Copy
Digitale nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwe voorzitter Ivoren Kruis

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 november 2015 zal de huidige voorzitter de heer A.G.M. (Teun) Rietmeijer op eigen verzoek aftreden. Hij heeft de vereniging dan meer dan negen jaar als voorzitter geleid. De vereniging wil dit moment aangrijpen om afscheid te nemen van Teun Rietmeijer en tegelijkertijd een nieuwe voorzitter kiezen en benoemen. De huidige penningmeester, de heer O.M. (Onno) Hofman, heeft zich inmiddels met instemming van het bestuur kandidaat gesteld.>> Meld u hier aan voor de ALV

Op de foto van links naar rechts: Onno Hofman (tandarts), Maud van Basten Batenburg (mondhygiënist), Teun Rietmeijer (tandarts) en Gert Stel (kindertandarts).
 

Wetenschappelijk congres gaat over succesvolle communicatie met de patiënt

 
Succesvolle communicatie met de patiënt. Dat is de titel van het wetenschappelijke congres dat het Ivoren Kruis voor tandartsen, mondhygiënisten, en (preventie)assistenten organiseert op zaterdag 21 november. Het congres wordt aansluitend gehouden aan de ALV en start om 11:30 uur (ontvangst 11:00 uur). Uw hele dentale team is van harte welkom! 

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap de Graaf, secretaris van het Ivoren Kruis, komen drie sprekers, waarvan één sprekersduo aan het woord. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker informeren het publiek over hoe je met je patiënten het gesprek kunt aangaan over tabaksverslaving en kunt bevorderen dat ze stoppen met roken. Voor mondzorgverleners ligt daar een belangrijke taak. Na de lunch is het woord aan Denise Duijster, postdoc-onderzoeker bij ACTA. In haar voordracht geeft ze inzicht in verschillende etnische oudergroepen en licht ze toe welke gezinsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van cariës bij kinderen. Tot slot is het woord aan Chris Rietmeijer, huisarts en onderwijsontwikkelaar huisartsenopleiding VUmc. In zijn voordracht gaat hij in op de vraag ‘Waarom doet de patiënt niet wat ik zeg?’. Hoe kunnen mondzorgverleners bevorderen dat patiënten hun adviezen opvolgen? Hoe kunt u ze helpen het zelfmanagement te verbeteren? En hoe weet je als zorgverlener dat je bij je patiënt op het goede ‘spoor’ zit om dat te stimuleren? Bekijk hier het complete programma en meld u aan!
 

www.h-ouddemondgezond.nl online

 
Het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen (h)oud de mond gezond heeft nu ook een website: www.h-ouddemondgezond.nl.
Voor dit project worden vrijwillige tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten opgeroepen éénmalig training te geven aan verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingshuis. De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze opleiding via de Preventie Academie van het Ivoren Kruis. De cursussen in 2015 zitten al vol. De eerstvolgende cursusdatum is 15 januari 2016. De andere cursusdata zijn 29 januari, 5 februari, 11 maart, 8 en 15 april en 3 juni 2016. Op www.h-ouddemondgezond.nl vindt u alle cursus- en projectinformatie.

In dit project worden de vrijwilligers op 3 manieren beloond: uitbreiding van hun vakkennis, kosteloze accreditatiepunten (5) en maatschappelijke waardering voor hun vrijwilligerswerk. De verzorgenden krijgen van vrijwilligers een les over het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de uitvoering van de juiste handelingen. Met de opgedane kennis zijn verzorgenden in staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en is de drempel om iemands mond te verzorgen verlaagd. De les aan verzorgenden levert mondzorgverleners
2 accreditatiepunten per gegeven les op.» Meld u hier aan 
 

Cursusdata en onderwerpen Preventie Academie Ivoren Kruis bekend

 
Wegens groot succes en lovende reacties van de cursisten wordt de Preventie Academie van het Ivoren Kruis herhaald. De praktische cursussen zijn inspirerend voor alle spelers in het mondzorgteam. Preventie biedt kansen. Tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten schrijf u nu in voor cursusjaar 2016! Op het programma staan:
  • Preventie nader bekeken, 12 februari 2016
  • Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing, 11 maart 2016
  • Het preventie-ABC voor de paropatiënt, 8 april 2016
  • Weefselverlies bij jeugdigen cariës en erosie, 3 juni 2016
Deelname levert 5 KRT/-KRM- of KRTA-punten per cursusdag op. De cursussen worden gegeven tussen 9:00 tot 16:00 uur en worden georganiseerd bij Eenhoorn Amersfoort. De kosten bedragen € 195,- per cursusdag voor leden en € 295,- voor niet-leden. De prijzen zijn p.p. en excl. 21% BTW en gelden voor cursusjaar 2015-2016. De cursus (h)Oud de mond gezond is gratis. » Bekijk hier het complete programma
 

Gewoon Gaaf wint terrein

 
Het Ivoren Kruis zet zich in om de kansrijke cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf in Nederland te introduceren en succesvol te laten toepassen door mondzorgpraktijken in het hele land. Er is voldoende draagvlak voor de preventiemethode nodig. “We zetten dan ook eerst in op het bekend maken van de preventiemethode”, legt Jaap de Graaf, secretaris van het Ivoren Kruis uit. “We promoten Gewoon Gaaf bij mondzorgverleners en hun organisaties, onderwijs, overheid, zorgverzekeraars, politiek en patiënten. Daarnaast stimuleert het Ivoren Kruis onderwijs en onderzoek over Gewoon Gaaf. Het Ivoren Kruis komt nog dit jaar met een werkbaar protocol (stappenplan) voor alle doelgroepen.” Natuurlijk zal de invoering van de preventiemethode alleen slagen als er een vergoeding tegenover staat. Vanuit de zorgverzekeraars is er interesse. Dat is veelbelovend.

Is uw praktijk een Gewoon Gaaf-praktijk? » Meld uw praktijk aan!