Copy
Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.

Höstens 
Nätverksmöten


Ta med dig en kollega och gå på något av förbundets kostnadsfria aktiviteter.

Teaterlunch 11 nov 
kl.11.00-12.00 
Bergateatern, Skolvägen 2 Åkersberga.

Föreställning "Churchill var inte heller klok". Lunch bjuds från 12.00. Du anmäler dig Här! 

Frukostmöte 16 nov
kl.08.30-09.30

Scandic Roslagsnäsby, näsbyvägen 4

Föreläsning om att arbeta i myndighetsgemensamma team. Frukost från 08.15.
Du anmäler dig Här! 

Teaterlunch 27 nov
kl.11.00-12.00 
Stora Hörsalen i Bibliotekshuset, Täby Centrum.

Föreställning "Churchill var inte heller klok".
Lunch bjuds från 12.00.
Du anmäler dig Här! 

Filmtips

Hansidam har ett par tänkvärda filmer, här ser du en film som visar hur det kan vara för personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen

Vill du veta mer om Flykting- och integrationsfrågor?

Koordination Norrort är namnet på det samarbete som bedrivs kring flykting- och integrationsfrågor mellan 15 kommuner i den norra delen av Stockholms län. Vill du veta mer klicka in dig på deras hemsida
 

Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Förbundschefen finns på LinkedIn

Senaste nytt från samordningsförbundet!

Måndagen den 26 oktober kom 25 deltagare till Förbundets workshop om unga vuxna som varken arbetar eller studerar . Under dagen inventerades befintliga insatser och vad som behövdes förbättras/utvecklas. Många av förslagen gick i samverkan och samarbetets tecken.
Det Förbundet tar med sig vidare är :
- utveckla det Rådgivandeteamet/multidisciplinärtteam.
- utreda möjligheten att utforma en gemensam insatskatalog.
Läs mer om workshopen på förbundets hemsida under genomförda strukturells insatser.


I november har Förbundet bjudit in teatersällskapet Östra teatern som ska hålla föreställning "Churchill var inte heller klok". Pjäsen handlar om att arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet. Datum ser ni i kalender här bredvid.

Nästa Frukostmöten är den 16 november som denna gång handla om "Myndighetsgemensamma team". Hans Carlsson, Förbundschef från Samordningsförbundet Södertälje kommer och berättar om deras myndighetsgemensamma team "Ung i Tälje" Dessutom så kommer ni få höra lite om förbundets egna rådgivandeteam.  Det finns fortfarande möjlighet för fler att komma och lyssna!

Rådgivande teamet är nu upp i rådgivning till 11 deltagare och 15  anonyma konsultationer till handläggare som inte vet hur de ska gå vidare kring en individ. Förbundets förrehabiliteringskurs "Bli bättre rustad inför arbetslivet" med 5 deltagare, går så bra att det kommer bli en fortsättningskurs för gruppen till våren där de får varva gruppaktivitet med praktik. 

Behöver du komma i kontakt med teamet? Det gör du via teammedlemmarna eller kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Täby och Österåkerskommun, se lista på hemsidan.


Aktuell information om förbundets aktiviteter får du alltid via nyhetsbrevet men vill du veta mer så gå in på Förbundets hemsida.

5 snabba fakta om

Marie Larsson Westergård
Sektionschef på Arbetsförmedlingen och  sitter i Förbundets Beredningsgrupp

Mitt arbete innebär: Jag är en av tre sektionschefer på AF Södra Roslagen. Jag har det operativa ansvaret för ca 20 medarbetare som till största delen arbetar med arbetssökande med funktionsnedsättning.

Min yrkesbakgrund är: Jag har en högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning mot tjänste-marknadsföring. Har arbetat inom turism, både nationellt och internationellt innan jag började på Arbetsförmedlingen. Jag började på AF Södra Roslagen 150901 och kom då närmast från AF Stockholm Järva (fd Kista och Spånga Tensta).

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot:
Att få vara med i ett utvecklingsarbete där 2 arbetsförmedlingar (Åkersberga och Täby) ska bli AF Södra Roslagen och hitta en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt.

Min syn på samordning/samverkan mellan myndigheter:  Mycket viktigt! Vi kan göra lite själva men mycket tillsammans!

Efter jobbet tycker jag om att: Umgås med familjen, läsa en bok eller fixa i trädgården.

Copyright © |2015| |Samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list