Copy

Nieuwsbrief SP Gouda

We zijn met een razende vaart in een ongekende situatie terecht gekomen. Met grote krachtsinspanning wordt het Corona-virus bestreden. Mensen in vitale publieke beroepen zoals in de zorg, schoonmaak, openbaar vervoer, veiligheid en levensmiddelen-industrie zetten alles op alles.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe het verder gaat en zijn bezorgd over hun persoonlijke situatie. Juis in deze tijd moeten we extra naar elkaar omkijken. Daarom zijn we gestart met een bel-actie naar onze oudere leden. We willen weten hoe het met ze gaat en daar waar wenselijk hulp bieden of organiseren.

Als je zelf in een zorgelijke situatie zit door alle maatregelen, laat ons dat dan weten. We willen voor elkaar klaar staan! Mail naar gouda@sp.nl of bel naar de voorzitter: 06-12704021

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Van de voorzitter

Regeren is vooruitzien. Maar niet als het om betaalbaar wonen gaat in Gouda. De afgelopen jaren is de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen fors gestegen.

De website Gouda in cijfers laat zien dat het aantal mensen dat naar een sociale huurwoning zoekt sinds 2015 gestegen is met 1834!! (starters en doorstromers). Terwijl het aantal sociale huurwoningen in dezelfde periode afnam met 154!! Met andere woorden; de behoefte aan sociale huurwoningen is met 50% toegenomen, maar het antwoord van Gouda is: minder sociale huurwoningen!

De toename van de behoefte aan betaalbaar wonen mag geen verassing zijn voor het stadsbestuur. Het aantal onzekere en onderbetaalde banen neemt al jaren toe. De kredietcrisis die woekerde vanaf 2008 tot 2012 zorgde voor nog meer onzekerheid en een forse krimp van het inkomen. De crisis die overigens voor een behoorlijk gedeelte betaald werd door de sociale huursector via de verhuurdersheffing.

Natuurlijk heeft Gouda geen invloed op de grote gebeurtenissen van de wereld. Maar beter vooruitzien zou voor veel meer mensen een thuis hebben kunnen opleveren in plaats van een plek op de wachtlijst. 

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Druk bezocht politiek café over het zorgbuurthuis


Op 5 maart jl. hield SP Gouda een politiek café over het SP plan voor een zorgbuurthuis. De SP in Gouda wil onderzoeken of zo’n zorgbuurthuis een alternatieve woonvorm voor ouderen kan zijn in Gouda. Deelnemers en sprekers gingen met elkaar in gesprek over het thema. Elly Schouwenaar, bestuurslid van de SP Gouda, verzorgde de inleiding. Zij deed verslag van het buurtonderzoek dat de SP in Gouda deed ter voorbereiding van het politiek café.

Wethouder Corine Dijkstra, SP Tweede Kamer lid Maarten Hijink, verpleegkundige Eefje van Keeken en bewoner van de Zuidrandflat Aris Schouten gingen met elkaar in gesprek. Er was steun van de wethouder voor het SP plan, want in Gouda groeit het aantal 75-plussers gestaag de komende 20 jaar. Maar er zitten wel haken en ogen om het lokaal geregeld te krijgen. Eefje van Keeken liep voorop in de realisatie van een zorgbuurthuis in Rijssen, dat met vereende krachten mogelijk is gemaakt. Zij hield ons voor dat je gewoon lef moet tonen en het moet doen. Die rafelranden aan de achterkant kunnen door ambtenaren en wethouders geregeld worden, daar moet je de zorgverleners niet mee lastig vallen. Veel hangt af van de zorgverzekeraars. Werken zij niet mee, dan is het kwaad kersen eten.

We kijken terug op een geslaagde avond. Wij gaan met het plan verder aan de slag in Gouda. Tenslotte hebben we genoeg leegstaand vastgoed in Gouda, waar het plan zou kunnen werken. Denk aan Julianastaete in Korte Akkeren. Dat was ooit een bejaardentehuis, maar is al jaren gesloten. Het gebouw staat er nog, we kunnen het nieuw leven in blazen. Mits we met z’n allen willen.

