Copy

Nieuwsbrief SP Gouda

Van de voorzitter

Het coronavirus grijpt diep in het leven van ons allemaal. Zorgwerkers in de ziekenhuizen zetten alles op alles voor de zorg voor Corona patiënten en voor alle andere mensen die zorg nodig hebben. In verpleeghuizen en in de thuiszorg doen de zorgwerkers alles wat ze kunnen, regelmatig met een tekort aan beschermingsmiddelen.
Chauffeurs, schoonmakers, vakkenvullers, kassières, politieagenten, leraren en vele anderen houden ons land draaiende. Het zijn de mensen uit de publieke sector, de werkers met onzekere contracten en lonen waar je maar amper van kunt rondkomen die nu, zonder morren, de verantwoordelijkheid nemen voor ons land. Ondertussen schieten, ook in Gouda, hulpacties als paddenstoelen uit de grond. Het is mooi om te zien hoe solidair mensen in wezen zijn.
Ook de gemeente neemt noodmaatregelen om te zorgen dat kwetsbare groepen worden ontzien. Zo worden daklozen momenteel opgevangen in het Best Western hotel.
Nederland kent echter meer kwetsbare huishoudens dan ooit tevoren. Nederland is kampioen flex- en nul uren contracten, de kosten voor huisvesting zijn hoog en veel mensen hebben nooit een financiële reserve kunnen opbouwen. Bij de economische terugslag die zich nu begint te ontvouwen zijn zij extra kwetsbaar. Nu we zelf niet actief de straat op kunnen zijn onze leden meer dan ooit onze ogen en oren. Laat ons weten waar je je zorgen over maakt in je eigen situatie of in je omgeving. Dat kan per mail naar gouda@sp.nl of telefonisch: 06-12704021 (Boris Stil).

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Evenwichtsbalk geplaatst, maar helaas nog geen feestje


Als aandenken aan de gevoerde strijd tegen schimmel in en vóór groot onderhoud van de woningen door de bewoners van de Schaepmanstraat, Bakhuizen v.d. Brinkstraat, Bosboom Toussaintkade en de Arnout Drostkade, samen met de SP, hebben wij  een evenwichtsbalk in de speeltuin Bakhuizen van de Brinkstraat laten plaatsen. De aanbieding van dit geschenk  zou gebeuren tijdens een buurtfeestje dat mede georganiseerd zou worden door de bewonerscommissie. Helaas, ook hier gooit het corona virus roet in het eten. De evenwichtsbalk staat er, het feestje komt zeker later deze zomer!!!

Fractienieuws


Het zijn rare tijden, zo ook in de raad. Corona raakt ons allemaal. Lenny heeft 1 a 2x per week een presidium vergadering via Zoom. Dat werkt heel goed. Het college werkt allerlei maatregelen uit en helpt iedereen in de stad zoveel mogelijk ter ondersteuning. Dat gaat om daklozen (die worden nu onder gebracht in het Best Western Hotel), om ondernemers met steunmaatregelen etc. Ook de Voedselbank wordt ondersteund. De fractie heeft grote waardering voor alle mensen in een vitaal beroep. De mensen in vitale beroepen krijgen veelal slecht betaald. De SP zal ervoor strijden dat na de coronacrisis juist deze beroepen – veelal voorheen beroepen in de publieke sector – beter betaald gaan worden. Het wordt niet meer zoals voor de coronacrisis als het aan de SP ligt.
Waar ik me zorgen over maak is de binnen- en buitendienst van Promen (werken ze op 1,5 meter van elkaar, hoe worden ze vervoerd, kan men echt niet thuiswerken e.d.), de beschermingsmiddelen in verpleeghuizen en in de thuiszorg (er is een dreigend tekort aan kleding en mondkapjes), de ramadan periode (hoe gaat het als de moskeeën dicht blijven?) en de arbeidsmigranten (daar heb ik technische vragen over gesteld). Waar ik me ook zorgen over maak zijn de groepen (veelal) jongeren die nog steeds samen komen en alle richtlijnen over boord gooien. Klachten kun je melden bij gemeente@gouda.nl.
Ook de fractie vergadert via Zoom. In april vergadert de raad op woensdag af en toe. Besluitvorming vindt niet plaats in april. Eerstvolgende besluitvormende raad is 6 mei a.s. Hoe dat besluitvormen gaat plaatsvinden, wordt momenteel uitgewerkt.
Voorlopig zal thuiswerken en vergaderen via Zoom dus aan de orde zijn. Het zal nooit wennen, het liefst zie ik iedereen face to face zonder een scherm er tussen. Voor nu kan het even niet anders. Blijf vooral sterk en gezond, houd goede moed en tot in mei met nader nieuws.
Warme groet, Lenny Roelofs
 

Agenda


I.v.m. het coronavirus zijn al onze acties en samenkomsten opgeschort.
Wel wordt er digitaal vergaderd door het Bestuur en de Kerngroep en onderhouden we telefonisch en/of op gepaste afstand contact met onze leden.

 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp