Copy
Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.


Förbundet har nu en youtub-kanal:"Samordningsförbundet Södra Roslagen"
Gå in och se förbundets nya informationsfilm

eller hör Socialförsäkrings-ministerns uttalande om att samordningsförbund kommer nämnas i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans regleringsbrev.

Tips Aktion livräddning - Hur kan vi förhindra självmord ?

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

erbjuder kostnadsfri utbildning i självmordsförebyggande arbete.  Utbildningen har tidigare gått på södra sidan Stockholm och nu har turen kommit till verksamheter i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner, som kommer i kontakt med självmordsnära personer.

Mer information ges av Linda Karlsson linda.karlsson@ki.se

Nätverksmöten
Nya tider kommer under våren

 
Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Förbundschefen finns på LinkedIn
Förbundets YouTube kanal

Senaste nytt från samordningsförbundet!

Det finns ett stort intresse just nu kring samordning och Samordningsförbund, ett axplock ser du nedan:

  • Socialdepartementet är intresserade av samordningsförbund. I filmen till vänster ser ni när  Socialförsäkringsministern nämner att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer få uppdrag kring detta i regleringsbrevet 2016.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kommit ut med en rapport om unga med psykisk ohälsa där det framgår att det bästa sättet att arbeta med gruppen är individanpassat med gemensam finansiering, ökad samordning, förtydligande av uppdrag hos myndigheter.
  • Europeiska socialfonden kom i dagarna ut med en utlysning riktat till "medborgare som befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden". utlysningen var särskilt riktad till samordningsförbunden i Stockholms regionen och tillsammans kommer vi söka medel och förhoppningsvis starta ett gemensamt projekt under 2017.

Aktiviteter på Förbundet kommer ta en liten paus nu under januari och sätter i gång igen i februari med fokus på ansökan till Europeiska socialfonden, ett utökat utbud med kurser riktade till deltagare med behov av samordande och förberredande insatser via det rådgivandeteamet.

Datum och tider för vårens frukostmöten kommer även de komma ut i början av februari, och som alltid hittar ni aktuell information om förbundets aktiviteter på Förbundets hemsida.


God jul och gott nytt år!
 

5 snabba fakta från Deltagare i förbundets förrehabiliteringskurs

Vad var bra med kursen?
Kursen har gett mig bättre självförtroende och jag känner att jag lärt mig nya saker. Det har inburit en socialträning vilket har gått över förväntan för min del. Tycker att kursledarna har gett bra support och stöd under kursen.

Vad hade vi kunnat göra bättre?
Frågor och funderingar kunde ibland bli kännas lite diffust under kursen, skulle behöva konkretiseras lite mer och kanske lite information om CV utformning.

Hur fungerade det med lokalen för kursen?
Le´mat har bjudit på väldigt gott fika under kursen och det har gått bra för alla, både från Täby och Åkersberga att ta sig hit. Men det kunde ha varit bra med lite hjälp att köpa busskort.

Hur ser framtiden ut?
Först är det ett uppföljningsmöte med min handläggare och kursledaren. Sen skulle vill jag prova praktik, men det är viktigt att jag får vara med och tycka till om vart praktiken är. En annan kurskamrat tänker titta mer mot studier istället.

Skulle ni rekommendera någon annan att gå kursen i liknande situation som er?
Absolut, jag tycker egentligen att alla, speciellt de som inte vet vad de ska göra efter skolan, borde gå en sådan här kurs.
 
Copyright © |2015| |Samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list