Copy
Digitale nieuwsbrief Juni 2016

Gewoon Gaaf

 

Het stappenplan Gewoon Gaaf voor de leeftijdsgroepen 0-4 | 4-12 en 12-18 jaar is beschikbaar. De preventiemethode Gewoon Gaaf legt de nadruk op het stimuleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) patiënt van 0-18 jaar en begint bij de doorbraak van de 1e tand (6-12 maanden). Als basis wordt het PMO-protocol en het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis gevolgd. De stappenplannen zijn kosteloos te downloaden en printen. Geprinte exemplaren zijn te bestellen in de webwinkel van het Ivoren Kruis. >> Lees meer

Preventie Academie
De cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing was in juni wederom snel volgeboekt. Daarom organiseert het Ivoren Kruis een extra cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing op vrijdag 25 november. Geïnteresseerden worden geadviseerd zich spoedig aan te melden. Cursisten krijgen een certificaat mee naar huis en krijgen KRT/KRM/KRTA-punten voor hun deelname. » Lees meer

 

Gewoon Gaaf in informed-app

 
Transparant werken is de toekomst. De Informed-app is een slim programma dat het behandelverslag automatisch genereert. Met de app maken mondzorgverleners - vooralsnog alleen mondhygiënisten - hun zorg- en behandelplannen aan de stoel. 
Gewoon Gaaf is geïmplementeerd in de informed-app. Wie de app gebruikt kan de bevindingen dus digitaal noteren, meegeven aan (de ouder van) de patiënt en toevoegen aan het patiëntendossier. Wie de Informed-app gebruikt, voldoet voor zijn dossiervorming aan alle praktijkrichtlijnen voor cliëntendossiers en zet zijn cliëntendossier direct om in optimale transparante informatievoorziening voor patiënt en/of andere zorgverleners. >> Lees meer
 

Cursus weefselverlies vrijdag 16 september

 
De cursus Weefselverlies bij jeugdigen van de Preventie Academie wordt georganiseerd op vrijdag 16 september. Prof. dr. Cor van Loveren, bijzonder hoogleraar preventieve tandheelkunde en dr. Dien Gambon, pedodontoloog informeren tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten over carieuze aantasting en erosief verlies van harde tandweefsels bij kinderen en jeugdigen. De boeiende cursusdag bevat zowel theorie als casuïstiek. Het hele dentale team is van harte welkom. Schrijf je meteen in!

Tijdens de cursus komen aan bod:
• Wat zie je, wat is het en wat kun je eraan doen?
• Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend?
• Hoe kunnen deze het beste worden ingezet?

Cursisten krijgen een certificaat mee naar huis en krijgen KRT/KRM/KRTA-punten voor hun deelname. De kosten bedragen € 195,- per cursusdag voor Ivoren Kruisleden en € 295,- voor niet-leden. >> Lees meer
 

Cursus (h)Oud de mond gezond op 9 september bij Dentalair in Dordrecht

 

Mondzorgverleners die bereid zijn als vrijwilliger éénmalig training te geven aan verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen worden van harte uitgenodigd een kosteloze cursus '(h) Oud de mond gezond' te volgen in de Preventie Academie van het Ivoren Kruis. De eerstvolgende cursus voor tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten wordt georganiseerd op vrijdag 9 september bij Dentalair in Dordrecht. 

(h)Oud de mond gezond is het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwillige mondzorgverleners worden op verschillende manieren beloond: uitbreiding van hun vakkennis, kosteloze accreditatiepunten en maatschappelijke waardering voor hun vrijwilligerswerk. De verzorgenden en verplegenden krijgen van vrijwilligers een les over het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de uitvoering van de juiste handelingen. Met de opgedane kennis zijn zij in staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en wordt de drempel om iemands mond te verzorgen verlaagd. Bijwonen van de cursus in de Preventie Academie levert mondzorgverleners 5 accreditatiepunten op, het geven van de scholing in een zorg- of verpleeghuis 2. De vrijwilligers/cursusdeelnemers krijgen het gedrukte lesmateriaal en een koffer met gratis mondverzorgingsproducten voor zichzelf en voor de verzorgenden.» Lees meer

 

ALV en congres Ivoren Kruis op zaterdag 19 november

 
Noteer zaterdag 19 november 2016 al vast in uw agenda. Die dag organiseert het Ivoren Kruis de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een wetenschappelijk congres met het thema 'Voeding'. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij ACTA in Amsterdam. Voor leden van het Ivoren Kruis, docenten en studenten is de toegang tot het congres gratis. De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden. Over de inhoud van het programma wordt u nader geïnformeerd. » Meld u aan
 

Kennisagenda Mondgezondheid. Denk mee!

 
Informatiebronnen geven tegenstrijdige informatie. Collega’s nemen andere beslissingen dan u. Misschien neemt u zelf al jaren dezelfde beslissing, maar vraagt u zich af of inzichten mogelijk veranderd zijn. In al dit soort situaties kunnen bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek van pas komen. Maar wetenschappers moeten daarvoor natuurlijk wel weten wat er onderzocht moet worden. Waar loopt u, als mondzorgprofessional, in de dagelijkse praktijk tegenaan? Wat vindt u belangrijk? Waarmee kan de wetenschap u verder helpen? ACTA inventariseert onderwerpen en vraagstukken die als leidraad kunnen dienen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek: de Kennisagenda Mondgezondheid. De bevindingen van dat toekomstig wetenschappelijk onderzoek kunt u in uw dagelijkse praktijk gebruiken bij het nemen van behandelbeslissingen. Helpt u mee aan het opstellen van de Kennisagenda Mondgezondheid? Vul dan de vragenlijst in. Het kost ca. 5 minuten. Hoe meer mondzorgprofessionals meedenken en onderwerpen aanleveren voor de kennisagenda, hoe representatiever de kennisagenda is en hoe groter het draagvlak wordt. >>Doe mee
 This email was sent to <<Uw e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ivoren Kruis · Postbus 620 · Zoetermeer, 2700 AP · Netherlands