Copy
Senaste nytt från Handelsrådet Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev

Nr 2, 23 mars 2017

11 miljoner kronor till fyra nya forskningsprojekt

Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats, med målet att få fram konkret och framåtblickande kunskap till nytta för både besöks- och handelsnäring.

Läs mer om de beviljade projekten  >>

Kunniga kunder


Dagens kunniga kunder ställer nya krav på samtida handel. Dessa krav innebär nya förväntningar på sortiment, service, tillgänglighet, logistik och kompetens. Kunniga kunder förväntar sig också information om varors ursprung och miljöpåverkan.

Kundens kanal(k)val


Ökad konkurrens, intensiv internationalisering, tekniska framsteg och nya kanal­strategier omformar detaljhandelslandskapet i snabb takt. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tittat närmare på vilka kundfokuserade strategier som behövs för att bli framgångsrik i detta nya landskap.

Läs mer om hur kundernas köpbeteenden ändras  >>

Att möta kunderna där de finns

Krönika: Det är inte alltid lätt att förutspå kunders beteende. När jag för tio år sedan fick frågan om jag skulle börja handla på nätet var svaret självklart: ”Jag kommer aldrig att handla kläder och skor online, men jag blir den första att handla livsmedel när det blir möjligt”. Tänk så fel jag hade!

Läs Åsa Wallströms reflektioner kring multikanalshopping  >>

 
Åsa Wallström, professor, Luleå tekniska universitet

Framtidens fysiska butik – en workshopserie om digitalisering, upplevelser och hållbarhet

Ett av de mest diskuterade ämnena inom handeln det senaste året har varit den framtida fysiska butiken (engelskans brick & mortar). E-handelns tillväxt är stark, men vi vet också att inom överskådlig tid kommer den fysiska butiken att fortfarande vara den där flest handlar. Hur den framtida fysiska butiken kan och behöver ser ut och utformas är temat för tre workshopar som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar tillsammans med Handelsrådet. Den första går av stapeln den 29 maj i Lund.

Läs mer om och anmäl dig till workshopserien Framtidens fysiska butik  >>
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter


31 mars Kundens digitala beteende vid matinköp
Frukostseminarium: Stockholm

31 mars Disputation Ingrid Stigzelius
Disputation: Stockholm
 
07 april Innovativa inköpsstrategier för hushållen
Frukostseminarium: Stockholm

25 april Stipendieutlysning 2017
Deadline

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2017 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus