Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Hlavička dubnového bulletinu

Milí příznivci Centra paliativní péče,

aprílové počasí rozechvívá mladé zelené listy i květy a připomíná, že co je bez chvění, není pevné. S příchodem jara pro Vás máme nový komunikační kurz pro pediatry, ze kterého jsme nadšení a věříme, že budete též. Zároveň doufáme, že se nám brzy podaří akcelerovat náš osvětový program a kampaně. A k tomu potřebujeme Vaši pomoc. Do našeho týmu hledáme vedoucí/ho osvětových programů. Budeme rádi, když o inzerátu někomu řeknete, nebo ho přepošlete či nasdílíte. Věříme, že společně s Vaší pomocí toho správného člověka najdeme.

Představujeme Vám nový kurz: ESPERO pro pediatry

plakát - ESPERO pro pediatry
ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Ke kurzům ESPERO pro lékaře a ESPERO pro sestry tak přidáváme další variantu kurzu, která je šitá na míru pediatrům a jejich praxi.
Díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových je možné absolvovat červnový nebo zářijový termín za výrazně nižší cenu. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP a pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Aktuality

Pokud se letos chystáte na XIII. Celostátní konferenci paliativní medicíny, nemělo by vám uniknout, že došlo k posunu termínu konference o jeden den. Konference se tedy bude konat  24. - 25. 9. 2022. K této změně došlo kvůli překryvu s termínem nově vyhlášených podzimních voleb do Senátu a obecních zastupitelstev. Pokud uvažujete o aktivní účasti, můžete poslat svůj příspěvek do 2. 5. 2022. Registrace na konferenci bude spuštěna 17. 5. 2022.
Pro odborníky, kteří ve své praxi pečují o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny vznikla poradna, která nabízí možnost konzultace s experty v oblasti dětské paliativní péče napříč odbornostmi včetně dětského lékaře, všeobecné sestry, psychologa či sociálního pracovníka. Poradna nabízí online či telefonické poradenství a jejím zřizovatelem je Institut Pallium.
V dubnu slaví významné životní jubileum přední profesorka paliativní medicíny Diane E. Meier a při této příležitosti byla hostem pořadu “70 přes 70”, do kterého byli k rozhovorům pozváni významní lidé, kterým je sedmdesát a více let. V podcastu Diane Meier mluví o tom, co se naučila díky tomu, že pomáhá lidem najít smysl jejich života, o tom, jak vést těžké rozhovory s lidmi, na kterých nám záleží, a také proč věk sedmdesát let vnímá jako vzrušující.
Na konci dubna proběhne slavnostní uvedení knížky Martiny Špinkové a Ireny Závadové Letecký motor ve dřezu aneb rozhovory o umírání. Uvedení knihy proběhne v kavárně Dejvického divadla 28. 4. 2022 za přítomnosti obou autorek. Večer bude moderovat herečka Jana Holcová a její kolega Martin Myšička. Kniha je otevřeným a osobním rozhovorem, ve kterém se autorky dotýkají nejen domácí paliativní péče, ale i mnoha jiných vážných i veselých věcí v životě člověka putujícího od narození ke smrti.
Celovečerní film Jednotka intenzivního života získal řadu ocenění. Jaká byla motivace režisérky Adély Komrzý film natočit a jak natáčení probíhalo se dozvíte v rozhovoru pro platformu HateFree.
Nakladatelství Grada vydalo novou publikaci České lékařské komory s názvem Důstojnost v medicíně. Publikace se věnuje etickým a psychologickým aspektům současné medicíny a zaměřuje se na pojetí důstojnosti z pohledu různých lékařských i nelékařských odborností. Knihu editoval prof. Radek Ptáček a doc. Petr Bartůňek a podílel se na ní kolektiv autorů včetně ředitele Centra paliativní péče Martina Loučky, který napsal kapitolu věnující se paliativní medicíně.

Výzkum pro praxi

Prognostické rozhodování v multidisciplinárních týmech

Britská přehledová studie se snaží odpovědět na otázku, jak vypadá v multidisciplinárních týmech rozhodování o tom, zda je pacient na konci života. Studie vychází z již dříve ověřené premisy, že týmové rozhodování je prognosticky přesnější, než rozhodování jednotlivce, nicméně poukazuje na rozdíl mezi rozhodováním mezi pouhým týmovým sdílením informací a skutečným týmovým přijímáním rozhodnutí, přičemž to druhé není příliš časté a většinou nakonec rozhoduje lékař. Studie zahrnovala nejrůznější typy multidisciplinárních týmů, z nichž pouze malý podíl byly týmy paliativní. Autoři nicméně vyzdvihují, že právě v nich se častěji jedná o společné rozhodování, na kterém se významněji než v jiných týmech podílejí zdravotní sestry.

Dlouhodobá intravenózní inotropní podpora v paliativní péči

Review publikované v časopise Journal of pain and palliative care pharmacotherapy shrnuje data o užití inotropní léčby u terminálního srdečního selhání. Pacienti, kteří nejsou indikovaní k chirurgickému řešení (mechanické podpoře oběhu či transplantaci srdce), profitují z dlouhodobého kontinuálního podání inotropních léků jako je dobutamin nebo milrinon. Dostupná data ukazují, že tato “paliativní inotropní podpora” vede ke zlepšení celkového stavu a hemodynamických parametrů, zvýšení kvality života a snížení počtu akutních hospitalizací a dává smysl i v hospicové péči. Mezi rizika patří zejména srdeční arytmie a infekce žilního vstupu. K otázce jak dlouho pacienti z takové léčby profitují a kdy je na místě ji ukončit, chybí data. Jde však o otázku klinicko-etickou, analogickou k ukončování život udržující léčby obecně.

Tipy pro Váš rozvoj 

O posledních věcech člověka: křesťanství - beseda o současných rituálech rozloučení a truchlení u různých náboženských a etnických skupin.
4. 5. 2022, Praha, Cesta domů

Úvod do tématu - smrt, umírání, truchlení a dítě - kurz pro odborníky z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesí, jehož cílem je seznámit účastníky s tématem smrti a umírání z pohledu dítěte.
5. 5. 2022, Velký vůz sever, Praha

End-of-life care through a cultural lens - online webinář se bude zabývat kulturní rozmanitostí a kulturní citlivostí v kontextu organizační dynamiky, poskytování péče a individuálních, často nevědomých, postojů.
5. 5. 2022, online, MJHS Institute for Innovation in Palliative Care

Praktický průvodce rozšíření péče o děti a jejich rodiny v již zavedeném fungujícím domácím hospici - online webinář, na kterém autoři příručky Děti v péči domácího hospice představí, jak s tímto průvodcem pracovat a zodpoví všechny Vaše otázky.
16. 5. 2022, online, Centrum paliativní péče

ELNEC Core - intenzivní kurz paliativní péče s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz je však otevřen všem profesím, které jsou zapojeny do péče o pacienty s nevyléčitelnou nemocí a umírající.
24. - 26. 5. 2022, Červený Kostelec, Centrum paliativní péče

Paliativní péče - základní jednodenní kurz paliativní péče pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky.
21. 6. 2022, Praha, Centrum paliativní péče.

ESPERO - oblíbený kurz komunikace závažných zpráv pro lékaře všech specializací. Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.
22. - 24. 6. 2022, Praha, Centrum paliativní péče

 

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Přejeme Vám krásné jaro a posíláme energii alergikům.

Za tým Centra paliativní péče
Alžběta Havrdová

Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2022 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.