Copy
Har du svårt att se bilderna? Uppe till vänster i mailet kan du godkänna att din mailläsare hämtar bilderna eller så kan du titta via din browser istället.
Samordningsförbundet Södra Roslagen smörjer samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.
 
Kommande frukostmöten

11 september 08.30-09.30 på Täby Parkhotell föreläsning med forskare från Uppsala Universitet "En studieöversikt om unga vuxna med komplex situation".

12 oktober 08.30-09.30
på Täby Parkhotell föreläsning med personal från Ilsa om "Konsten att ha kunden i fokus".

16 november 08.30-09.30
på Täby Parkhotell föreläsning om att arbeta i myndighetsgemensamma team.

Anmäl dig till frukostmötet genom att maila förbundschefen
 

Almedalen 2015

Nätverk som arbetar för Samordningsförbund kommer tillsammans arrangera möten under Almedalsveckan. I år är det "att rusta, skapa och samverka" som är den röda tråden för frukostmöten och lunchseminarier. Ta del av hela FINSAMs program på Finsam.se
 

Ny webbplats om vad som främjar samverkan

Webbplatsen Godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer.
Här finns goda exempel på välfungerande samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

Arbetet är ett resultat av myndigheternas regeringsuppdrag om att sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

 

Besök Förbundets hemsida
Besök Förbundets hemsida
Skicka mail till Förbundet
Skicka mail till Förbundet
Följ Förbundets blogg
Följ Förbundets blogg

Senaste nytt från förbundet

Under våren har samordningsförbundet hunnit med sitt första frukostmöte den 8 maj. Det var 27 närvarande som fick en "crash course" i Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans, Landstinget och kommunernas uppdrag. Höstens inplanerade frukostmöten ser ni i listan till vänster eller på förbundets hemsida under strukturella insatser.

Vi har även starta upp det rådgivande teamet med följande teammedlemmar: Lana från Täby kommun, Shahnaz från Österåkers kommun, Carina från Försäkringskassan, Birgitta från Arbetsförmedlingen.
Teamet kommer att kunna ta emot kunder för rådgivning från hösten och mer information kommer på förbundets hemsida under rubriken operativa individinsatser. Har du en deltagare som har behov av råd från teamet? Prata med medlemmarna eller mig.

Till hösten planerar samordningsförbundet en workshop för att kartlägga behovsgruppen "unga vuxna mellan studier och arbeta". Tanken är att vi ska titta närmre på hur gruppen ser ut, vilka som kommer i kontakt med den och hur vi kan utveckla vårt sammarbete i frågan. Utöver detta så kommer Förbundet titta närmre på frågan hur vi kan stötta utvecklingen av sociala företag tillsammans med Coompanion Roslagen Norrort. Det intressanta med sociala företag är att det handlar om dubbla affärsidéer, dels att tillhandahålla en vara eller tjäns och dels att erbjuda platser för rehabilitering, arbetsträning med mera till personer som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.

Under våren har Finansiell samverkan och Samordningsförbunden nämnts i olika större sammanhang. Förbunden som aktör har tagits upp i en offentligt utfrågning hos socialförsäkrings-utskottet (se videoklipp nedan), nämnts i den parlamentariska socialförsäkringsutredningarna samt att Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll i början av juni träffade Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Det verkar finnas ett mycket stort intresse för det arbete som samordningsförbunden gör och det ska bli intressant att se vad som händer under hösten. Men innan dess så får vi leva i nuet och njuta av vad jag hoppas blir en varm och solig sommar.

Varma sommarhälsningar!
Sophia Dahlgren
Förbundschefen

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Filmen beskriver vad som är speciellt för arbetsintegrerande sociala företag och på vilket sätt den här typen av företagande skiljer sig från andra företag på arbetsmarknaden.

 

Offentlig utfrågning - Tio år med Finsansiell samverkan

Den 21 maj höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om Finsam. Utfrågningen tog upp vad som har uppnåtts med Finansiell samverkan, utvecklingsbehov och vad som behöver göras för att samordningsförbunden ska bli en känd aktör.
Copyright © |2015| |samordnignsförbundet Södra Roslagen| All rights reserved.

Our mailing address is:
info@samordningsodraroslagen.se


unsubscribe from this list