Copy
Digitale nieuwsbrief Januari 2015

Preventie Academie biedt extra cursus Gewoon Gaaf met motivational Interviewing

 
De Preventie Academie biedt wegens enorme belangstelling op vrijdag 19 juni een extra cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing. Die dag geven cursusleiders dr. Erik Vermaire en drs. Carry Gresnigt een boeiende cursus hoe motiverende gespreksvoering met (ouders van) patiënten een gezonde mond kan bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek van Vermaire blijkt dat de succesvolle cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf (NOCTP) tot 70% minder gaatjes kan leiden. In de cursus komen aan bod:
 • Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van Gewoon Gaaf?
 • Hoe kun je Gewoon Gaaf toepassen in jouw eigen praktijk?
 • Hoe kun je motiverende gesprekken voeren met patiënten? (theoretisch en praktisch)

Verder vindt op 6 maart de cursus Weefselverlies bij jeugdigen plaats. Deze themadag gaat over carieuze aantasting bij kinderen en erosief verlies van harde tandweefsels. Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans en dr. Gert Stel informeren deelnemers die dag over:
 • Wat zie je, wat is het en wat kun je er aan doen?
 • Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend?
 • Hoe kunnen deze het beste worden ingezet?

Op vrijdag 17 april nemen dr. Renske Thomas (parodontoloog) en Dagmar Else Slot (mondhygiënist) cursisten mee met Het Preventie-ABC voor de paropatiënt. Op deze themadag komen aan bod:
 • Preventie in de parodontologie wanneer en hoe?
 • Welke mondhygiënemethodes en -middelen zijn effectief in welke fase van preventieve zorg?
 • Interactieve casuïstiek vanuit de parodontologiepraktijk

Op vrijdag 29 mei biedt de Preventie Academie de cursus Bijzondere tandheelkunde, bijzondere zorg. Dr. Casper Bots en dr. Claar van der Maarel-Wierink brengen de cursisten kennis bij over:
 • Met welke complexe tandheelkundige problemen krijgen mondzorgverleners te maken bij gewone ouder wordende mensen?
  Meer mensen behouden tot op hogere leeftijd hun eigen dentitie
 • Welke rol spelen systemische aandoeningen en medicatie bij de behandelstrategie?
 • Welke speekselgerelateerde mondklachten zijn er?

Locatie en kosten
De cursussen worden gegeven bij GlaxoSmithKline in Zeist. Het prachtige kantoor van GSK ligt pal aan de snelweg A28. Leden van het Ivoren Kruis betalen € 168,- per persoon per cursusdag. Niet-leden worden € 288,- per persoon per cursusdag in rekening gebracht. 

Inschrijven? 
Stuur een mail, voorzien van naam, adres en BIG/KRM-nummer aan info@ivorenkruis.nl» Lees meer
 

Geef op World Oral Health Day een verfrissende poetsles Hou je mond gezond!

 
Wie eens een poetsles wil geven op een peuterspeelzaal of in één of meer groepen van een basisschool wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Enthousiaste tandartsen, mondhygiënisten en preventie(assistenten) kunnen vrijwillig één of meer poetslessen verzorgen. Het Ivoren Kruis stimuleert mondzorgverleners vooral afspraken met scholen te maken in de Maand van de Mond (maart 2013) in de Week van de Mondhygiënist (16 t/m 21 maart) of op de World Oral Health Day (20 maart 2015). Het Ivoren Kruis probeert veel poetslessen in een korte periode te bundelen, waarmee de vereniging meer (gestructureerde) publiciteit kan organiseren. Hiermee geven mondzorgverleners preventie opnieuw een extra boost. Colgate GABA en elmex stelt in 2015 opnieuw poetspakketten beschikbaar met daarin 30 tandenborstels, tubetjes tandpasta en ouderfolders met tips voor het kindergebit. Kijk voor meer info en aanmelden op www.houjemondgezond.nl. 
 

Jaap de Graaf nieuwe secretaris Ivoren Kruis

 
Jaap de Graaf is per januari van dit jaar de ambtelijk secretaris van het Ivoren Kruis. Hij volgt daarmee Ronald Bos op die 8 jaar secretaris was. Bos blijft als adviseur van het bestuur bij het Ivoren Kruis betrokken. De Graaf heeft geen tandheelkunde achtergrond, maar studeerde van 1978 tot 1981 aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie. Nadien heeft hij extra studies gevolgd aan het SIOO (Interuniversitair Centrum voor Organisatieontwikkeling) en het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie). Hij begon als sportambtenaar bij de gemeente Dordrecht en werd later manager vrijwilligerszaken bij het Wereld Natuur Fonds. Daarna is hij tot 2010 als manager werkzaam geweest bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Dat jaar is hij als zelfstandige doorgegaan onder de naam Zanskar Training & Consultancy. Hij ondersteunt organisaties met o.a. organisatieontwikkeling, publiekprivate samenwerking, alliantiemanagement, leefstijlcampagnes en moderating. Hij werkt voor landelijke en lokale organisaties op het gebied van gezondheidspreventie, sport en maatschappelijke opgaven. Hij is voorzitter van twee onderzoekscommissies van ZonMw, te weten Sportonderzoek en Opvoeding & Onderwijs binnen het vijfde preventieprogramma. » Lees meer
 

Roll-up banner Gewoon Gaaf nu te bestellen

 
Tandartsen en mondhygiënisten die Gewoon Gaaf in hun praktijk willen promoten, kunnen daarvoor een roll-up banner gebruiken. Mondzorgverleners kunnen één of meer banners in de wachtkamer of ontvangstruimte plaatsen om (ouders van) patiënten te attenderen op de kansrijke cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf. Tandartsen en mondhygiënisten die een of meer roll-up banners willen bestellen, kunnen hiervoor een e-mail sturen aan info@ivorenkruis.nl. Geïnteresseerden ontvangen een e-mail terug met daarin de bestelinstructies en het drukdocument in hoge kwaliteit. De banners kosten € 39,- of € 59,- exclusief BTW per stuk, afhankelijk van de gekozen kwaliteit. Alle cursisten van de Preventie Academie hebben inmiddels een mail met bestelinstructies ontvangen. » Lees meer
 

Receptie? Inspireer uw gasten te doneren voor het Ivoren Kruis

 
Begin januari nam tandarts Theo Merkus afscheid van zijn tandartspraktijk in Bakel. Daarom organiseerde hij voor zijn patiënten een afscheidsreceptie. Zijn gasten riep hij op geen wijn en bloemen cadeau te geven, maar een donatie te doen aan het Ivoren Kruis. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het project Gewoon Gaaf. Met zijn gift wil Merkus het belang van preventie in de mondzorg extra onderstrepen. Het Ivoren Kruis roept ook andere practici op die een (afscheids)receptie organiseren, de opbrengst aan het Ivoren Kruis te schenken. Het Ivoren Kruis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting. » Lees meer