Onderzoek naar hoge energierekeningen op Gloriantplantsoen


Naar aanleiding van het gesprek tussen 3 bewoonsters van het Gloriantplantsoen en de SP met Mozaïek Wonen over de koude lucht klachten en de hogere energierekeningen loopt er nu een onderzoek naar het ventilatiesysteem en de verwarmingen. Het is wachten op de resultaten.

Ook zullen de energierekeningen vergeleken worden met die van vóór het groot onderhoud. Als er duidelijk een verschil is zal Mozaïek Wonen de extra kosten moeten compenseren.

Over de acties voor uitbreiding van de speelvoorzieningen wordt nog hard nagedacht door de bewoonsters.  Wordt vervolgd.

SP verrast wethouder Tetteroo met een woningnood-petitie
 

Maandag 9 maart verraste de SP samen met enkele woningzoekenden de Goudse woon-wethouder Tetteroo met een woningnood-petitie. De SP vindt dat er voor 2022 750 extra sociale huurwoningen bij moeten komen en dat 50% van alle nieuwbouw sociale huur wordt.

 Gouda viert in 2022 haar 750 jarig bestaan. De extra 750 sociale huurwoningen zijn wat de SP betreft een eerste stap om genoeg sociale huurwoningen voor jonge mensen, de Goudse generatie van de toekomst, door te geven!

 In korte tijd kreeg de SP 50 meldingen en verhalen van bewoners binnen op het recent gelanceerde meldpunt stopwoningnood.nl. De melders staan al jaren ingeschreven en reageren zeer regelmatig op woningen. Uit de verhalen van met name Goudse jongeren spreekt wanhoop en frustratie. Het is niet alleen voor hen maar ook voor de stad slecht dat zij niet in staat worden gesteld een zelfstandig leven op te bouwen.

 De cijfers laten ook zien dat er nog veel meer moet gebeuren. Het aantal mensen dat een sociale huurwoning zoekt in Gouda is in de periode 2015-2018 gestegen  met 1834 naar meer dan 5000. Terwijl het aantal sociale huurwoningen in dezelfde periode afnam met 154. In 2019 kwamen er amper woningen bij. De behoefte aan sociale huurwoningen is met 50% toegenomen, maar het antwoord van Gouda was: minder sociale huurwoningen! De wethouder erkent dat er een stevige opgave ligt om voldoende sociale huurwoningen te realiseren en dat hier al stappen in genomen worden.

Fractienieuws


In maart gaat de raad besluiten over het ontwikkelperspectief Spoorzone. In gewone taal: 1.000 woningen erbij langs het spoor, op verschillende locaties. Tot 2025 wil het college extra 1.000 woningen bouwen in de Spoorzone. Denk hierbij aan de strook bij het Hamstergat, het Lombok terrein, bij het station aan de noordzijde, tussen bioscoop en Rabobank en de oude Blokker locatie.

Het college wil duurzame mobiliteit stimuleren met dit plan en gefaseerd gaan bouwen. Dat juichen we toe. Het college geeft zelf toe dat er tot 2040 6.500 extra (!) woningen bij moeten komen om aan de vraag te voldoen! Het mooie van het perspectief is dat er veel groen komt op de bouwlocaties, dat het een combinatie wordt van hoogbouw aan de noordkant van het station en groen wonen aan de zuidkant.

Grote nadeel is dat slechts 3% van de extra 1.000 woningen goedkope sociale huur is (tot 424 euro per maand)! 22% is middeldure sociale huur (tussen 424 en 651 euro per maand) en 7% is dure sociale huur. Met andere woorden: 30 van de 1.000 woningen zijn goedkope sociale huurwoningen. Dat is natuurlijk een doekje voor het bloeden....

De SP fractie zal tegen het perspectief stemmen. Prachtige plannen, maar te weinig sociale huur. 32% is sociale huur, de SP gaat voor minimaal 50% sociale huur bij nieuwbouw - zie elders in dit inlegvel. Bovendien wordt er weer niet gekeken naar de leegstaande kantoorpanden in de Goudse Poort, ook daar kunnen nog genoeg woningen bijgebouwd worden.

Agenda


Bijeenkomstem van de SP in Gouda zijn tot nader order uitgesteld vanwege de maatregelen tegen het Corona virus.
 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp