Copy

Van de voorzitter

De verhuurders in Gouda en Krimpenerwaard willen de huren verhogen, crisis of geen crisis. Sommigen maken het zo bont en durven zelfs meer dan 5% huurverhoging te vragen. Onbeschaamd! Wij zeggen: 0% is hoog genoeg. De helft van de huurders had vorig jaar al moeite om de huur te betalen. En huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen de inkomsten terug.

De verhuurders zeggen coulant te handelen bij betalingsproblemen van individuele huren. Dat is natuurlijk mooi. Maar huurders zijn als groep kwetsbaar, omdat ze al veel huurverhogingen te verstouwen hebben gekregen. In 2016 lieten we al zien dat de huurverhogingen vanwege de verhuurdersheffing leidden tot aanzienlijke verhoging van de woonlasten voor huurders.

Los van de onrechtvaardigheid om huurders een groot deel van de rekening van de vorige crisis te laten betalen, zijn huurders als groep kwetsbaarder geworden voor economische tegenslag, ook als je de gestegen energiekosten meerekent en ervan uitgaat dat veel huurders niet veel vet op de botten hebben. Bij de economische neergang die verwacht wordt, zullen veel huurders getroffen worden. Dus verhuurders: neem je verantwoordelijkheid en stop de huurverhoging!

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Actie tegen woningnood op Koningsdag


Wat waren wij blij verrast toen wij uit de media vernamen dat nota bene onze eigen burgemeester P. Verhoeve, als voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, Koningsdag uitriep tot Woningsdag!  Wat een solidariteit met alle woningzoekenden, dachten wij in alle naïviteit. Maar wat bleek?  Het ging niet om de woningzoekenden, maar om het feit dat iedereen i.v.m. Corona koningsdag thuis moest vieren.
 
Teleurgesteld bedachten wij snel een eigen ludieke SP solidariteit actie. Met een spandoek met daarop de tekst “ KONINGSDAG,  VOOR IEDEREEN EEN WONING! DAG” stonden wij op koningsdag ’s morgens vroeg op de Goudse Markt. Natuurlijk werden we snel weggestuurd; we mochten immers het “feest” niet bederven. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
 

Teken de petitie: Stop de huurverhoging in Gouda en Krimpenerwaard


“Wij, huurders in Gouda en de Krimpenerwaard, verzoeken de  verhuurders dringend om af te zien van de geplande huurverhoging. Vorig jaar had 50 procent van alle huurders moeite met het betalen van de huur. Door de recente gezondheids- en economische crisis krijgen veel van uw huurders te maken met een terugval in inkomsten. Het is daarom van groot belang dat huurders in deze onzekere tijden niet ook nog eens te maken krijgen met door de verhuurders aangekondigde lastenverzwaring.”

Teken de petitie op www.gouda.sp.nl

 

Fractienieuws


Het blijft wennen, het digitaal vergaderen. Op 13 mei zal Lenny digitaal met de raad vergaderen over het toekomstplan voor de RDOG. Onze GGD organisatie zeg maar. Zij hebben een programmaplan opgesteld, waarover we later in mei gaan verkennen en debatteren, teneinde 3 juni te besluiten over de grote financiële gevolgen die dit plan voor Gouda heeft. Het gaat Gouda vanaf 2020 geld kosten. Lenny heeft vragen gesteld bij het dure programmamanagement en de hoge kosten voor organisatieontwikkeling. Is dat wel verantwoord in deze tijd?
 
Want dat Gouda in financieel zwaar weer zit is duidelijk. Zowel burgers die hun baan kwijt raken, de huurverhogingen die velen niet kunnen betalen vanwege tegenvallende inkomsten, ZZP-ers die een beroep op tijdelijke bijstand doen, het toenemende aantal huishoudens wat een beroep op de Voedselbank doet, als de culturele instellingen die dreigen om te vallen (schouwburg, Museum Gouda); ga zo maar door. In de gemeenteraad zal in juli de Kaderbrief 2021 vastgesteld worden, als ook de jaarrekening 2019 (met grote tekorten op WMO en jeugdzorg).
 
In de ogen van de SP is het onbestaanbaar dat het coalitieakkoord uitgevoerd blijft worden, nu we zoveel financiële problemen hebben; zeker op het sociaal domein. Lenny pleitte er dan ook voor als hele raad te kijken wat we kunnen doen in de stad om alle problemen die we nu kunnen voorzien op te lossen. “Niet bezuinigen maar investeren!” is het advies van de SP. Het belang van al onze burgers, die nu zo hard in de portemonnee geraakt worden, moet voorop staan en niet de leuke projecten van onze coalitie zoals het opknappen van panden rond de Markt in verband met Gouda 750 jaar in 2022.

 

Agenda 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp