Copy
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.
Kartläggning och analys insats

Fördjupad analys 2016
Förbundet genomför analys av "Unga som varken arbetar eller studerar". (UVAS)
Insatsansvarig: Jenny Lindblom

Utveckling av ASF
Förbundet arbetar aktivt med att stötta och utveckla ASF i området.
Insatsansvarig: Thintin Strandman från Coompanion

Lokala vårddialoger
Dialoger med vårdgivarna för att tillsammans hitta vägar till ännu bättre samarbete.
Insatsansvarig: Förbundschef och Beredningsgrupp
Strukturell insats

Gemensamma forum

Föreläsning om: Socioekonomiska vinsten med att arbeta förebyggande, tidigt och tillsammans.
Klicka för att se inbjudan
Tis den 13 sep kl.09.00-11.30.
Fika från 08.30.
Täby centrum SF-Bion.


Två föreläsning om: Neuropsykiatriska diagnoser - att förstå, samtala och bemöta
Klicka för att se inbjudan
Tors den 13 okt
kl.09.00-11.30  Österåker Alcehuset

kl.13.00-15.00 Täby Arbetsförmedlingen
 
Frukostmöte med information om: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan & Gemensam kartläggning
Fre den 21 oktober kl.08.30-09.15, fika från 08.00. Scandic hotell Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4


Frukostmöte med information om:
Kommunen, Landstinget & Samordnad individuell plan
Fred den 18 nov kl.08.30-09.15, fika från 08.00. Scandic hotell Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4

Anmäl dig i god tid till:

info@samordningsodraroslagen.se

Förbundets operativ insats

Rådgivandeteamet

Teamet består av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialkontor. Teamet träffas fredag förmiddagar och deras uppdrag är att guida och ge råd om insatser till medborgare som har behov av samordnade insatser. Behöver du eller din medborgare råd? Kontakta teammedlem.

Målgruppen för insatsen
Unga vuxna (16-35 år) i behov av samordning mellan minst två parter. Unga vuxna är prioriterade men vid utrymme är alla välkomna att få råd.


Pågående deltagaraktivitet
-En ny grundkurskurs "Bli bättre rustad inför arbetslivet" startar i 20 september. Finns platser kvar. Anmäl deltagare via din teammedlem.
-En fortsättningskurs pågår för de deltagare som gick grundkursen i våras.

Insatsansvarig: Förbundschef och Team

Senaste nytt från samordningsförbundet!
Börjar med en påminnelse om höstens forum och speciellt påminnelse till den första av höstens föreläsningar som går av stapeln den 13 september med föreläsaren Ingvar Nilsson. Han kommer föreläsa om de socioekonomiska vinsterna med att arbeta förebyggande, tidiga och tillsammans.  Inbjudan finns på hemsidan och ni anmäler till info@samordningsodraroslagen.se

Ny ESF-ansökan avseende Mobilisering inför arbete (MIA) lämnades till
Europeiska socialfonden (ESF) den 15 augusti. Svar på ansökan väntas i oktober.  Det är länets samordningsförbund som gemensamt står bakom projektansökan.

Syftet med MIA är att vidareutveckla myndighetsgemensamma plattformar/team och nya insatser riktade till målgruppen som mobiliseringsgrupper, lotsar, arbetscoacher. Projektet beräknas
ha en analys- och planeringsfas under perioden december-mars 2017 och genomförandet kan påbörjas den 1 april 2017. Projektet väntas ha 2 500 deltagare, varav drygt 200 ska komma från Täby och Österåker. Förbundets insats Rådgivande teamet planeras fortsätta inom MIA.


En separat ESF-ansökan har tagits fram till stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i Stockholms län. Projektet avser att utveckla en stödstruktur för ASF och bygger på ledorden kunskap, utveckling och gemenskap. Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, Famna, har åtagit sig att vara projektägare. Förbundets insats utveckling av ASF planeras fortsätta inom detta projekt.
Båda ESF projekten ska drivas parallellt, i samverkan.


För målgruppen nyanlända pågår flera olika projekt och förbundet håller sig uppdaterad i följande externa projekt :

VIDA – Välj inkludering, delaktighet och aktivitet, ett projekt via
Länsstyrelsens 37- medel. Syfte är att samordna nyanlända och frivillighetsorganisationer.

Träffpunkt 8 (Täby) – syfte att samordna asylsökande och frivillighetsorganisationer samt att få till en fysisk mötesplats.


Nästa års ESF utlysning - fokus för nästa års utlysning kommer att vara nyanlända. Utlysningen avser verksamhet som tidigast kan starta 2018


Som alltid hittar ni den senaste information om förbundets aktiviteter på förbundets hemsida.
 
Hemsida
Email
Blogg
LinkedIn
YouTube-kanal
Copyright © |2015| |Samordningsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samordningsförbundet Södra Roslagen · c/o österåkers kommun · Hackstavägen 22 plan 2 · Akersberga 18486 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp