Copy

nieuwsbrief van de SP Gouda eo 

December 2020

Van de voorzitter

We sluiten een bijzonder jaar af. Een jaar waarin een virus de wereld in zn greep heeft en veel van ons dagelijks leven beknot. Al gloort er hoop met de komst van een vaccin, we zullen als samenleving nog lang te maken krijgen met de gevolgen van de pandemie.

Als we moeten afgaan op eerdere crises dan is de vrees zeer terecht dat de grote last van de corona pandemie op de schouders terecht komt van mensen die al een beroerde maatschappelijke positie hebben, in Nederland en in de wereld.

Er zijn ook verkiezingen in aantocht. In maart kunnen we ons weer uitspreken over de koers van Nederland. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma van de SP. In het programma verlegt de SP de koers fundamenteel; Wij willen de uit de klauwen gegroeide macht van de vastgoed, de werkgevers en de belanghebbenden bij marktwerking in het publieke domein, terugdringen. Dat vertalen we in concrete eisen voor verbetering voor huurders, werknemers en in de zorg. Kortom; betaalbare en genoeg goede woningen, lonen waar je normaal van kunt leven en goede zorg zonder drempels.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Werkgroep Wonen


Begin 2021 zal de gemeenteraad een nieuwe woonvisie bespreken. Deze woonvisie geeft aan waar de gemeente haar middelen op wil inzetten. Dat is belangrijk voor alle mensen die in Gouda een betaalbare woning proberen te vinden, te veel huur betalen en in slecht onderhouden huizen wonen. Ter voorbereiding gaan we met onze activisten een lijst van eisen samenstellen die in de nieuwe woonvisie een plek moeten krijgen. Wil je als huurder meedoen? Meld je dan bij Boris.

Voorbereiding Tweede kamerverkiezingen


De SP bruist!

Ter voorbereiding van de Tweede  Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zij de afdelingen druk met het verkiezingsprogramma. Na 2 algemene ledenvergaderingen over het concept programma STEL EEN DAAD en de concept kandidatenlijst zijn alle wijzigingsvoorstellen en moties ingediend. Maar liefst 655!!

De 4 afgevaardigden en een gast van onze afdeling gaan deelnemen aan het digitale XXV Partijcongres op 12 december a.s.  Tijdens dit congres zal de kandidatenlijst worden vastgesteld en zal over alle, niet door de programmacommissie overgenomen, wijzigingsvoorstellen en moties gestemd worden. Een spannende gebeurtenis.

Vanaf januari gaan we campagne voeren. Ook dit zal helaas Corona-proof moeten gebeuren.  Wil je meedoen, meld je dan aan bij Boris. We kunnen altijd flyeraars, bellers en plakkers gebruiken.
 

Werkgroep Lonen


De werkgroep Lonen werkt een aantal thema’s uit in concrete acties begin 2021.
  1. Sociale Werkplaatsen 2.0 (voorstel Jasper van Dijk en CDA)/mensen met een arbeidsbeperking: samen met het Bruisnest in Gouda proberen we eind februari een (Radio)programma te maken;
  2. Pensioenen: we gaan de Pensioenkrant v.d. SP verspreiden en proberen samen met de lokale FNV in Gouda een actie te doen eind januari;
  3. Armoede en schulden: Lenny gaat het raadsvoorstel eerdaags indienen bij de raad;
  4. We starten een enquete “Iedereen zijn eerlijke deel” rond de verkiezingsmarkt in Gouda medio maart;
  5. Voor 14/een hoger minimumloon: we gaan op verschillende momenten in het 1e kwartaal 2021 stoepkrijten, flyeren, posters plakken. Concrete data werkt de werkgroep nog uit.
Plannen genoeg dus! In een volgend inlegvel volgt meer informatie!
 

Vooraankondiging politiek cafe SP 4 februari 2021
“een hoger minimumloon” 

De SP Gouda en Krimpenerwaard organiseert een politiek cafe op 4 febr a.s. Als het kan fysiek; als het niet kan, vanwege de coronamaatregelen, via Zoom. we hebben niemand minder dan Jasper van Dijk (SP) en Kitty de Jong (FNV) als sprekers! Het programma wordt uitgewerkt, maar noteer de datum s.v.p. Al in je agenda!

Namens bestuur en kerngroep van
de SP Gouda en Krimpenerwaard
wensen we je fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Agenda
 
Volg nieuws van de SP Gouda
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp