstemän, från och med våren 2021 till och med hösten 2022.

Läs mer här.
Den som vill delta i projektet eller få mer information kan kontakta Helen Rönnholm, helen.ronnholm@handelsradet.se.

Utbildningsdagar för nya elevinspiratörer

Handelsrådet utbildar nya elevinspiratörer, som självständigt ska kunna marknadsföra sina respektive gymnasieutbildningar på mässor och skolbesök.

I mitten på november gnuggades 25 gymnasielever, som alla går en gymnasial utbildning med handelsinriktning.

Under en digital dag fick de bland annat information om yrken och utbildningar i handeln och en genomgång av det material som Handelsrådet erbjuder på www.karriarihandeln.se.

 

Julia Tollin (bilden), programledare för Handelsrådets yrkestävlingar 2020, höll i en workshop i retorik och kommunikation.

Utbildningen nådde maxtaket med 25 elever.
– Deltagarna tycker det är roligt och ser samtidigt vinster i att få erfarenhet och kontakter inför framtiden, säger Handelsrådets Therese Forslin. 

Efter en uppföljande utbildningsdag i vår ska dessa elever, på egen hand, kunna vara ute på utbildningsmässor och på besök i niondeklasser som står inför sitt gymnasieval.

Handelsrådets nya forskarstöd

Handelsrådet utlyser ett postdoc-stöd på två miljoner kronor.

Syftet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. 
Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste två åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 30 juni 2021. 

Läs mer här.

Ny rapport från Handelns ekonomiska råd:

Handeln och covid-19 

Handelns ekonomiska råd presenterar i direktsändning årets rapport "Handeln och covid-19: Lärdomar från krisen".

Handelsrådet bjuder in till webbinarium med presentation och diskussion.

Anmälan för direktsändningslänk här.

– Pandemin har synliggjort handelns samhällsbärande funktion, men också behovet av att uppdatera synen på denna, säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd.

Med utgångspunkt i rapporten behandlar webbinariet frågor som:

• Överblick av hur pandemin drabbat Sverige och några närliggande länder

• Så har pandemin och restriktionerna påverkat svensk handel

• Bedömning av vilka trender som kan komma att förstärkas av pandemin, som exempelvis e-handelns redan snabba tillväxt

• Resultat från en enkätundersökning om de ekonomiska stödåtgärdernas effekter på handelsföretagen

• Diskussion om hur stödåtgärder bör utformas i kris

• Behovet av att uppdatera synen på handeln och samhällsnyttan i att ha en fungerande e-handelsinfrastruktur inklusive leveranslösningar

Medverkar gör:
• Erik Åsbrink, ordförande Handelns ekonomiska råd
• Mats Bergman, Handelns ekonomiska råd
• Cecilia Hermansson, Handelns ekonomiska råd
• Sara Rosengren, Handelns ekonomiska råd
• Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
• Stefan Carlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund
• Daniel Lind, chefsekonom, Akavia
• Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel

Läs mer och anmäl dig här.

Webbinariet spelas in, och kommer också att gå i se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Sök forskningsmedel:

Handelsrådets utlysning 2021 öppnad

Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2021 har temat ”Forskning relevant för handeln”.

Utlysningen fokuserar på branschnära projekt som ska komma branschen till nytta, utan att gynna enskilda företag specifikt.

– Genom att årligen avsätta betydande belopp till projektfinansiering bidrar Handelsrådet till att utveckla handelsforskningen på nationell nivå, säger Andreas Hedlund, FoU-expert på Handelsrådet.

Liksom tidigare görs ansökan i tre steg, där det första är en idéskiss. Utifrån den gör bedömargruppen, sammansatt av forskare och branschexpertis, en första bedömning.


 
Handelsrådets slutliga beslut kring vilka projekt som får dela på årets sammanlagt tio miljoner kronor fattas strax före sommaren.
Ansökan görs via Handelsrådets ansökningsportal.

Läs utlysningstexten här.
Här är ansökningsportalen.
 

DEADLINE DEN 15 JANUARI 2021.

På gång hos Handelsrådet

 

Handels(r)evolutionen 2 december – webbinarium

Veckans gäst: Michael Grimborg, Synsam.
Tema: Digitala marknadskanaler.
Mer info här.
 

Retail educator workshop 3 december – webbinarium

Diskussion kring hur den högre utbildningen kan utvecklas för att stärka handeln och den framtida kompetensförsörjningen.
Torsdag den 3 december, webbsänt.
Anmälan krävs.
Mer info här.
 

Ekonomiska rådet 8 december – webbinarium

Presentation av Handelns ekonomiska råds senaste rapport, som har fokus på handeln och coronapandemin.
Tisdag 8 december, webbsänt.
Mer info här.


Vem gör karriär i handeln? 8 december – webbinarium

Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och Sven-Olov Daunfeldt, Handelns forskningsinstitut, presenterar nya forskningsresultat om arbetsliv och karriärer för unga.
Mer info här.


Tillit eller tvång? Kunders förtroende för handelns datainsamling 8 december – webbinarium

Forskaren Stefan Larsson presenterar Handelsrådsfinansierade projektet "Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin".
Mer info här.
 

Handels(r)evolutionen 9 december – webbinarium

Veckans gäst: Åsa Wallenrud, Blocket.
Tema: Få effekt genom sociala medier.
Mer info här.


Den lilla stadens attraktivitet 10 december – webbinarium

Oana Mihaescu, Handelns forskningsinstitut, berättar utifrån sin forskning om den lilla stadens utveckling och utmaningen i att skapa en attraktiv stadsmiljö. 
Torsdag den 10 december, webbsänt.
Mer info här.
 

2021

 

Deadline utlysning 2021 – 15 januari 

Mer info här.

Avregistrera och personuppgiftspolicy


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Om du i fortsättningen inte vill ha Handelsrådets nyhetsbrev och inbjudan till kostnadsfria kunskapsfrukostar, workshops och seminarier e-posta till info@handelsradet.se.
Till samma adress mejlar du om du vill uppdatera din kontaktinformation.
Share
Tweet
Share
Forward

Adress och kontaktinformation:
Handelsrådet | Besök: Regeringsgatan 60 | 103 29 Stockholm
Telefon: 010-471 85 89 | E-post: info@handelsradet.se | Hemsida: www.handelsradet.se

Avregistrera dig från kommande utskick    Uppdatera din prenumeration