Copy

24 september 2018

8951bd34-1dea-4e43-8402-f23178154898.jpg
 

Beste lezers,

 

We willen jullie graag op de hoogte stellen van het vandaag uitgekomen factsheet met de laatste resultaten van SMART MOVES!.

 

We hebben binnen SMART MOVES! de afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit de verschillende experimenten en ons literatuuronderzoek kunnen we concluderen dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is. Wel zien we op basis van literatuur bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s aanbieden. Vervangen van reguliere lestijd door bewegen zowel op de korte- als langere termijn heeft geen nadelige effecten op cognitieve- en schoolprestaties.

Bij het stimuleren van meer bewegen op school is het belangrijk rekening te houden met de wensen, behoefte en belemmeringen die door schoolleiders, leerkrachten en leerlingen worden ervaren, zo blijkt uit interviews met deze betrokken. Een van onze aanbevelingen is om op school een beweegcommissie in te stellen die gezamenlijk zorgt voor prioriteit voor meer bewegen op school en vorm geeft aan de manier waarop.

Meer weten? Download de volledige factsheet met resultaten via onze website!>>

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van een van de vele partijen die deelnemen aan SMART MOVES!. Onder het kopje nieuws op onze website, kunt u ook informatie vinden over recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen.

 

Amika Singh, Projectleider SMART MOVES!

Vera van den Berg, Promovendus SMART MOVES!

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SMART MOVES! · van der Boechorststraat 7 · Amsterdam, Noord Holland 1081 BT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp