Copy
Senaste nytt från Handelsrådet Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev

Nr 7, 15 december 2016

Nya arbetssätt för mer nytta

Under 2016 lanserade Handelsrådet forskningsagendan "Initiativ för att stärka handelsnäringen". Med utgångspunkt i den har nya strukturer och incitament skapats och byggt upp för att gå i mål med agendans vision. Detta viktiga arbete som bland annat syftar till att skapa starkare kopplingar mellan näringslivet och akademin har påbörjats och fortsätter starkt under 2017.

Läs mer om Handelsrådets nya sätt att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågorna  >>
Krönika: Med avstamp i forskningsagendan ”Initiativ för att stärka handelsnäringen” som lanserades i början av året har vi börjat vässa Handelsrådets egna processer för att finansiera forskning med största möjliga nytta och relevans för näringen. Jag är övertygade om att när vi får till ett givande och tagande mellan akademi och näring så kommer saker att hända. 

Läs mer Andreas tankar kring det gångna 2016 och kommande 2017  >>

Andreas Hedlund, vd, Handelsrådet

Förpackningsdesign för hållbar utveckling

Boksläpp 10 februari
Förpackningar är föremål för frustration och har ett oförtjänt dåligt rykte som den enskilt största orsaken till nedskräpning, helt enkelt något som de flesta talar om som ett (o)nödvändigt ont!

Hör forskarna Annika Olsson och Daniel Hellström prata utifrån sin nya bok Managing Packaging Design for Sustainable Development.

Läs mer om bokreleasen här  >>

NRWC 2016 i Århus   

I november samlades runt 100 forskare inom detalj- och partihandel på Århus universitet för att diskutera forskning av relevans för handeln.

Läs mer om de olika ämnen som togs upp på konferensen  >>

Mer än bara e-handel

Ny bok som tar upp digitaliseringen av handeln med utgångspunkt i den fysiska butiken.

Läs mer om boken som reflekterar kring digitaliseringens betydelse för handeln  >>

The Textile Challenge

Ny bok om svenskt samarbete kring textilproduktion för ökad hållbarhet.

Läs mer om Sweden Textile Water Initiative - STWI  >>

Miljöcertifiering av butik

Nytt forskningsprojekt undersöker certifiering av butiksverksamhet, hur det påverkar organisationen och om det lönar sig..

Läs mer om det nya projektet om butikscertifiering  >>

Mat på nätet

Internet har revolutionerat detaljhandeln när det gäller allt från kundmöte, distribution till vem som gör vad i de olika delarna. Forskare från Örebro universitet har visat på skillnader när det gäller distribution av varor vid köp online och offline..

Läs mer om den nya rapporten om e-handelns distributionssystem och affärsmodeller  >>
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter


27 jan Upplevelser och beslut i butik
Frukostseminarium: Stockholm, Retail House och Handelsrådet

03 feb Smart data – nyckeln till kundförståelse
Frukostseminarium: Stockholm, HUI Research och Handelsrådet

10 feb Förpackningsdesign för hållbar utveckling
Bokrelease: Stockholm, Handelsrådet

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus