Copy
Digitale nieuwsbrief Februari 2015

VriendenLoterij schenkt € 150.000 aan Ivoren Kruis

 
Hulp voor ouderen: aandacht voor mondgezondheid
De VriendenLoterij schenkt € 150.000 aan het Ivoren Kruis. Met deze donatie wil het Ivoren Kruis de mondgezondheid van kwetsbare ouderen verbeteren. De vereniging start hiervoor een vrijwilligersproject om de juiste kennis te brengen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben ouderen vaak onnodig veel pijn, hebben zij moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor de gezondheid. Met het project wil het Ivoren Kruis de zorgverleners ‘aan het bed’ bereiken. Zij kunnen als geen ander de mondgezondheid van de bewoners van de tehuizen bevorderen. Doel daarbij is de aanwezige tanden en kiezen te behouden en het gezond houden van het tandvlees om daarmee een betere kwaliteit van leven te bevorderen.
 
Training aan verzorgenden
Om dit te realiseren gaat de vereniging tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten werven die bereid zijn als vrijwilliger een éénmalige training te geven aan verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze opleiding via de Preventie Academie van het Ivoren Kruis. De vrijwilligers worden op 3 manieren beloond: uitbreiding van hun vakkennis, kosteloze accreditatiepunten en maatschappelijke waardering voor hun vrijwilligerswerk.
 
Het project start in het najaar 2015. Het sluit perfect aan bij de wens van staatssecretaris Van Rijn: "Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die bijdraagt  aan een waardige oude dag." » Lees meer over de goede doelen van de VriendenLoterij
 

Ronald Bos: "Toon je maatschappelijke verantwoordelijkheid"

 
In het ouderenproject ziet het Ivoren Kruis qua opzet een project voor zich als het succesvolle onderwijsproject Hou je mond gezond! Het onderwijsproject is inmiddels een begrip in de wereld van het onderwijs én de mondzorg. "We gaan vraag en aanbod opnieuw aan elkaar koppelen", steekt Ronald Bos, bedenker van het ouderenproject, van wal. "Aan de ene kant vragen we vrijwillige mondzorgverleners zich bij het Ivoren Kruis aan te melden om een training te verzorgen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Aan de andere kant werven we verpleeg- en verzorgingshuizen die belangstelling hebben voor een dergelijke training", legt Bos uit. "We hebben voldoende logistieke en organisatorische ervaring opgedaan om dit project aan te kunnen."

Gevoelige snaar
"Het succes van het project zal afhangen van de gevoelige snaar die we bij de vrijwilligers weten te raken", vult Bos aan. "Wie heeft er nu niet een oude oma, opa, vader of moeder in een verpleeghuis. Je ziet met eigen ogen hoe schrijnend de mondsituatie kan zijn. Daar wil je als vakgenoot toch wat aan doen! En dat kan ook! Daarom roep ik mondzorgverleners op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en op zijn minst een middagje te besteden aan het trainen van zorgverleners aan het bed van verzorgings- en verpleeghuizen. Als alle mondzorgverleners dat zouden doen, heb je héél veel middagen. Ik ben ervan overtuigd dat de beroepsgroep samen in staat is in heel veel instellingen in Nederland kennis bij te brengen over mondgezondheid en dat we daarmee de mondgezondheid kunnen bevorderen. Natuurlijk valt of staat het project ook met de bereidheid van directies van verpleeghuizen. Daarin zie ik ook een belangrijke taak in formulering en overtuiging voor het Ivoren Kruis.
 

Wie bedenkt de beste naam voor het ouderenproject?

 
Beste projectnaam beloond met Ipad
Het ouderenproject verdient natuurlijk ook een goede, pakkende projectnaam. Een naam die lekker bekt en de lading dekt. Ideeën zijn welkom via info@ivorenkruis.nl. Het ouderenproject is een landelijk vrijwilligersproject om medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen kennis bij te brengen over mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Doel is behoud van de aanwezige tanden en kiezen en het gezond houden van het tandvlees om daarmee een betere kwaliteit van leven te bevorderen. Het ouderenproject is dus niet gericht op de kwetsbare ouderen zelf, maar wel op de verzorgers van deze kwetsbare ouderen. De verzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen zullen getraind worden door vrijwillige mondzorgverleners. De vrijwillige mondzorgverleners worden op hun beurt kosteloos getraind om die training te kunnen geven.
 

Preventie Academie 6 maart over kindertandheelkunde

 
Wie alles wil weten over weefselverlies bij jeugdigen, schrijft zich snel in voor de themadag over carieuze aantasting bij kinderen en erosief verlies van harde tandweefsels. Deze boeiende cursus wordt aangeboden in de Preventie Academie van het Ivoren Kruis op vrijdag 6 maart. Die dag wisselen de cursusleiders dr. Gert Stel (pedodontoloog) en prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans (hoogleraar Cariologie en Endodontologie bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen) theorie af met praktische casuïstiek. Het hele mondzorgteam is van harte welkom. In de cursus wordt aandacht besteed aan Wat zie je, wat is het en wat kun je er aan doen? Welke vormen van preventie zijn effectief of lijken veelbelovend? Hoe kunnen deze het beste worden ingezet? » Lees meer