Copy
Nyhetsbrev från Kimitoöns kommun.
www.visitkimitoon.fi www.kimitoon.fi

Träff inom Hästturism

20.1 2015

Hej!

För ett drygt år sedan ordnade hästföretagare och kommunens turismenhet tillsammans två träffar och en seminariedag för att stimulera ett samarbete mellan olika slags företagare som kunde ha nytta av en satsning inom hästturism. Olle Forsell från Kalvefalls gård föreläste om saker hästvandringsföretagande behöver tänka på och besökte företag. Sedan dess har två förtagare förhandlat med markägare och Gropa stall har idag tillstånd till hästvandring inom rätt stora skogsområden.

Ett långsiktigt mål är att få till stånd så mycket hästvandringsstigar genom Kimitoön, att det blir möjligt att göra flera dagars hästvandringar med inkvartering längs vägen.

Nu vill vi igen tillsammans med hästföretagarna på nytt ordna en träff för alla de företagare som är intresserade av de möjligheter hästturism medför. Träffen ordnas hos Pia Nurmio-Perälä på Stusnäs.
På agendan står
  • att bekanta sig med Pias stall
  • att gå igenom vilken utveckling som skett sedan senast och var vi nu står
  • att komma vidare med samarbetet mellan intresserade parter
  • övrigt aktuellt

Förslag på träffdatum är fredagen den 13.2 klockan 13 eller 17 samt lördag 14.2 klockan 13. 

Om du är intresserad av att delta, anmäl dig på sidan https://www.lyyti.fi/reg/Hastturismtraff_0036  och ange vilken tid som passar dig bäst. Jag meddelar senast den 26.1 2015 åt alla anmälda vilken träfftid som vunnit.

Hälsningar,
Benjamin Donner
Turismchef, Kimitoöns kommun
040 662 38 33
benjamin.donner@kimitoon.fi

 

PÅ KOMMANDE

Se www.visitkimitoon.fi för kommande händelser inom vårt område.

KONTAKTA KOMMUNEN

Kimitoöns kommun växel 02 426 00
Allmänna ärenden: info@kimitoon.fi
Turism: tourism@visitkimitoon.fi
Turism, Benjamin Donner: 040 662 38 33
www.visitkimitoon.fi
www.kimitoon.fi
 Kommunärenden på Facebook | VisitKimitoön på Facebook | Kimitoön på Instagram

Se besöksnäringens nyhetsbrevsarkiv här
 
avsluta prenumeration | ändra på prenumerationsinställningar