Copy
Senaste nytt från Handelsrådet Forskning och utveckling
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Handelns Utvecklingsråds Nyhetsbrev

Nr 3, 26 april 2016

Initiativ för att stärka handeln

Kortversion av den strategiska forskningagendan

Nu finns forskningsagendan för handeln i kondenserat format där det viktigaste från den längre agendan presenteras.

Ladda ner kortversionen av forskningsagendan direkt  >>

Läs mer om handelns forskningsagenda och ladda ned den långa versionen  >>

Blanda kanalerna rätt

Lämplig mix av marknadskanaler i detaljhandeln

Marknadsförings- och försäljningskanalerna för att nå kunderna har ökat de senaste åren. Den nya tekniken har skapat nya möjligheter och utmaningar. Att kanalerna blandas rätt kan vara avgörande för ett handelsföretags överlevnad.

Läs mer om den nya rapporten från Örebro universitet  >>

Forskningsinblick 2016

Den 6 oktober går den femte upplagan av Forskningsinblick av stapeln i Stockholm. Det blir en eftermiddag om samverkan mellan handelsnäringen och akademin - ett av initiativen i forskningsagendan och ett mycket viktigt led i att stärka näringen med hjälp av forskning.

Save the date så kommer inbjudan och mer information inom kort!

Slut med ”gubbigheten”
– nu kör vi så det ryker

Krönika: När nu Handelsrådet har lanserat en framåtblickande forskningsagenda tänker jag med glädje att det måste vara slut på ”gubbigheten”. Låt oss hoppas att gubbarna försvinner och ersätts av proffs som vågar förändra. Som har förmågan att lyfta blicken och se de verkliga utmaningarna som samhället och branschen står inför. 

Läs hela krönikan om att utmana invanda mönster och tänka nytt inom handelsforskningen  >>

Malin Sundström

Projektledare för forskningsagendan och universitetslektor
Föreläsare - aktivitet

Aktiviteter


28 APR Stipendieutlysning 2016
Deadline

03 MAJ Innovation i handeln
Workshop: Lund

09 NOV NRWC 2016
Forskarkonferens: Aarhus, Denmark

Kalendarium  >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Handelsrådet. All rights reserved. Redaktör: Jenny Dahlerus