Copy
Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.
 

Förbundschef Sophia Dahlgren, följ min blogg på förbundets hemsida.

P.S Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna  eller så kan du titta via din browser istället.

Dialog pågår med med gymnasieskolan i Täby avseende skolans ökade aktivitetsansvar, syftet är att se vad olika myndigheter kan göra tillsammans.
Förbundschefen har gjort studiebesök med Coompanion Roslagen på det sociala företaget "Macken" i Växjö och "Kooptjänst" i Norrköping.

Båda dessa företag verkar som paraplyer över flera mindre verksamheter som blandannat håller på med återvinning i alla dess former. De erbjuder tjänster och produkter men även rehabiliteringsplatser åt medborgare långt från arbetsmarknaden.

www.macken.coop
www.kooptjanst.se
 
Besök Förbundets hemsida
Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Följ Förbundets blogg

Hej Alla!
Många av er har under hösten varit i kontakt med samordningsförbundet och flera av er deltog också på förbundets uppstartsdag den 26 november 2014 och fick där information om syfte med samordningsförbund. Vårt egna samordningsförbund Södra Roslagen hade precis startat och mycket till verkstad fanns inte då men nu börjar det så smått att hända saker.

Ni läser nu Förbundets första nyhetsbrev. Syftet är att ni på ett enkelt sätt ska kunna hålla er informerad om vad som sker i förbundet. Ett sammanfattande nyhetsbrev kommer att skickas ut ca fyra gånger per år.

Vill nu hålla er ännu mer uppdaterade så kan ni göra det på förbundets nystartade hemsida www.samordningsförbundetsödraroslagen.se.  Där kan ni läsa om vad samordningsförbundet är för något, vad som händer samt följa förbundschefens blogg. Även en officiell mailadress till förbundet har  kommit till info@samordningsodrarosalgen.se  alternativt till mig sophia.dahlgren@samordningsodraroslagen.se

Detta år började med att Samordningsförbundet hade ett styrelsesammanträde den 4 februari 2015 och vid mötet valdes en ny Ordförande, Eva Strand från Täby kommun och en ny Vice ordförande, Christina Funhammar från Österåkers kommun.  Vid detta möte beslutade styrelsen att Förbund till en början ska prioritera  ”Arbetslösa Unga Vuxna (16-35år) med en funktionsnedsättning och/eller en komplex situation”

Beslut togs även om att stara insatser under 2015, vi kommer att börjar med en operativ insats bestående av ett mindre team av tjänstemän från respektive förbundsmedlem. Teamet ska träffas en gång i veckan och syftet blir att bistå med en helhetssyn och vara rådgivande till ordinarie handläggare och medborgare.

Även en strukturell insats ska bli av och det i form av ett gemensamt forum för de tjänstemän som arbetar hos de olika förbundsmedlemmarna. Tanken är att forumet ska vara i form av frukostmöte med seminarier och möjlighet till för handläggare att nätverka och skaffa kontakter. Förhoppningsvis så kommer vi att ha vårt första frukostmöte den 24 april med information om våra myndigheters olika uppdrag.

Mer om styrelsen och förbundets insatser hittar du på hemsidan och även protokoll från förbundets olika sammanträden finner du där,

Det var allt för nu!

Varma hälsningar
Sophia Dahlgren
Förbundschefen


 

Copyright © |2015| |samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list