Copy
Digitale nieuwsbrief November 2015

Onno Hofman nieuwe voorzitter Ivoren Kruis

 
In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op zaterdag 21 november jl. is bestuurslid O.M. (Onno) Hofman, tandarts, benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt A.G.M. (Teun) Rietmeijer op, die de vereniging negen jaar lang heeft geleid. Hofman is praktiserend tandarts sinds 1981. Naast het penningmeesterschap voor het Ivoren Kruis is hij o.a. lid van de Centrale Klachtencommissie van de KNMT, voorzitter van de Pierre Fauchard Academy en lid van het Tandheelkundig Genootschap. Hij heeft aan de wieg gestaan van de projecten (h)Oud de mond gezond en de wijkgerichte aanpak tandheelkundige zorg voor de kwetsbare patiënt. Hij had zitting in de praktijkwijzergroep 'kwetsbare patiënt in de algemene praktijk' en is nu bezig overlegorganen te initiëren voor 1e lijn zorgprofessionals.
 

Teun Rietmeijer erelid Ivoren Kruis

 
Oud-voorzitter A.G.M. (Teun) Rietmeijer werd door de kersverse voorzitter in dezelfde vergadering tot erelid benoemd en kreeg daarvoor het gouden logo van de vereniging opgespeld. Rietmeijer werd geprezen voor zijn verbindende en daadkrachtige inzet voor de vereniging. Hij heeft zich met name onderscheiden met zijn stimulerende liberale aanpak voor de vernieuwing van het voorlichtingsbeleid van de vereniging, waarbij hij ruimte gaf voor het bevorderen van de geïndividualiseerde preventieve mondzorg. Ook creëerde hij mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers. Daarmee is het maatschappelijk draagvlak van de vereniging vergroot en het imago van de mondzorg versterkt.
 

Anda Geerdink nieuwe penningmeester Ivoren Kruis 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd ook mevrouw H.A. (Anda) Geerdink gekozen als nieuwe penningmeester. Naast haar algemene gezondheidskennis, kent zij de wegen van de zorgverzekeraar. Anda Geerdink werkte tot tot 2014 als contractmanager mondzorg bij Menzis en tot begin 2015 als adviserend tandarts en bij de verzekeraar. 
 

dr. Carl Witthaus Medaille voor Ronald Bos

 
R.W. (Ronald) Bos werd voor zijn onschatbare waarde als secretaris en als bestuursadviseur van het Ivoren Kruis in de Algemene Ledenvergadering gedecoreerd met de dr. Carl Witthaus Medaille. Hij onderscheidde zich met name door zijn creativiteit, verbindingskracht, zakelijk inzicht en inzet. Onder andere daardoor zijn vele succesvolle projecten gestart en partners in preventie duurzaam aan het Ivoren Kruis verbonden. Tevens heeft hij op uitstekende wijze leidinggegeven aan het bureau. Mede door zijn inzet is het Ivoren Kruis uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie in mondgezondheid en preventie. Uit handen van oud-voorzitter Teun Rietmeijer kreeg Ronald Bos de dr. Carl Witthaus Medaille (plak) en versierselen in zilver opgespeld.
 
 

