Copy
Digitale nieuwsbrief December 2014

Extra cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing op vrijdag 16 januari 2015

 

Vanwege de grote animo voor de Preventie Academiecursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing biedt het Ivoren Kruis een extra cursus aan op vrijdag 16 januari. Wilt u al dan niet samen met uw collega's verzekerd zijn van een plekje bij de Preventie Academie? Schrijf u dan snel in via info@ivorenkruis.nl

 

Preventie Academie groot succes

 
De Preventie Academie van het Ivoren Kruis is een groot succes. Daarom herhaalt het Ivoren Kruis het concept en wordt het cursusaanbod seizoen 2014-2015 uitgebreid. 

2e editie Preventie Academie succesvol van start

De 2e editie van de Preventie Academie ging op vrijdag 28 november succesvol van start met de theoriedag 'Preventie nader bekeken'. De eerste reacties van cursisten waren lovend. De praktische cursussen van de Preventie Academie, die afzonderlijk kunnen worden gevolgd, zijn inspirerend voor alle spelers in het dentale team. Preventie biedt kansen. Tandartsen, mondhygiënisten en (preventie-) assistenten schrijf u nu in!
 

NIEUW: Het Preventie-ABC voor de paropatiënt

 

Op vrijdag 17 april 2015 staat een nieuwe cursus van de Preventie Academie op het programma: Het Preventie-ABC voor de paropatiënt. Die dag nemen de cursusleiders dr. Renske Thomas en Dagmar Else Slot de cursisten mee in een praktische themadag parodontologie met interactieve casuïstiek vanuit de praktijk. In de cursus komen aan bod:

• Preventie in de parodontologie wanneer en hoe?
• Welke mondhygiënemethodes en -middelen zijn effectief in welke fase van preventieve zorg?
• Interactieve casuïstiek vanuit de parodontologiepraktijk
Wie zich wil inschrijven stuurt een mail naar info@ivorenkruis.nl 

Een cursusdag van de Preventie Academie duurt van 9:30 tot 16:00 uur. Ongeveer 2 weken vooraf ontvangen deelnemers het complete programma per e-mail.

 

Cursusprogramma en cursusleiders 2014-2015 

 

Datum: vrijdag 16 januari 2015

TitelGewoon Gaaf met Motivational Interviewing Themadag over Gewoon Gaaf, de veelbelovende individuele cariëspreventiemethode (NOCTP)
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Cursusleiders: dr. Erik Vermaire, drs. Carry Gresnigt
Doelgroep: hele dentale team
Inhoud:

• Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van Gewoon Gaaf?
• Hoe kun je Gewoon Gaaf toepassen in jouw eigen praktijk?
• Hoe kun je motiverende gesprekken voeren met patiënten? (theoretisch en praktisch)

Datum: vrijdag 6 maart 2015
Titel: Weefselverlies bij jeugdigen
 Themadag over carieuze aantasting bij kinderen en erosief verlies van harde tandweefsels
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Cursusleiders: Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans, dr. Gert Stel
Doelgroep: hele dentale team
Inhoud:

• Wat zie je, wat is het en wat kun je er aan doen?
• Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend?
• Hoe kunnen deze het beste worden ingezet?

Datum: vrijdag 17 april 2015
Thema
: Het Preventie-ABC voor de paropatiënt Themadag parodontologie met interactieve casuïstiek vanuit de praktijk 
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Cursusleiders: dr. Renske Thomas, Dagmar Else Slot
Doelgroep: hele dentale team
Inhoud:

• Preventie in de parodontologie wanneer en hoe?
• Welke mondhygiënemethodes en -middelen zijn effectief in welke fase van preventieve zorg?
• Interactieve casuïstiek vanuit de parodontologiepraktijk

Datum: vrijdag 29 mei 2015
Titel: Bijzondere tandheelkunde: bijzondere zorg 
Themadag over bijzondere tandheelkundige zorg voor bijzondere groepen 
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Cursusleiders: dr. Casper Bots, dr. Claar van der Maarel-Wierink
Doelgroep: hele dentale team
Inhoud:

• Met welke complexe tandheelkundige problemen krijgen mondzorgverleners te maken bij gewone ouder wordende mensen?
  Meer mensen behouden tot op hogere leeftijd hun eigen dentitie
• Welke rol spelen systemische aandoeningen en medicatie bij de behandelstrategie?
• Welke speekselgerelateerde mondklachten zijn er?

 

Locatie, kosten en inschrijven

 

Locatie
De cursussen worden gegeven bij GlaxoSmithKline in Zeist. Het prachtige kantoor van GSK ligt pal aan de snelweg A28.

Kosten
Leden van het Ivoren Kruis betalen € 168,- per persoon per cursusdag. Niet-leden worden € 288,- per persoon per cursusdag in rekening gebracht. 

Inschrijven? Stuur een mail, voorzien van naam, adres en BIG/KRM-nummer aan info@ivorenkruis.nl.