Copy

nieuwsbrief van de SP Gouda eo 

september 2020

Van de voorzitter

 

Op 1 juli zijn de huren, ondanks de Coronacrisis, toch gewoon verhoogd. Minister Ollngren (D66) die over wonen gaat, toonde zich niet bereid om de huren te bevriezen. Zij weigerde te luisteren naar de tienduizenden huurders die haar hierom samen met de SP gevraagd hebben.
 
In Gouda boekten bewoners wel succes. Door het protest van bewoners van de Talmanstraat, Idenburgstraat, Graaf Adolfstraat en Graaf Hendrikstraat in Gouda Noord stelde verhuurder Ally Properties die huurverhoging naar beneden bij. Ook de actie van bewoners van de Wilde Wingerdlaan en de Bosranklaan boekte resultaat. Daar stelde verhuurder Nationaal Grondbezit de verhoging ook naar beneden bij.
 
Helaas legden de grote corporaties in Gouda Mozaïek Wonen en Woonpartners en diverse andere verhuurders de protesten van huurders naast zich neer.
De SP legt zich niet neer bij de huurverhoging. Zo worden er in de aanloop naar Prinsjesdag actieplannen gemaakt. Via de website www.doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging  kun je op de hoogte blijven.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Feest in de Schaepmansstraat, Bakhuizen vd Brinkstraat eo


Het is alweer een tijd geleden dat het groot onderhoud van de woningen aan de Schaepmanstraat, Bakhuizen vd Brinkstraat e.o. werd uitgevoerd. Mozaïek Wonen besloot hiertoe na jarenlange klachten en acties van de bewoners over o.a. ernstige schimmel, tocht en lekkage.
 
De saamhorigheid en onderlinge solidariteit van de bewoners was groot; zij werden gesteund  door de SP Gouda, huurdersbelangen vereniging BeWoGo en advocaat Glas.
Om de afronding van het groot onderhoud te vieren werd op zaterdagmiddag 22 augustus  in de speeltuin aan de Bakhuizen v.d. Brinkstraat een feestje gevierd. Er werden kinderspelen georganiseerd, djembéband “natuurlijk ritme” trad op en door de SP Gouda werd een bordje aan de bewoners aangeboden voor op de door hen geschonken evenwichtsbalk. De SP wil hiermee de bewoners eraan herinneren dat SAMEN STRIJDEN, SAMEN WINNEN is.

Ellende in de FW Reitzstraat


In de afgelopen zomerweken kregen wij veel klachten van bewoners van de F.W. Reitzstraat over ernstige overlast van groepen hangjongeren en ouderen, van de avond tot 5 a 6 uur ’s ochtends. Er werd geschreeuwd, drugs gedeald, gegooid met flessen e.d. en zelfs brand gesticht. Kinderen konden niet meer veilig buitenspelen vanwege rondslingerend vuil en glas. De regelmatige aanwezigheid van politie hielp maar tijdelijk.

Onze fractie voorzitter Lenny heeft voortdurend de klachten  doorgespeeld aan de politie en regelrecht aan de burgermeester. Hoewel nog niet opgelost zijn er wel zaken door de gemeente en de politie aangepakt; zoals het plaatsen van camera’s, het verplaatsen van parkeervakken en de regelmatige beschikbaarheid van een koffiekar. En nu maar afwachten!
 

Fractienieuws


De agenda voor de raadsvergaderingen vanaf 9 sept is nu nog niet bekend. 2 sept is er een startmiddag voor burgerraadsleden en raadsleden, voor het nieuwe raadsseizoen. Een ding weten we al wel zeker: 30 september zal de raad moeten besluiten over de concept Regionale Energie Strategie (RES), samen met Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Dat wordt nog een hele toer. Elke raad heeft wensen en bedenkingen geuit bij de concept RES. Zo wil Zuidplas geen windenergie en hebben ze bedenkingen bij de haalbaarheid van wind- en zonne-energie in de concept RES. Weer een ander wil alleen windmolens langs de A12, N11 en A20. Weer een ander wil liever zon op dak dan op de (weide)grond. 30 sept zal Lenny daar namens Gouda over moeten besluiten. Wij als Gouda zijn de grootste vrager in onze regio en hebben minder te bieden. We zijn afhankelijk van de andere 4 gemeenten in onze regio. Die afhankelijkheid wordt sterk gevoeld in Gouda. Wat de SP betreft moet ingezet worden op energiebesparing op vele terreinen. Wij willen geen gasboringen in het Groene Hart! We willen versneld energie-neutraal wonen, werken en vervoer in Gouda. We zijn niet tegen windmolens an zich, maar willen ze liever niet op beeldbepalende plekken in het GH.

Agenda
 
Volg nieuws van de SP Gouda
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp