Copy
Digitale nieuwsbrief Maart 2016

Stappenplan Gewoon Gaaf beschikbaar voor praktijken

 

Het stappenplan Gewoon Gaaf voor kinderen van 0-18 jaar, onderverdeeld naar de doelgroepen 0-4, 4-12 en 12-18 jaar, is beschikbaar. De preventiemethode Gewoon Gaaf legt de nadruk op het stimuleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) patiënt van 0-18 jaar en begint bij de doorbraak van de 1e tand (6-12 maanden). Als basis wordt het PMO-protocol en het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis gevolgd. Aanvullende terugkombezoeken plannen mondzorgverleners op basis van het risicoprofiel (groen, geel, oranje of rood). Deze maakt hij bij elk PMO-bezoek. Daarbij maakt hij een inschatting of de ouders de gemaakte zelfzorgafspraken zelfstandig nakomen of dat daarbij zijn steun nodig is. Bij Gewoon Gaaf draait het om het inlevingsvermogen van de mondzorgverlener in de unieke patiënt. Belangrijk daarbij is dat hij aansluit bij het niveau van de patiënt. De mondzorgverlener bekijkt hoeveel ondersteuning (de ouder van) de patiënt nodig heeft en beoordeelt het risico dat de patiënt loopt. Na ieder consult maakt hij zelfzorgafspraken met de (ouder van de) patiënt, waar hij een volgend bezoek op terugkomt. In het stappenplan worden de stappen kort beschreven. In de bijlagen zijn hulpvragen, tips en suggesties te vinden die bij de stap aansluiten. Het stappenplan is tot stand gekomen met behulp van input uit het dentale veld, de omslaggroep en het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. De NVvK ondersteunt Gewoon Gaaf en is blij met het stappenplan dat kosteloos is te downloaden en printen. Geprinte exemplaren zijn te bestellen in de webwinkel van het Ivoren Kruis. >> Lees meer

 

Cursisten lovend over cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing 

 
Op vrijdag 11 maart kwamen 50 cursisten naar de Preventie Academie van het Ivoren Kruis voor de cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing. Dr. Gert Stel, kindertandarts en mondhygiënist Ellen Zwart boeiden het publiek met een praktisch programma. Nadat de cursisten hun drijfveren met elkaar hadden doorgenomen, was het ijs in de groep tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten gebroken. Gert Stel legde uit wat de preventiemethode Gewoon Gaaf precies inhoudt. Ellen Zwart legde uit wat Motivational Interviewing is. Cursisten ondervonden dat het wegnemen van weerstand een belangrijk onderdeel is van motiverende gespreksvoering. Ook de weerstand bij de mondzorgverlener zelf, als hij bijvoorbeeld een patiënt in zijn stoel krijgt die opnieuw zijn tanden slecht heeft gepoetst. "Voor een zorgverlener die zelf in de weerstand zit, is het lastig de patiënt neutraal te benaderen", legde Ellen Zwart uit. Met behulp van casuïstiek werd geleerd met het nieuwe stappenplan Gewoon Gaaf te werken. Wilt u zelf de cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing volgen? Schrijf u dan in voor deze cursus die wordt gehouden op vrijdag 24 juni in Amersfoort. >> Lees meer
 

Schrijf in voor Preventie Academie Het Preventie-ABC voor de paropatiënt en Weefselverlies bij jeugdigen

 
Op vrijdag 8 april informeren dr. Renske Thomas, parodontoloog en dr. Dagmar Slot, mondhygiënist u in de Preventie Academie over het preventie-ABC voor de paropatiënt. De praktische cursusdag biedt behalve theorie ook interactieve casuïstiek vanuit de praktijk. De cursus richt zich op tandartsen en mondhygiënisten, maar (preventie)assistenten zijn ook van harte welkom. Tijdens de cursus wordt ingegaan op: 
  • Preventie in de parodontologie wanneer en hoe?
  • Welke mondhygiënemethodes en -middelen zijn effectief in welke fase van preventieve zorg?
  • Interactieve casuïstiek vanuit de parodontologiepraktijk.
Op vrijdag 3 juni informeren prof. dr. Cor van Loveren en dr. Dien Gambon de cursisten over weefselverlies bij jeugdigen. Ook deze dag is praktisch van opzet en wordt gegeven voor het hele dentale team. Aan bod komen:
  • Wat zie je, wat is het en wat kun je er aan doen?
  • Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend?
  • Hoe kunnen deze het beste worden ingezet?
Voor beide cursussen, evenals de cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing op vrijdag 24 juni is nog beperkt plek beschikbaar. Geïnteresseerden worden geadviseerd zich spoedig aan te melden. Cursisten krijgen een certificaat mee naar huis en krijgen KRT/KRM/KRTA-punten voor hun deelname. » Lees meer
 

Ivoren Kruis en Edin Dental Academy tekenen partnerovereenkomst

 
Op donderdag 17 maart tekenden Edin Dental Academy en het Ivoren Kruis een partnerovereenkomst. Edin zal kosteloos een e-Learningmodule voor het project (h)Oud de mond gezond ontwikkelen. Na onderzoek is gebleken dat training voor de vrijwilligers ook in de vorm van e-Learning kan worden aangeboden. Hierdoor wordt de toegankelijkheid verder vergroot en kunnen meer vrijwilligers deelnemen. De module kan gebruikt worden door mensen die niet in de gelegenheid waren zelf de Preventie Academie (h)Oud de mond gezond bij te wonen. Ook is de module geschikt voor cursisten die hun kennis willen opfrissen. De e-Learningmodule zal eind 2016 beschikbaar zijn. Tot die tijd kunt u zich nog aanmelden voor de fysieke cursus op vrijdag 22 april in Amersfoort. De overige cursusdata voor de cursus (h)Oud de mond gezond zijn al volgeboekt.

"Wij dragen de initiatieven en projecten van het Ivoren Kruis een warm hart toe. We geloven dat we door samen te werken de kans op een gezonde mond voor iedereen, in het bijzonder voor ouderen en kinderen, significant kunnen vergroten. Wij zijn er zeer trots op dat het Ivoren Kruis ons de mogelijkheid geeft hier een steentje aan bij te dragen. En dat zullen we dan ook met veel plezier en toewijding doen", aldus Anne-Peter van Riet, directeur Edin Dental Academy. >>Lees meer