Copy
December 2020
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

NYHETSBREV

Flera nya filmer på
Handelsrådets Youtubekanal

Hösten har varit webbinarieintensiv för Handelsrådets del.

De direktsända webbinarierna har spelats in och går så här i efterhand att se på Handelsrådets Youtubekanal.
Botanisera gärna här.

För tips och kom-ihåg kring höstens webbinarieutbud, se Handelsrådets kalendarium.

Samspel efterlystes på
Retail Educator Workshop

Den 3 december möttes utbildare från landets högskolor och universitet och representanter från handeln för en digital version av 2020 års Retail Educator Workshop.

Under webbinariet diskuterades hur utbildningarnas innehåll kan hållas up-to-date och vad som krävs för att handeln ska vara en attraktiv bransch efter avslutad högskoleutbildning. 

– Studenterna uttryckte att de söker arbetsgivare som de känner vill ta vara på deras potential och låta dem utvecklas i jobbet, säger Handelsrådets vd Mats Johansson och fortsätter: 

– Både från lärosäten och studenter uttrycktes ett intresse för att i större utsträckning integrera kontakter med arbetslivet i studierna. 

Retail Educator Workshop är ett samarbete mellan Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen.

Ansökan har öppnat:

Studentuppsatspriset

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet.

Uppsatspriset syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.

Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under föreliggande vår- eller hösttermin och senast godkända i februari när den aktuella utlysningen öppnar. 

Studenterna ansöker själva om uppsatspriset genom att skicka in sin uppsats tillsammans med uppsatsbetyg.

Ansökan görs via Handelsrådets ansökningsportal.

Deadline 1 mars 2021.

Läs mer här.

På gång hos Handelsrådet

Deadline utlysning 2021 – 15 januari 

Utlysningen har det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln”.
Mer info här.
 

Butiken som mötesplats – 29 januari

Forskare Karin M Ekström talar utifrån sin forskning på temat ”Butiken som mötesplats – en central konkurrensfördel i en digitaliserad värld”.
Webbsänt.
Mer info här.


Deadline handels studentuppsatspris – 1 mars 

Handelns årliga studentuppsatspris har deadline måndag 1 mars.
Mer info här.
 

Jakten på det lägsta priset – 25 mars 

Om prisjämförelsesajter med forskaren Niklas Rudholm.
Webbsänt.
Mer info här.
 

Sänkta arbetsgivaravgifters effekt på utrikes födda – 22 april 

Med forskaren Anton Gidehag, HFI/Örebro universitet.
Webbsänt.
Mer info här.

Avregistrera och personuppgiftspolicy


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Om du i fortsättningen inte vill ha Handelsrådets nyhetsbrev och inbjudan till kostnadsfria kunskapsfrukostar, workshops och seminarier e-posta till info@handelsradet.se.
Till samma adress mejlar du om du vill uppdatera din kontaktinformation.
Share
Tweet
Share
Forward

Adress och kontaktinformation:
Handelsrådet | Besök: Regeringsgatan 60 | 103 29 Stockholm
Telefon: 010-471 85 89 | E-post: info@handelsradet.se | Hemsida: www.handelsradet.se

Avregistrera dig från kommande utskick    Uppdatera din prenumeration