Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Únorový bulletin Centra paliativní péče

V minulém bulletinu jsme vás lákali na konferenci, kterou společně s Nadačním fondem Avast připravujeme na 13. dubna. Rádi bychom se s vámi podělili o velkou radost – účast přislíbil profesor Anthony Back, jeden z předních amerických paliativních expertů současnosti. Profesor Back je klinický onkolog, jeden ze dvou ředitelů Centra excelence paliativní péče při University of Washington a také spoluautor slavné učebnice sdělování závažných zpráv. Je také jeden ze zakladatelů společnosti Vitaltalk, která poskytuje inovativní vzdělávací moduly, zaměřené na komunikaci ve zdravotnictví. Jsme rádi, že profesor Back přijal naše pozvání a velmi se těšíme. Sledujte naše stránky, registrace bude spuštěna během několika dní.

Aktuality z ČR i ze světa

Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče

V polovině ledna se na půdě Ministerstva zdravotnictví konal celodenní workshop o následné, dlouhodobé a paliativní péči, pořádaný kanceláří WHO v Praze a Ústavem pro zdravotnické informace a statistiku. Na semináři naše Centrum vedle kolegů z ČSPM a pana ředitele čerčanského hospice reprezentovalo paliativní komunitu. Zprávu z průběhu workshopu a krátké video o akci můžete najít na stránkách ÚZISu.

AVASTipendium po lidský mozek

Alzheimer nadační fond otevřel nové kolo AVASTipendia pro lidský mozek. Výborná příležitost pro vědce do 40 let, kteří by chtěli prohloubit své znalosti na zahraniční stáži nebo i kratším výjezdem na konferenci. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2017.

GeriPal – Geriatrics and Palliative Care Blog

Geripal.org je odborný blog, zaměřený na paliativní péči, který spravují přední američtí paliativní specialisté. Kromě pravidelných textových příspěvků také natáčí rozhovory s významnými osobnostmi paliativní péče, které jsou dostupné online buď přímo z jejich stránek nebo například v iTunes. Poslední tři rozhovory jsou vizitkou samy o sobě – historický pořad s Dame Cicely Saunders, povídání o nejaktuálnějších trendech s Vicky Jackson (vedoucí centra paliativní péče na Harvard Medical School) nebo rozhovor s Nate Goldsteinem o paliativní péči v kardiologii. Doporučujeme!

Učebnice paliativní péče u onemocnění dýchací soustavy

Pod záštitou European Respiratory Society vyšla před pár měsíci učebnice paliativní péče u onemocnění dýchací soustavy. Editory jsou mj. profesorka Claudia Bausewein z Mnichova, která se zúčastnila zahajovacího sympozia při vzniku našeho Centra nebo australský expert profesor David Currow. Oba patří mezi největší odborníky na léčbu dušnosti, která trápí významnou část paliativních pacientů, proto by tato publikace neměla chybět v knihovně žádného paliativního pracoviště.

Videa o dětské paliativní péči

Díky skvělé práci paní doktorky Hrdličkové a jejích kolegů a kolegyň z pracovní skupiny dětské paliativní péče vznikla dvě výjimečná videa o dětské paliativní péči. První obsahuje komentáře k tomuto tématu z pohledu několika světových expertů na dětskou onkologii a druhé shrnuje zkušenost dvou žen, kterým zemřelo dítě. Obě videa nabízí podněty k zamyšlení, které u nás příliš často neslyšíme.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Jsou antipsychotika účinná v léčbě deliria v paliativní péči?

K rozvoji deliria dochází u pacientů v paliativní péči často a antipsychotika jsou běžně užívané léky k řešení obtěžujících symptomů, které ho provázejí. Australští autoři v této randomizované dvojitě zaslepené studii na 247 nemocných s pokročilým progresivním onemocněním tento postup zpochybňují.  Symptomy deliria měřené pomocí MDAS (Memorial Delirium Assessment Scale) byly u pacientů léčených haloperidolem i pacientů léčených risperidonem významně intenzivnější než u těch, kteří dostávali placebo. Studie ukazuje na zásadní význam prevence deliria, řešení příčin, které delirium vyvolávají, a podpůrných intervencí.

2. Bisfosfonáty nemají analgetický efekt

Časopis Palliative medicine přináší systematický přehled studií o možném analgetickém efektu bisfosfonátů a denosumabu při kostní bolesti. Výsledky 43 studií publikovaných od roku 2000 potvrzují, že u metastatického postižení kostí v důsledku nádoru prsu, prostaty či mnohočetného myelomu snižují bisfosfonáty a denosumab incidenci patologických fraktur, ale vlastní analgetický efekt nemají. Jejich podávání u pacientů s předpokládanou krátkou prognózou není opodstatněné.

3. Intenzivní péče v závěru života má negativní vliv na zármutek blízkých

Pacientům s pokročilou nemocí je často poskytována intenzivní péče včetně intubace a umělé plicní ventilace, a to pravděpodobně navzdory jejich přáním a preferencím.  Analýza dílčích výsledků studie Health and Retirement Study ukázala na vzorku cca 1200 zemřelých, že blízcí příbuzní těch, kteří podstoupili v posledním měsíci života život udržující intervence, měli častěji vyšší intenzitu depresivních symptomů a častěji u nich došlo k rozvoji klinické deprese.

Webináře

Na 28. 2. v 16:00 pro vás připravujeme webinář na téma Paliativní péče ve Velké Británii. Webinář povede MUDr. Radka Klezlová, která již několik let pracuje jako konzultantka paliativní medicíny ve Walsall Healthcare NHS Trust v Anglii.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Pozvánky na vzdělávací akce


Speciální upozornění
V rámci programu Nadačního fondu Avast Spolu až do konce se 13. 4. 2017 bude v Praze konat celodenní  konference o nemocniční paliativní péči s významným zahraničním hostem. Bližší informace již brzy na webových stránkách Centra paliativní péče a na našem Facebooku.

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Odhlásit ze všech e-mailů od Centra paliativní péče.

 

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.