Congresgasten krijgen na 4 weken brief van zichzelf

 
Tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten, docenten en studenten volgden een boeiend programma over de rol van mondzorgverleners in de aanpak van tabaksverslaving, de rol van het gezin in cariëspreventie bij kinderen uit sociaaleconomische en etnische risicogroepen en kregen antwoord op de vraag waarom doet de patiënt niet wat ik zeg. Succesvolle communicatie met uw patiënt was dan ook het thema van het congres. Dat motivational interviewing kan helpen ongewenst (rook)gedrag bespreekbaar te maken, werd door de longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter op een ludieke manier gebracht. Denise Duijster gaf in haar betoog onder andere het belang van het aanbrengen van structuur en routine in het gezin aan, het belang van de positieve benadering en de waarde van de investering in de relatie. Tips als eet en drink alleen aan tafel en haal eten en drinken weg na 10 minuten en benoem het gewenste in plaats van het ongewenste gedrag waren verhelderend. Het belang van minder praten, meer vragen stellen en luisteren werd met de zaal geoefend tijdens de voordracht van huisarts Chris Rietmeijer. Wat heb je vandaag voor nieuws gehoord over stimuleren tot betere mondzorg? Hoe belangrijk vind je het om daarmee in de praktijk te gaan experimenteren? Hoe groot is je vertrouwen dat ook echt gaat doen? Daarover maakte het publiek een afspraak met zichzelf. De afspraak schreef de congresbezoeker in een brief aan zichzelf die hij over 4 weken thuisgestuurd krijgt! >> Lees meer
 

Meer Motivational Interviewing? Kom naar de Preventie Academie

 
Wie meer wil leren over Motivational Interviewing meldt zich nu aan de Preventie Academie van het Ivoren Kruis. Op 11 maart staat de cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing op het programma. Het hele dentale team is van harte welkom. In de cursus, die een dag duurt, wordt op een theoretische én praktische manier geleerd hoe je motiverende gesprekken kunt voeren met patiënten. Motiverende gesprekken voeren moet je vooral oefenen. Daarvoor biedt de cursus ruimte. Andere onderwerpen in de Preventie Academie zijn 'Preventie nader bekeken' op 12 februari, 'Het preventie-AB voor de paropatiënt' op 8 april en 'Weefselverlies bij jeugdigen' op 3 juni 2016. » Bekijk hier het complete programma. Meteen aanmelden? Klik dan hier.
 

European Platform for Better Oral Health kiest twee best practices van Ivoren Kruis

 
Het European Platform for Better Oral Health heeft twee preventieprojecten van het Ivoren Kruis gekozen als best practices ter promotie en preventie van mondgezondheid in Europa. De door het Ivoren Kruis geïnitieerde en ontwikkelde preventieprojecten Hou je mond gezond! en (h)Oud de mond gezond koos het Platform als best practices uit de vele inzendingen. In totaal werden 28 best practices gekozen uit 14 EU-landen. De projecten hebben betrekking op zwangere vrouwen, kinderen en jongeren, ouderen en kansarme groepen. Best practices omvatten programma’s voor het opleiden van professionals, preventieprojecten in het onderwijs, integratie van de mondgezondheid in bredere algemene gezondheidsprogramma's, bevordering van de gezondheid, de verstrekking van zorg, veranderingen in het beleid die een betere mondgezondheid bevorderen, levering van orale gezondheidszorgdiensten en programma's die specifiek gericht zijn op het terugdringen van ongelijkheden op het gebied van mondgezondheid. Het zijn succesvolle initiatieven die mondziekten kunnen helpen voorkomen, die de sociale lasten kunnen verminderen en op hun beurt bestaande ongelijkheden verminderen. » Klik hier voor alle best practices
 

Een schoone tand bederft niet

 
In het boek Een schoone tand bederft niet wordt de geschiedenis van het Ivoren Kruis beschreven in samenhang met ontwikkelingen binnen de preventieve en sociale tandheelkunde in de afgelopen eeuw. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de mondgezondheid in Nederland steeds slechter. Daarna trad een sterke verbetering op. De tanden werden vaker gepoetst en tandpasta’s werden effectiever door de toevoeging van fluoride. De toegankelijkheid van de professionele mondzorg nam toe door een groter aantal tandartsen en de introductie van mondhygiënisten en preventieassistenten. Veranderingen in de samenleving als geheel, zoals de verhoging van het opleidingsniveau van de bevolking en de toegenomen welvaart, hebben indirect bijgedragen aan de verbeterde mondzorg en mondgezondheid. Auteur dr. Huib Kalsbeek schreef het boek naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Ivoren Kruis. » Lees meer