Copy
P.S Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänner att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
View this email in your browser
Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.
 

Ordförande har ordet
Som ny ordförande i Samordningsförbundet Södra Roslagen känns det kommande året som en spännande resa. 2014 var det år då förbundet bildades och vi fick 6 månader att organisera oss och börja arbeta. Vi kommer under 2015 att arbeta med några projekt som bl.a berednings-gruppen har funnit vara lämpligt att få igång.

Jag ser fram emot ett dynamiskt samarbete mellan Täby-Österåker, Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen och Landstinget. Vår duktiga Förbundschef håller i trådarna och ni som kommer att följa oss, finner all information på vår hemsida.


Hälsningar Eva Strand
Ordförande i Samordningsförbundet Södra Roslagen
 
Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg

Hej Alla!
I förra nyhetsbrevet fick ni veta att Förbundet arbetar med två insatser, dels på sturkturell nivå med frukostmöten för tjänstemänn och på individnivå med rådgivande team, som ska kunna ge råd till tjänstemänn och medborgare som har kontakt med myndigheter.

Nu lanserar vi det första Frukostmötet den 8 maj    kl. 8.30-9.30 på Täby Park hotell. Förbundet bjuder på frukost och en "crash course" om respektive myndigheters uppdraget. Inbjudan hittar ni på hemsidan och det är först till kvarn som gäller.

När det gäller det Rådgivande teamet så ska medlemarna inom kort träffas för första gången och förbereda rutiner för att framöver kunna ta emot tjänstemänn och medborgare för rådgivning.

En annan viktigt milstolpe är att Förbundets första Årsredovisning nu är godkänd av revisorerna och finns tillgänglig att läsa på hemsidan. Där hittar du även mer om förbundets insatser och protokoll från Förbundets olika sammanträden.

Önskar er alla en trevlig helg!

Varma hälsningar och Glad Påsk
Sophia Dahlgren
Förbundschefen

 

Förbundschefen besöker regelbundet arbetsplatser inom förbundet, se tider på förbundets hemsida under "På gång"

Copyright © |2015|  Samordnignsförbundet Södra Roslagen | All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list    update subscription preferences