Copy
Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.

Höstens 
Nätverksmöten


Ta med dig en kollega och gå på något av förbundets kostnadsfria aktiviteter.

Frukostmöte 12 okt
kl. 08.30-09.30

OBS Ny lokal Scandic Roslagsnäsby

Föreläsning med personal
från Ilsa om "Konsten att ha kunden i fokus". Frukost bjuds från 08.15.
Du anmäler dig Här! 

Teaterlunch 11 nov 
kl.11.00-12.00 
Bergateatern, Skolvägen 2 Åkersberga.

Föreställning "Churchill var inte heller klok". Lunch bjuds från 12.00
Du anmäler dig Här! 

Frukostmöte 16 nov
kl.08.30-09.30

OBS Ny lokal Scandic Roslagsnäsby.

Föreläsning om att arbeta i myndighetsgemensamma team. Frukost från 08.15.
Du anmäler dig Här! 

Teaterlunch 27 nov
kl.11.00-12.00 
Stora Hörsalen i Bibliotekshuset, Täby Centrum.

Föreställning "Churchill var inte heller klok".
Lunch bjuds från 12.00.
Du anmäler dig Här! 

Mer medel till
Samordnings-förbunden

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att medlen till de finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och rehabiliteringsområdet från och med år 2016 ökas med 59 miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll

Se hela innehållet på webbplatsen

Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Förbundschefen finns på LinkedIn

Senaste nytt från samordningsförbundet!

Nästa Frukostmöten är den 12 oktober som denna gång handla om "Konsten att ha Kunden i Fokus". Annie Hedin från Ilsa kommer och berättar om SLP metoden (Screening-Linking-Planning) som är en speciell typ av samordningsmöt. Mötena planeras och förbereds helt tillsammans med kunden och formen gör att kunderna känner att det är deras möte. Till skillnad från möten där vi professionella ibland helt styr och fattar de beslut som vi tycker skulle gagna den enskilde, där vi sen märker att individen inte är helt med på planen.  Det finns fortfarande möjlighet för fler att komma och lyssna.
OBS!  Som många av er hört så har Täby Parkhotell bytt ägare och inriktning, vilket medfört att Förbundets planerade frukostmöten bytt lokal till Scandic Roslagsnäsby, Näsbyvägen 4.


I november har Förbundet bjudit in teatersällskapet Östra teatern som ska hålla föreställning "Churchill var inte heller klok". Pjäsen handlar om att arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet. Datum som gäller är den 11 november i  Bergateatern vid Åkersberga centrum och den 27 november på Hörsalen i bibliotekshuset vid Täby centrum

Rådgivande teamet har hittills stöttat 6 medborgare med individuella rådgivning och 11 handläggare med anonyma rådgivningar. Nyligen startat teamet en förrehabiliteringskurs "Bli bättre rustad inför arbetslivet" med 5 deltagare, utifrån att behov uppkommit vid rådgivningar. Kursen ska pågå under 10 veckor och är en introduktion till arbete och arbetsträning samt en möjlighet att inventering sina kompetenser och resurser. Behöver du komma i kontakt med teamet? 
Det gör du via teammedlemmarna eller kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Täby och Österåkerskommun, se lista på hemsidan.


Aktuell information om förbundets aktiviteter får du via kontaktpersonerna, nyhetsbrevet 3-4 ggr/läsår och Förbundets hemsida, eller genom att bjud in Förbundschefen till din enhet. Mer om Förbundschefen kan du läsa nedan.

Hälsningar!

Sophia Dahlgren
Förbundschefen

5 snabba fakta om

Förbundschefen
Sophia Dahlgren

Mitt arbete innebär:
Att jag har ansvaret för den dagliga ledningen av Samordningsförbundets och att verksamheten överensstämmelse med de beslut som fattas av styrelsen.

Min yrkesbakgrund är:
Min bakgrund har jag i Försäkringskassan där jag tidigare arbetat som Handläggare, Samverkansansvarig och senast som projektledare i ungdomsprojektet UMiA , Ungas Mobilisering inför Arbetslivet. Genom det projektet fick jag möjligheten att arbeta med flera kommuner och aktöreran i Stockholms nordöstra område.

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot:
Att få tjänstemän och medarbetare inom de olika organisationerna att se varandra som kollegor samt att praktiskt underlätta för de medborgare som har behov av samordnade insatser.

Min syn på samordning/samverkan mellan myndigheter:
Oerhört viktigt, om vi som tjänstemän kan ha det svårt att greppa ett helhetsperspektiv av Sveriges välfärd, hur kan vi då begära det av våra medborgare? Det är tillsammans som vi kan ge personer med behov av samordnat stöd bättre förutsättningar att hitta rätt.

Efter jobbet tycker jag om att:
Träna med min häst och förbereda inför våra tävlingar i boskapsfösning.

Copyright © |2015| |Samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list