Copy
Nyhetsbrev från Kimitoöns kommun.

Förnya företagets medlemskap på www.VisitKimitoön.fi eller kom med om ni inte redan är med!

Uusi yrityksiesi mukanaoloa www.VisitKemiönsaari.fi -portaalilla tai tule mukaan jos yrityksesi ei ole vielä mukana!

 

23.6 2015

Hej alla medverkare och eventuella nya medverkare på www.visitkimitoon.fi !

Kimitoöarnas officiella besöksguide www.visitkimitoon.fi / www.visitkemionsaari.fi klarade sig mycket bra under sitt första år!
 
Sammanlagt hade vi under tiden 1.6 – 31.8 2014:

  • En avvisningsprocent på 2,7% (detta är människor som kommit in men inte klickat på nåt dvs ansett sig komma fel). Det här är väldigt lågt och innebär att våra sökord fungerar ytterst bra, normal avvisningsprocent för webbsidor är 30-70%
  • Vi hade 19.500 besökare under denna tid och dessa besökare läste sammanlagt 113.000 sidladdningar på visitkimitoon (6 sidor per besökare i medeltal)
  • Sökningar per företag: Det mest besökta produktkortet (företaget) hade under perioden över 5000 st besök, 16 produktkort har mer är 2000 st besök och 49 produktkort mer än 1000 st besök under den nämnda perioden 

Det här resultatet nåddes genom aktiv betalad marknadsföring på Google, i Facebook, genom tidningsannonser och reklam i tryckt material och samarbete med riksomfattande och internationella organisationer. Vi har under året översatt allt material så att det är tillgängligt på fem språk, och vi utvecklar ständigt funktionerna och innehållet på portalen.  För allt detta tar vi en årsavgift på enbart 60€ per företag. För den summan får företag med fler än en serviceform (t.ex. logi OCH mat) dessutom totalt maximalt två skilda produktkort som vart och ett riktar in sig på en serviceform.
 
Det är nu dags att förnya deltagandet! Om du vill vara med från och med 1.7 2015, ber vi att du omedelbart går till adressen https://goo.gl/0kDRN6 och ger ditt företags uppgifter. Också om du inte ännu är med, men vill komma med, fyll i samma formulär, så kontaktar vi dig snarast möjligt för att ge anvisningar och hjälpa med medkommandet.  Produktkort som inte förnyats kommer att tas bort den 1.7 tills de eventuellt förnyas på nytt.
 
Sommarhälsningar,
Benjamin Donner
040 662 38 33
benjamin.donner@kimitoon.fi
 

Hei kaikki www.VisitKemiönsaari.fi -portaalin yritykset ja mahdolliset mukaan tulevat yritykset!

Kemiönsaarten virallinen matkailuopas www.VisitKemiönsaari.fi pärjäsi erittäin hyvin ensimmäisestä vuodestaan! 1.6 – 31.8 2014 välisenä aikana tapahtui seuraavaa:
  • Hylkäämisprosentti oli 2,7 % (henkilöitä jotka olivat käyneet sivulla mutta olivat huomanneet  tulleensa väärille sivuille). Tämä on erittäin alhainen prosentti ja merkitsee sitä että hakusanamme  toimivat erittäin hyvin, normaali kotisivujen hylkäämisprosentti on 30-70 %.
  • Kesän aikana meillä oli 19.500 kävijää ja nämä kävijät lukivat yhteensä 113.000 sivulatausta  (keskimäärin 6 sivua kävijää kohden)
  • Yrityskohtaisia hakuja: yllämainittuna aikana suurin määrä yhden yrityksen sivuille käyntejä oli yli 5000kpl, 16 yrittäjän sivuilla oli yli 2000kpl  käyntiä ja 49 yrittäjän sivuilla oli yli 1000 kpl käyntiä
  • Satsasimme yli 1000€ portaalin tuotekorttien markkinoimiseksi Facbook- ja Googlemainonnassa, tämän lisäksi markkinoimme sivustoa monessa lehdissä, muissa portaaleissa ja esimerkiksi VisitFinlandin kautta. 
.Tätä tulosta saavutimme markkinoimalla tuotekortteja ja portaalila muun muassa Google Display ja AdWordsin kautta, Facebookin maksullisen mainonnan kautta, mediassa ja muiden kattojärjestöjen kautta. Olemme kääntäneet kaikki tuotekortit viidelle kielelle, ja kehitämme koko ajan portaalin käytettävyyttä ja toimintoja.  Tästä kaikesta olemme ottaneet yritykseltä 60€ vuosimaksua. Sillä summalla yritys, jolla on moni eri palvelumuoto (esimerkiksi majoitus SEKÄ ruokailu) voi saada maksimissaan kaksi eri tuotekorttia jotka keskittyvät erikseen eri palvelumuotoihin.

Nyt on aika uusia osallistumista portaaliin! Jos haluat olla mukana 1.7.2015 jälkeen, pyydämme että käyt heti osoitteeseen https://goo.gl/0kDRN6 uusimaan yrityksesi osallistumista. Käy samassa osoitteessa antamassa yrityksen tietoja jos et ole vielä mukana, mutta haluat mukaan. Tuotekortteja joita ei ole uusittu ennen 1.7. otetaan toistaiseksi pois.

Kesäterveisin, 
Benjamin Donner
040 662 3833
benjamin.donner@kimitoon.fi

PÅ KOMMANDE

Se www.visitkimitoon.fi för kommande händelser.

KONTAKTA KOMMUNEN

Kimitoöns kommun turistinformation 02 426 0170
tourism@visitkimitoon.fi info@kimitoon.fi

www.visitkimitoon.fi 
www.kimitoon.fi 
 Kommunärenden på Facebook | VisitKimitoön på Facebook | Kimitoön på Instagram
avsluta prenumeration | ändra på prenumerationsinställningar