Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Milí přátelé Centra paliativní péče,

stabilně krásné počasí posledních dní jako by vůbec neodráželo současnou proměnlivou společenskou situaci. Čísla rostou, opatření se množí a mění a mění se nejen čísla. Nepropadejte ale panice! Už na jaře jsme se naučili pracovat online, online se vzdělávat i komunikovat. Konkrétní zkušenosti z našeho pilotního projektu komunikace na dálku mezi pacienty a jejich rodinou vám přiblíží Martin Loučka na svém webináři. A další webináře budou postupně přibývat. Kurz ELNEC je naše stálice a máme ho v plánu uskutečnit v listopadu. Po staru osobně v Červeném Kostelci. Stejně jako stále doufáme, že se osobně potkáme v říjnu na Celostátní konferenci paliativní medicíny. Těšíme se na vás v offline i online režimu! 

Z Centra paliativní péče: Webináře

Martin Loučka
Na podzim jsme vypsali dva zajímavé webináře a další pro vás chystáme. Již teď ve středu se s Martinem Loučkou podíváme na zvládnutí Komunikace na dálku - využití v paliativní péči (nejen) během nouzového stavu. V říjnu nám představí aktuální data Marek Uhlíř a David Peřan k tématu Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?

Kongres: Přednášky a postery jsou už dostupné

Letošní výzkumnický kongres 11th EAPC World Research Congress 2020 Evropské asociace paliativní péče, který byl přeložen z jarního Palerma do podzimního online prostoru, bude pro registrované účastníky otevřen již 21. září. Ačkoli hlavní program s možností interaktivní diskuze bude probíhat pouze od 7. do 9. října, postery a nahrané přednášky budou účastníkům dostupné od 21. září do 31. ledna 2021. Lítost nad ztrátou možnosti osobního neformálního setkávání výzkumníků je tak zmírněna tím, že v průběhu celého podzimu lze navštívit paralelní sekce, které by nám za normálních okolností unikly.

Dětská paliativní péče

Britská Royal College of Paediatrics and Child Health na začátku září aktualizovala své doporučené postupy pro etickou rozvahu nad akutní péčí u dětských pacientů během pandemie COVID-19. Plný text je k dispozici na stránkách odborné společnosti.
Asociace dětské paliativní medicíny nahradila své výroční sympozium, které se zrušilo kvůli koronaviru, online seminářem, který se uskuteční 8. října a je zdarma. Webinářem provede vedoucí lékařka Helen & Douglas House Dr Emily Harrop.

Aktuální grantové výzvy

Záznam webináře Spolu až do konce
Do 19. 10. lze přihlašovat projekty do grantové výzvy Spolu až do konce, která je letos zaměřena na rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory, přičemž se soustředí primárně na organizace, které se zaváděním paliativní péče teprve začínají. Seznámit se s výzvou můžete skrze záznam webináře.
Rada hl. Prahy schválila vyhlášení dvou grantových výzev zaměřených na oblast zdravotně-sociální péče: grant HMP - Program pro oblast zdravotnictví 2021, zaměřený mimojiné na rozvoj paliativní péče, a grant HMP - Program Akce celopražského významu 2021 zaměřený na vzdělávání a odborné akce ve zdravotně-sociální oblasti. Projekty do obou programů lze přihlašovat pouze do 28. 9. 2020.

Výzkum pro praxi

Jak členové paliativních týmů mluví o paliativní péči

Proč je tak často paliativní péče vnímána veřejností jako eufemismus pro ukončení léčby a smrt? Španělský tým hledal odpověď na tuto otázku přímo u členů paliativních týmů, v tom, jak mluví se svými pacienty a jak mluví o paliativní péči vůbec. Výzkumníci strávili dohromady 242 hodin se třemi konziliárními paliativními týmy a to jak během poskytování zdravotní péče, tak při rozhovorech s pacienty a příbuznými. Z pozorování vyplynulo, že týmy velmi dobře komunikují jak svou identitu - jsme multidisciplinární tým a jsme experty na tišení symptomů, tak svou otevřenost vůči potřebám a přáním pacienta a rodiny, sami se však vyhýbají termínu paliativní, aby pacienty neznepokojovali, a tím ohýbají veřejný diskurz.

Může reminiscenční terapie probíhat prostřednictvím virtuální reality?

Reminiscenční terapie je metoda, která byla původně vytvořena pro práci s osobami s demencí, ale své uplatnění nachází také v paliativní péči. Obdobné techniky pomáhají pacientům vyrovnat se s existenciální úzkostí a zlepšují jejich well-being. Kanadští výzkumníci se rozhodli ověřit funkčnost reminiscenční terapie u paliativních pacientů za použití virtuální reality. Díky tomu se tak mohli hospitalizovaní pacienti vydat na místa, kam by se již nepodívali a zavzpomínat si na důležité okamžiky svých životů. Tato pilotní studie ukázala, že tato intervence byla pacienty dobře přijímána, nezatěžovala je, ani jim nezpůsobovala stres. Ukázalo se však, že pro realizaci obdobné intervence je třeba zapojit dobrovolníky, kteří mají čas se pacientům věnovat a technologii jim zprovoznit.

Váš rozvoj: Kam vyrazit? 

Komunikace na dálku - využití v paliativní péči (nejen) během nouzového stavu -  webinář povede Martin Loučka a představí doporučení pro využití moderních technologií v usnadnění komunikace mezi pacienty a jejich blízkými. 
23. 9. 2020, online, CPP
Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak? -  Marek Uhlíř a David Peřan vás na webináři seznámí se získanými daty o výjezdech záchranky k terminálně nemocným pacientům v rámci projektu, který realizuje Centrum paliativní péče v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy.
26. 10. 2020, online, CPP
Setkání na Vysočině -  akce je zaměřena na spolupráci různých úrovní poskytovatelů dětské paliativní péče s důrazem na referování pacientů z centrálních pracovišť zpět do regionů.
5. 11. 2020, Jihlava, ČSPM
15. den hospice - odbornou konferenci na téma paliativní medicíny a hospicové péče pořádá již po patnácté Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
9. 11. 2020, Litoměřice, Hospic sv. Štěpána
ELNEC intenzivní kurz
ELNEC - intenzivní kurz pro zdravotní sestry proběhne v listopadu v Červeném Kostelci. Registrace spustíme 26. 10. 2020 v 9:00 hodin.
24. – 27. 11. 2020, Červený Kostelec, CPP
Konference paliativní péče v nemocnici - konference o svobodě rozhodování v důležitých okamžicích života a dalších tématech souvisejících s paliativní péči.
27. 11. 2020, Zlín, Nemocnice T. Bati ve Zlíně
Holický paliativní den – cílem kongresu je představení různých forem paliativní péče v pardubickém regionu především odborné veřejnosti.
3. 12. 2020, Pardubice, Oblastní charita Pardubice

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme vám pevné zdraví i nervy a užijte si krásy babího léta!

Za tým Centra paliativní péče
Anna Tučková

Anna Tučková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.