Copy

Nieuwsbrief SP Gouda

Voldoende betaalbare en goed onderhouden sociale huurwoningen. Dat is waar de SP in Gouda al heel lang voor strijd.

Al jaren pleiten we voor meer sociale huurwoningen in Gouda. Als partij liepen we een aantal jaar geleden te hoop tegen de stijgende huren door de verhuurdersheffing. Hierdoor kwamen een hoop mensen in de financiële problemen. We zagen dat de dakloosheid toenam en zetten ons in voor tiny houses. We pleiten als eerste partij in Gouda voor het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen. En we strijden met bewoners van verschillende buurten tegen schimmel in hun woningen en voor goed onderhouden woningen.

Een overheid die zorgt voor voldoende goed onderhouden en betaalbare woningen, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou je denken. Maar niets is minder waar. Wonen werd een markt, pandjesbazen doen goede zaken, de huurders en woningzoekenden betalen de rekening en de overheid geeft niet thuis.

Steeds meer mensen en organisaties zijn het met ons eens dat het zo niet verder kan, dat het op een andere manier moet en dat goed en betaalbaar wonen niet aan de markt moet worden overgelaten maar een recht is wat een overheid actief dient te organiseren en beschermen.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Meldpunt  Wachtlijsten Sociale Huurwoningen Gouda
 

De SP gaat het tekort aan sociale huurwoningen in Gouda in kaart brengen en aan de kaak stellen. Het wachten op een betaalbare sociale huurwoning in Gouda is eindeloos, zo hoort de SP regelmatig. Soms zijn mensen de wanhoop nabij, zeker als er sprake is van een noodsituatie zoals na een echtscheiding. Of als je noodgedwongen nog steeds bij je ouders thuis woont. Volgens de cijfers van de gemeente “valt het wel mee” en zou je als starter na gemiddeld 15 maanden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De SP denkt dat in werkelijkheid de wachtlijst voor een sociale huurwoning voor veel mensen vele malen langer is.
De SP heeft berekend dat tussen 13-5-2019 en eind 2019 van de 289 sociale huurwoningen  die verhuurd werden 156 woningen nodig waren voor mensen met urgentie en directe toewijzing. Voor de niet urgente woningzoekenden bleven er 133 woningen (46% van het aanbod) over om op te reageren. Als je jonger dan 30 jaar bent dan is de slagingskans op een sociale huurwoning zelfs minder dan 5%! Ook stijgt landelijk het aantal daklozen doordat er te weinig betaalbare sociale huurwoningen zijn. Daarnaast is het voor mensen met een gemiddeld inkomen ook heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden.
 
Wat de SP betreft zijn er de afgelopen jaren veel te weinig sociale huurwoningen in Gouda bijgebouwd. Ook is er veel te weinig werk gemaakt van noodmaatregelen om de ergste woningnood te ledigen zoals het ombouwen van kantoorruimte. Het roer moet nu echt om wat de SP betreft. Met jouw hulp brengen we het tekort aan sociale huurwoningen in kaart en stellen we het samen aan de kaak! Laat ons met jouw wachtlijst-melding weten hoe lang jij al wacht op een betaalbare sociale huurwoning. En steun deze actie voor meer betaalbare sociale huurwoningen in Gouda.

Stopwoningnood


 

SP nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari a.s.
 

Op donderdagavond 23 januari a.s. houdt onze afdeling een nieuwjaarsbijeenkomst. Alle leden zijn welkom om 20.00 uur in de Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda. Voorzitter Boris en fractievoorzitter Lenny zullen hun licht laten schijnen op het SP jaar 2020. En natuurlijk kunnen de leden onderling met elkaar bijpraten, onder het genot van een hapje en een drankje.
DUS KOMT ALLEN !!
 

Weer veel te doen op het Gloriantplantsoen
 

Al enige tijd ondersteunen wij moeders die zich inspannen voor goede speelvoorzieningen, ook voor de grotere kinderen. De gemeente biedt geen mogelijkheden; het kinderaantal, wonende op het Gloriantplantsoen voldoet niet aan de gemeentelijke speeltuinnorm.

De moeders geven niet op. Zij proberen via andere wegen de voorzieningen te verkrijgen. Wanneer zij door fondsenwerving geschikte voorzieningen kunnen aanschaffen zal de gemeente meewerken, zo is een gesprek bevestigd.

Politiek stelt Lenny de kinderaantal norm ter discussie. Volgens de SP moet de norm afhankelijk worden gesteld van de soort wijk en het soort woningen waarin de kinderen wonen (een kleine flat biedt immers veel minder speelruimte dan een ruime eengezinswoning met tuin).

Ook bereiken ons veel klachten, o.a. over het nieuwe ventilatiesysteem in de woningen. De schimmel is weg; er wordt echter te koude lucht verspreid. De woningen zijn niet warm ter stoken en vele energierekeningen zijn honderden euro’s hoger. De SP gaat ook hierover, samen met de bewoners, actie ondernemen. Wordt  vervolgd.

Fractienieuws


Op 22 januari staat een belangrijk debat gepland over het parkeerbeleid en de nieuwe parkeertarieven. Iets waar we ook een straatspreekuur over houden op 18 januari in Korte Akkeren. Wat stelt het college voor? Op basis van brede participatie met de buurt wil de gemeente voortaan een gebiedsgerichte aanpak hanteren voor de wijken langs de randen van betaald parkeren, om betaald parkeren in die wijken uit te breiden. Dus dat het betaald parkeren wordt in die wijken staat al vast voor dit college. De SP Gouda wil dit pertinent niet.

Wij willen inspraak van alle wijken in Gouda om samen met de gemeente te bezien hoe we de parkeeroverlast aanpakken. Dus inspraak vooraf. En er niet meteen van uitgaan dat uitbreiden van betaald parkeren DE oplossing is. Wie weet zijn er alternatieven. Zie ook ons verkiezingsprogramma 2018.

Wij ontkennen niet dat er een probleem is. Wij zien die parkeerdruk ook. Maar wij willen het anders aanpakken dan de gemeente voorstelt. De gemeente kan wel stellen dat het in Tilburg goed heeft uitgepakt, maar wij vragen ons af: zijn er alternatieven onderzocht?

De SP zal om dit ene element in het parkeerplan 2020, wat ook een aantal goede zaken regelt zoals Fietsparkeren en overal gratis parkeren voor gehandicapten, tegen het plan stemmen of een amendement indienen op dit punt.

Agenda 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp