Copy
Senaste nytt från Handelsrådet Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev

Nr 5, 09 september 2016

Näringsrelevant utbildning och forskning 

Krönika: På den tiden [1980-talet] handlade ekonomutbildningar framförallt om de tillverkande företagens verksamhet och utmaningar. /.../  Förutsättningarna för akademiker och praktiker att uträtta saker tillsammans inom detaljhandeln har knappast varit mera goda än de är nu. Jag ser fram emot att tillsammans med Fredrik Törn från Coop berätta om våra gemensamma erfarenheter av att samverka på Forskningsinblick 2016 den 6 oktober.  

Läs hela krönikan om Mikael Hernants tankar kring gränssnittet mellan näringsliv och akademi  >>

Mikael Hernant, ek. dr, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Skövde

Utlysning av forskningsmedel

BFUF och Handelsrådet bjuder tillsammans in till en utlysning där målet är att få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring. Aktörer från akademi, näring, branschorganisationer och företag ska ingå i projekten.  

Läs mer om besöks- och handelsnäringens gemensamma satsning  >>

Läs om inspirations- och informationsmötet som hölls den 2 september  >>
 
Claes Göran Sylvén, Ica Flygfyren i Norrtälje och Icas styrelseordförande, Charlotte Skott, Scandinavian Mountains, samt Ricard Constantinou, blan annat Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25 pratade på det välbesökta inspirationsmötet om utlysningen.

Dataanalys för kundförståelse

Använd informationen om kunderna och gå från big data till smart data. Undvik samtidigt att bli creepy i dina personliga erbjudanden.

Läs mer om den nya rapporten om business intelligence  >>

Rörlighet bland anställda

Hög personalomsättning ses ofta som problematisk, men personal kan uppleva rörlighet som både positiv och önskvärd.

Läs mer om den nya rapporten om rörlighet i dagligvaruhandeln  >>

Lyft för handeln 2015

Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i detaljhandeln visar HUI Research färska analys.

Läs mer om Handeln i Sverige  >>

Nya forskningsprojekt

Läs mer om de fem forskningsprojekt som beviljades medel i höstutlysningen 2015.

Läs mer om forskningen som är på gång  >>
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter


15 Sep Retail crime: International evidence and prevention
Forskarseminarium: Stockholm

19 Sep Handelsforskning à la mode
Seminarium: Lund

23 Sep Handlarnas välbefinnande när affärerna går dåligt
Frukostseminarium: Göteborg

30 Sep Matsvinn i livsmedelsbutiker
Frukostseminarium: Stockholm

06 Okt Forskningsinblick 2016
Seminarium: Stockholm

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus