Copy
PERSBERICHT | 24 november 2020
Mail onleesbaar? Klik hier.

Voorleesgedrag in cijfers: Vlaming leest vaak en graag voor


PERSBERICHT 24 november 2020

Naar aanleiding van Voorleesweek, die met de slogan ‘Lezers maak je samen’ focust op ouderbetrokkenheid, liet Iedereen Leest een peiling uitvoeren naar het voorleesgedrag in Vlaanderen. De resultaten zijn overwegend positief: 71% van de ouders met kinderen onder de 13 jaar geeft aan dat ze voorlezen. De bevraagden lezen vooral voor omdat ze het een fijn moment vinden om te delen met een kind. Ook 68% van de grootouders leest voor aan hun kleinkinderen. Er wordt het vaakst voorgelezen voor het slapengaan.

Voorleesgedrag en –frequentie

Er wordt in Vlaanderen behoorlijk veel voorgelezen: 71% van de ouders met kinderen tot en met 12 jaar doet het. Vooral aan kinderen tussen 2 en 5 wordt er zeer vaak voorgelezen (90%). 71% van de ouders met kinderen jonger dan 2 geeft aan voor te lezen: de boodschap om vroeg te beginnen met voorlezen heeft dus effect. Van zodra kinderen zelf kunnen lezen, neemt de voorleesfrequentie af, naar 58%. Aan +13-jarigen wordt er nog maar heel weinig voorgelezen (6%).
Ook grootouders lezen regelmatig voor aan de kleinkinderen. Maar liefst 68% doet dit en dan opnieuw voornamelijk aan kleinkinderen tussen 2 en 5. Van de volwassenen zonder kinderen geeft 1 op 3 aan ook wel eens voor te lezen aan kinderen van familie of vrienden.


Vrouwen lezen iets vaker voor dan mannen

53% van de ondervraagde moeders leest op regelmatige basis voor, dat is iets meer dan de vaders (34%). Bij ouders met kinderen jonger dan twaalf jaar verkleint die kloof: 43% van de vaders leest hen regelmatig voor, tegenover 56% van de moeders. Het aantal voorleespapa’s groeit dus langzaam, wat goed nieuws is. Bij 16% van de gezinnen neemt een oudere broer of zus wel eens de taak van voorlezer op zich. Er wordt zowel door kortgeschoolden als door mensen met een diploma hoger onderwijs regelmatig voorgelezen.

Meestal vraagt het kind zelf om voorgelezen te worden: in 81% van de gezinnen is dat zo. De kinderen bepalen meestal ook welk boek er voorgelezen wordt: bij 55% maken zij de keuze, bij 31% kiezen ouders en kinderen afwisselend, slechts bij 8% kiest de voorlezer zelf.
 

Verhaal voor het slapengaan populair

Er wordt – niet onverwacht – vooral voor het slapengaan voorgelezen: bij 64% is het een deel van het avondritueel. Bijna een op drie geeft aan dat er geen vast moment is, bij 14% is dat vooral op vakantie, 7% leest voor na school, en 2% leest ook ’s ochtends voor. Voorleesboeken worden vooral in de boekhandel (53%) en in de bib (45%) gehaald, een derde leent voorleesboeken van vrienden en familie of krijgt ze cadeau. 16% van de ondervraagden toont zich creatief en verzint zelf verhalen om voor te lezen.

Waarom wordt er voorgelezen?

Voorlezen is fijn én belangrijk, dat blijkt ook door de voorlezers zo ervaren te worden. De voornaamste reden om voor te lezen is een affectieve: het is een fijn moment om samen met kinderen te delen (80%), op de voet gevolgd door: de kinderen vinden voorlezen leuk (71%). Pas op de derde plaats volgt een meer rationele reden: om de taal- en leesontwikkeling van het kind te bevorderen (67%). Plezier en nut gaan bij voorlezen dus duidelijk hand in hand.
 
Iedereen Leest-directeur Sylvie Dhaene: ‘De resultaten geven ons een voorzichtig positief beeld: het blijkt dat voorlezen in veel Vlaamse gezinnen ingeburgerd is en dat is hoopgevend. Voorlezen is immers een cruciaal onderdeel van de leesopvoeding van kinderen en zet hen op weg om later zelf lezers te worden. Deze peiling kan een basis zijn voor verder verdiepend onderzoek.'

De peiling werd door onderzoeksbureau Indiville uitgevoerd in oktober 2020 bij meer dan 1000 respondenten. De responsgroep is representatief op vlak van geslacht, leeftijd en werkstatuut.

Voorleesweek loopt nog tot 29 november. Alle info op www.voorleesweek.be
- EINDE PERSBERICHT - 
Filmpje met samenvatting van de cijfers.

INFO VOOR PERS

Meer info

Contact

Tine Kuypers
Iedereen Leest
tine.kuypers@iedereenleest.be 
gsm 0496 41 67 34
www.iedereenleest.be
www.voorleesweek.be
 
Website
Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram

Iedereen Leest is de referentieorganisatie rond leesplezier en leesbevordering. Iedereen Leest coördineert campagnes en programma's rond lezen en brengt kennis over leesbevordering en leesplezier samen. De organisatie wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.

Iedereen Leest
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
t 03 204 10 00

Wijzig je gegevens of schrijf je uit.