Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 26 april 2016

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Vispasseerbare gemalen doen wat ze moeten doen
Namelijk zorgen dat vissen zich kunnen verplaatsen tussen sloten en vaarten op zoek naar voedsel, om op te groeien of te paaien.
 
In een periode van 5 jaar is in de periode dat vissen migreren, in het voor- en najaar, gemonitord hoe de voorzieningen werken. De resultaten uit het onderzoek helpen bij het aanpassen van de overige gemalen. “Als visbioloog geef ik vanzelfsprekend veel prioriteit aan het herstellen van de natuurlijke vismigratie van en naar de Delflandse poldersloten, aldus Hans Middendorp, hoogheemraad. “En het heeft zin. Bij gemaal Schoute passeren in de periode van de vistrek in het voorjaar gemiddeld 2000 babypalingen het gemaal. Op de terugweg komen de volwassen palingen die bijna geslachtsrijp zijn vrijwel ongeschonden door de pompen”.
 
De gemalen Schoute en Zaaijer staan in verbinding met zee en de Nieuwe Waterweg. Door de aanpassing van de pompen van beide gemalen is de migratie van paling en de driedoornige stekelbaars mogelijk. Verder zijn 3 verschillende vismigratievoorzieningen in onze poldergemalen onderzocht, namelijk de vislift in de Woudse Polder, de visvriendelijke vijzels van Hoekpolder en de visheveltrap in de Aalkeetbuitenpolder.
Ons werk aan vis

Delfland investeert in het verbeteren van de waterkwaliteit door het ontwikkelen van
waternatuur. Een van de maatregelen is het vergroten van de mogelijkheid voor vissen in het
water te kunnen migreren. Delfland legt bij de nieuwbouw of renovatie van gemalen voorzieningen aan voor de migratie van vis
Bekijk de video! Klik op deze knop voor een terugblik op de handhavingsdag van 21 april door de WOS.
Delfland legt huisbezoeken af
Vorig jaar kregen mensen met een inkomen op bijstandsniveau kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. Dat zij in 2016 de helft van de heffing moeten betalen, is een nieuwe situatie. Om huishoudens die nog niet hebben betaald te herinneren aan de rekening die zij hebben ontvangen, legt de Regionale Belastinggroep (RBG) namens Delfland in de maand mei rond de 5.000 huisbezoeken af.
 
“Wij realiseren ons dat de situatie nieuw is en dat deze mensen niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen”, aldus hoogheemraad Ries Smits. “Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing bij huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau”. Zij worden een aantal keer geïnformeerd en worden geattendeerd op de betalingsregeling. Zo is per brief een kosteloze herinnering gestuurd en heeft de RBG voor zover mogelijk telefonisch contact gezocht. Op deze wijze wil Delfland extra incassokosten voor deze groep mensen zoveel mogelijk vermijden.
 
Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan of heeft de RBG gemachtigd het bedrag in termijnen af te schrijven. Bij de huishoudens, die nog niet hebben betaald en/of contact hebben opgenomen met de RBG, worden huisbezoeken ingepland.
Molen- en gemalendag met aandacht voor vis
Op zaterdag 14 mei aanstaande is het Molen- en Gemalendag. Delfland stelt dit jaar veel gemalen en molens open. Op vijf plaatsen besteden wij bovendien bijzondere aandacht aan de maatregelen die ervoor zorgen dat vissen het naar hun zin hebben in ons werkgebied. Vanaf 1 mei ziet u op www.hhdelfland.nl welke locaties open zijn.

Kort nieuws

Water in Spangen: burgerinitiatief

Het bewonersinitiatief Natuurlijk Spangen wil de buitenruimte in Spangen (Rotterdam) groener en mooier maken en meer Spangenaren verleiden naar buiten te komen. Samen met lokale partners en bewoners zetten ze hun schouders eronder. En met succes. Lees verder >

Start vaarseizoen: het water op!

Het vaarseizoen is weer begonnen. Vooralsnog zijn de weersvoorspellingen niet zo gunstig, maar gaat u toch het water op, dan kunt u ons en onze borden tegenkomen. Lees verder >

Delfland test kraamkamers vissen

Delfland test dit voorjaar de vispaaiplaatsen in de Oranjepolder, de Zeven Gaten in het Westland en de Karikaat Molensloot bij de TU Delft. Als alles goed werkt en de natuur aanslaat, kunnen ze vanaf volgend jaar echt worden ingezet als kraamkamer voor opgroeiende vis. Lees verder >

Delfland wil Plan Sluizen nu al nader onderzoeken

Minister Schultz heeft naar aanleiding van de motie Geurts onderzoek laten uitvoeren naar het plan Sluizen. In dit plan wordt de Nieuwe Waterweg met sluizen afgesloten en kan de Maeslantkering op de lange termijn verdwijnen. Lees verder >
Forward
Share
Tweet
+1
Share
Copyright © 2016 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.