Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 16 februari 2016

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Dijk Vlaardingsevaart weer stevig en veilig

Grote delen van ons gebied liggen ver beneden zeeniveau. Bijna niemand maakt zich daar zorgen over: we vertrouwen erop dat dijken ons beschermen tegen het water. En, dat doen ze gelukkig ook. Maar met een dalende bodem en een veranderend klimaat is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom moeten de dijken eens in de tien jaar opgehoogd en verstevigd worden. Ook de Trekkade die ligt op de dijk langs de Vlaardingsevaart in Vlaardingen moest aangepakt worden.
 
Zo’n dijkverbetering is ingrijpend voor de bewoners aan de dijk. Vandaar dat we de benodigde werkzaamheden in nauw overleg met deze dijkbewoners uitvoeren. De huizen van de bewoners aan de Trekkade liggen dicht op de vaart. Bij een ophoging van 20 tot 30 centimeter zou de dijk ongeveer tegen de woningen aan komen te liggen. Voor dijkbewoners was het van belang dat ze hun percelen veilig konden blijven bereiken. En dat is gelukt. We hebben er daarom voor gekozen de kering iets te verleggen richting de vaart en er is een damwand geplaatst voor de stevigheid. Zo zijn niet alleen deze dijkbewoners maar ook de inwoners van de wijk Holy Zuid, die achter de dijk wonen, weer beschermd tegen wateroverlast.

Delfland blij met samenwerking Vockestaert

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert werkt samen met tien agrariërs in de Commandeurspolder (Maasland) aan het onderhoud aan natuurvriendelijke oevers. De samenwerking tussen de natuurvereniging, agrariërs en Delfland wordt wegens succes verlengd. 
 
“De samenwerking heeft nu nog de vorm van een pilot”, zegt hoogheemraad Hans Middendorp. “In de toekomst hoopt Delfland dit op grotere schaal toe te kunnen passen. Deze aanpak moet bijdragen aan het streven van Delfland in het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers.”
Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijke stukjes natuur in het water. Ze fungeren als stepping stones voor libellen, vissen, eenden en andere waterdieren. Hoe meer diversiteit aan planten, hoe meer verschillende soorten dieren dit aantrekt.
 
De gedachte is dat gebruikers van het land het onderhoud kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, waardoor veel meer maatwerk mogelijk is. In de pilot is één drinkplaats voor vee aangelegd. In 2015 is de drinkplaats verlegd om te zien hoe de oever zich na gebruik hersteld. Hier en daar heeft riet de overhand, terwijl we juist streven naar meer soorten vegetatie; kruiden en andere planten. Waar veel riet groeit gaat Vockestaert binnen de pilot met de agrariërs meerdere keren per jaar het riet afmaaien om diversiteit te krijgen. Agrariërs kunnen in overleg met Vockestaert zelf het tijdstip bepalen wanneer ze de oever maaien.

Renovatie gemaal Noordpolder gereed

Door deze renovatie is het gemaal Noordpolder in Berkel en Rodenrijs niet alleen visvriendelijk, maar kan het de komende 15 jaar onderhoudsvrij, energiezuinig en minder storingsgevoelig functioneren. Tijdens de renovatie heeft de oude pomp van voormalig gemaal Vlotwatering gediend gemaakt als noodpomp. Deze noodpomp heeft een flinke capaciteit van 70 m3 per minuut.

Delfland en Defensie versterken elkaar in geval van een crisissituatie

Woensdag 3 februari jl. bracht het Regionaal Militair Commando West (RMC West ) een bezoek aan de zuivering in Vlaardingen. Het doel van dit bezoek was kennismaken en verkennen waar Delfland en Defensie elkaar kunnen versterken bij een eventuele crisissituatie. Er werd ingegaan op de wateroverlast van oktober 2013 en de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke waterkeringen.
 
Tijdelijke waterkeringen kennen we vooral in de vorm van zandzakken. Zandzakken hebben echter als belangrijk nadeel dat het vullen en plaatsen veel inspanning en tijd vraagt. Sinds kort zijn er diverse andere (innovatieve) tijdelijke waterkeringen voor handen die relatief snel kunnen worden uitgerold. Bijvoorbeeld grote, plastic bakken, die eenvoudig aan elkaar te bevestigen zijn zodat een lange ketting ontstaat. Op dit moment is onder andere de TU Delft bezig om tijdelijke waterkeringen te testen.

Kort nieuws

Actie SP heeft geen zin

De SP roept inwoners van Delfland op www.delflanddepotop.nl op bezwaar te maken tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. De actie van de SP heeft geen zin, bezwaar is niet mogelijk. Lees verder >

Jeugddijkgraaf blogt!

Net als de dijkgraaf, schrijft de - in december 2015 gekozen - jeugddijkgraaf van Delfland Tim van Marrewijk weblogs. Nieuwsgierig naar wat hij meemaakt en doet voor het waterschap, volg hem hier > 
Forward
Share
Tweet
+1
Share
Copyright © 2016 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.