Copy
Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.

Förbundets operativ insats
Rådgivandeteamet


Rådgivandeteamet består av tjänstemän från Arbets-förmedlingen, Försäkrings-kassan och kommunernas socialkontor. Teamets uppdrag är att guida och ge råd om insatser till medborgare som har behov av samordnade insatser. Unga vuxna (16-35 år) är prioriterade. 

Under våren arbetar förbundet med att koppla in nya team-medlemmar från kommunens funktionsnedsättnings-avdelningen samt representanter från vårdgivare.

Senaste för deltagare är att de som gick höstens kurs "Bli bättre rustad inför arbetslivet"  startade en fortsättningskurs varvad med praktik i mitten av Februari .  En ny grundkurs drar igång preliminärt i slutet av mars för deltagarna som behöver förberedes inför arbetsrehabilitering och praktik.

Strukturella insats
Kommande forum


Information om:
Förbundets verksamhet
Fredagen den 13 maj kl.08.30-09.15, fika från 08.00
Scandic hotell Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4


Information om: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan & Gemensamkartläggning
Fredagen den 21 oktober  kl.08.30-09.15, fika från 08.00
Scandic hotell Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4

Information om:
Kommunen, Landstinget & Samordnad individuell plan
Fredagen den 18 november  kl.08.30-09.15, fika från 08.00
Scandic hotell Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4Anmäl dig senast veckan innan till 
info@samordningsodraroslagen.se

Kartläggnings insats Utvecklingen av Arbetsintegrerande sociala företag

Fredagen den 12 februari träffades medarbetare från Täby kommuns upphandling-, näringsliv, funktonsnedsättning samt Individ & familjeomsorgs-enheten och representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet med mötet var att diskutera möjligheten till att utveckla arbetsintegrerande sociala företag i Täby samt titta på frågeställningarna "Vilken målgrupp kan behöva anpassad arbetsträning i sociala företag" och "vilken företagsnisch finns det behov av" i Täby kommun.

Du hittar dokumentation om mötet på hemsidan.

Senaste nytt från samordningsförbundet!

I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa om att intresset för samordningsförbund växte nationellt men det växer även lokalt. Vaxholm har nyligen tagit beslut om de ska undersöka möjligheten att starta eller ingå i ett Samordningsförbund. Även Danderyd har visat intresse men inte tagit något beslut ännu. Frågan om nya medlemmar i Södra Roslagen kommer att tas med Förbundets ägare och styrelse under våren.

Samordningsförbunden i Stockholms län lämnade i januari  in en gemensam ansökan om medel till Europeiska socialfonden. Medlen ska användas att utveckla förbundets myndighetsgemensamma plattform samt samverkan  och erfarenhetsutbyte mellan de olika förbunden. Beslut från socialfonden beräknas i slutet av mars och vid ett beviljande kommer det bli ett av fondens största projekt.

Det har nu även blivit klart med att det finns ytterligare medel för Samordningsförbunden att söka under 2016. Medlen är riktade till målgrupperna unga vuxna som har eller är i farozonen för aktivitetsersättning samt låntidssjukskrivna. Styrelsen i Södra Roslagen är intresserade av att söka medel till en fördjupad behovsanalys kring målgruppen som sen i nästa steg kan användas som underlag inför kommande Socialfondsprojekt.

Som alltid hittar ni aktuell information om förbundets aktiviteter på Förbundets hemsida.

5 snabba fakta om

Försäkringskassan enhetschef Lena Åkerstedt
och styrelseledamot i Samordningsförbundet
 
Mitt arbete innebär:
Att vara enhetschef för tre team inom sjuk- och aktivitetsersättning på Försäkringskassan är ett roligt och utmanande jobb. Vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig från Norrtälje till Sigtuna och även stora delar av södra Stockholm.
 
Min yrkesbakgrund är:
När jag var klar med universitetsstudierna började jag först praktisera på Amnesty International i några månader och därefter har jag arbetat 10 år med migrationsfrågor, både nationellt och internationellt. Jag har arbetat på Försäkringskassan som enhetschef sedan början av 2012 och kommer senast från assistansersättning.
 
Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot:
Göra skillnad för människor. Korta våra handläggningstider, öka sysselsättningsgraden och människor självständighet samt arbeta mer likartat och öka våra kunders förtroende för Försäkringskassan. Tillsammans med mina fantastiskt engagerande medarbetare är jag säker på att vi kommer att lyckas.
 

Min syn på samordning/samverkan mellan myndigheter:
Det är helt enkelt nödvändigt, endast tillsammans kan vi göra skillnad för kunder men även för varandra som samarbetspartners.
 
Efter jobbet tycker jag om att:
Umgås med min man och våra två söner på 1 år och 3 år. Umgås med vänner och släkt. Jag har tränat en del tidigare men de sista åren har det blivit betydligt sämre på den fronten vilket är min utmaning privat under 2016. Annars är ett stort intresse att resa med familjen vilket vi gör ofta och gärna.
 

Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Förbundschefen finns på LinkedIn
Förbundets YouTube kanal
Copyright © |2015| |Samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list