Copy
Digitale nieuwsbrief Februari 2016

NIEUW: folder Mondverzorging bij kwetsbare ouderen

 

Voor veel verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingshuis is het wassen van een kwetsbare oudere vanzelfsprekender dan het verzorgen van zijn of haar mond. Daarmee zijn verzorgenden al in de opleiding vertrouwd geraakt. De mond van cliënten is een veel onbekendere plek en wordt vaak als intiem en onaangenaam ervaren. Voor de gezondheid en de kwaliteit van leven speelt de mond een grote rol. Helaas is de mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben ouderen vaak onnodig veel pijn, moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor hun gezondheid. Om de mondgezondheid en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren ontwikkelde het Ivoren Kruis de folder Mondverzorging bij kwetsbare ouderen. Deze biedt verzorgenden praktische tips voor de dagelijkse mondverzorging bij kwetsbare ouderen. De folder kan voor vrijwilligers van (h)Oud de mond gezond en instellingen zo lang de voorraad strekt kosteloos worden aangevraagd bij het Ivoren Kruis. >> Lees meer

 

Wordt u gevraagd (h)Oud de mond gezond uit te leggen? Gebruik de folder!

 
Als mondzorgverlener krijgt u ook weleens verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen als patiënt in uw behandelstoel. Dan is het makkelijk als u het project (h)Oud de mond gezond aan hen goed kunt toelichten. Om die reden heeft het Ivoren Kruis een folder Mondzorgproject voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen beschikbaar. De folder kunt u gebruiken om belangstellenden over het vrijwillige mondzorgproject (H)Oud de mond gezond te informeren. In de folder kunnen verzorgenden lezen hoe zij met hun instelling kosteloze scholing kunnen volgen over mondverzorging bij ouderen en daarmee de kwaliteit van leven van hun cliënten kunnen verbeteren. >> Lees meer
 

Ronald Bos weer secretaris Ivoren Kruis 

 
Voor Jaap de Graaf was de secretarisfunctie niet meer te combineren met zijn overige werkzaamheden. "Ik heb dat onderschat bij mijn aantreden. Ik heb onvoldoende doorzien dat de secretarisfunctie van het Ivoren Kruisbestuur een volledige werkweek zou vergen. Ik kan dat helaas niet waarmaken, aldus De Graaf." Hij gaf als reden voor zijn vertrek ook aan dat de verhouding werk en privé niet in balans was. "Ik vond het één van de moeilijkste beslissingen in mijn loopbaan, maar uiteindelijk heb ik besloten de variëteit aan opdrachtgevers te prevaleren boven mijn secretarisschap en mijn beschikbare tijd beter te verdelen over werk en privé. Ik heb genoten van de vrijheid en vertrouwen en wens Ronald Bos succes op zijn oude, maar nu dus weer nieuwe post."
 

Hans Prakken neemt taken Anda Geerdink over

 
Het Ivoren Kruis heeft, na het vertrek van Anda Geerdink, Hans Prakken bereid gevonden haar taken tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering over te nemen. Hans Prakken is in 1980 afgestudeerd aan de universiteit te Groningen. Prakken is algemeen practicus in zijn groepspraktijk in Emmen. Vanuit zijn nevenfunctie als ziekenhuistandarts werkt hij in meerdere ziekenhuizen waar hij zich onder andere bezighoudt met de behandeling van patiënten met apneuproblemen en bijzondere zorggroepen. Daarnaast is Hans Prakken voorzitter van de Monitor Mondzorg en lid van de adviescommissie Buitenslands Gediplomeerde Tandartsen van VWS.

 

 

 

Al 650.000 kinderen kregen poetsles Hou je mond gezond!

 
Het agenderen van mondgezondheid in het onderwijs. Want mondgezondheid kwam tot de introductie van het project Hou je mond gezond! in 2009 niet of nauwelijks in het onderwijs voor. Daar is 6 jaar later zeker verandering in gekomen. Er zijn al bijna 22.500 poetslessen gegeven op basisscholen en peuterspeelzalen in heel ons land. Het ultieme doel is natuurlijk het bevorderen van een goede mondgezondheid. Met behulp van het poetsproject Hou je mond gezond! vragen vrijwillige mondzorgverleners stelselmatig aandacht voor het belang van een goede mondgezondheid. Verder zetten zij zich in het poetsgedrag bij kinderen te verbeteren, waardoor cariës en tanderosie worden teruggedrongen. Het is vooral een kwestie van bewustwording. Via poetslessen laten we massaal zien dat kinderen zelf invloed hebben op hun (mond)gezondheid. Het Ivoren Kruis probeert met dit project ook het bezoek aan de mondzorgpraktijk te bevorderen. 73% van de mondzorgverleners die poetslessen verzorgen denkt dat de kinderen na de poetsles beter hun tanden zullen poetsen. 69% van de leerkrachten denkt dat. Ook denkt 43% van de leerkrachten dat het project zeker een impuls zal geven aan het tandartsbezoek van de kinderen uit zijn of haar groep. Wie zelf een keer een poetsles wil geven kan zich aanmelden via www.houjemondgezond.nl