Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Dubnový bulletin

Milí příznivci Centra paliativní péče,

přes výkyvy počasí i politické situace během těchto týdnů společně s vámi vyhlížíme alespoň částečné stabilizování situace kolem covid-19. Naplno jsme obnovili naši vzdělávací činnost a jsme rádi, že můžeme vyjít naproti těm, kteří se už dlouho těšili na naše kurzy. V květnu spouštíme ESPERO pro lékaře i naši novinku ESPERO pro sestry. A díky obrovskému zájmu budeme brzy vypisovat další termínyELNEC a další kurzy poběží ještě příští měsíc v online režimu.

Z dílny Centra paliativní péče: Řekni mi

Hra Řekni mi
Máme velkou radost! Konverzační karetní hra Řekni mi (v originálu Hello) vznikla v USA. My jsme ji přeložili a upravili pro české prostředí. Teď díky programu Stronger roots jsme ji přichystali k výrobě, aby si ji mohlo prvních 500 zájemců zahrát. I vy si ji budete moci na začátku května koupit na platformě Hithit.
A už nyní se můžete přihlásit na webinář s Martinem Loučkou, který bude 18. května mluvit o svých zkušenostech s hranímjak komunikovat o hodnotách a preferencích v závěru života.

Aktuality

V novém evropském programu na podporu vědy a výzkumu Horizon Europe je poprvé mezi panely specificky pojmenována paliativní péče jako jedno z témat, které má evropský výzkum řešit. Otevírá se zde příležitost pro výzkumné projekty se zahraničními partnery, pro další informace doporučujeme sledovat web Horizont Evropa.
Slon - rehabilitace hrou
Tým fyzioterapeutů pracujících na oddělení dětské hematologie a onkologie vytvořil webové stránky pro nemocné děti a jejich rodiče s cílem zlepšení informovanosti o potřebách a možnostech pohybu dětí. Prozatím je na stránkách možné najít pobyhové hry v 11 kategoriích, které mohou sloužit jako inspirace pro fyzioterapeuty, sestry, lékaře i rodiče k tréninku motorických schopností dětí.
Evropská resuscitační rada vydala nové doporučené postupy pro resuscitaci. Ve speciální části pojednávají o etických aspektech resuscitace a rozhodování v závěru života u dospělých i dětských pacientů. 

Rozvoj paliativní péče: V zahraničí i u nás

Přední odborníci na paliativní péči ve Velké Británii publikovali hutný souhrn priorit pro další rozvoj paliativní péče, akcelerovaný zvýšenou poptávkou během pandemie covid-19. Dokument obsahuje sedm oblastí, na které se musí společnost zaměřit, aby zajistila adekvátní kapacitu a kvalitu péče do budoucna. 
Oblastní charita Hradec Králové zveřejnila prezentaci nového lůžkového hospice, který plánují otevřít v roce 2024. Dvacetilůžkové moderní zařízení specializované paliativní péče má pomoci pokrýt poptávku po lůžkové hospicové péči v regionu. Bude také sloužit jako zázemí pro tým domácí hospicové péče, paliativní ambulanci a půjčovnu pomůcek.

Výzkum pro praxi

Jaké jsou znalosti laické veřejnosti o paliativní péči?

Tato irská studie přináší informace o tom, jaké znalosti má laická populace o paliativní péči. Náhodný reprezentativní soubor 1200 účastníků vyplnil dotazník o paliativní péči, část z nich absolvovala poté i rozhovor na toto téma. Pětina respondentů měla zcela přesné informace o paliativní péči, ale rovněž pětina neměla vůbec žádné správné informace o paliativní péči. Nejčastěji se respondenti mýlili v tom, zda je paliativní péče exkluzivně pro pacienty, kterým zbývá 6 měsíců života, a že jejím hlavním cílem je řešení psychických obtíží pacienta se závažným onemocněním. Lepé informované byly ženy, lidé starší či s vyšším vzděláním. Téměř polovina respondentů již měla osobní zkušenost s paliativní péčí. Respondenti uváděli v rozhovorech, že vnímají kolem tohoto tématu stále tabu ve veřejném prostoru a navrhovali i konkrétní způsoby, jak ho překonat.

Zkušenosti pozůstalých, jejichž blízcí zemřeli během pandemie

Časopis Palliative Medicine přináší volně přístupnou kvalitativní studii, ve které bylo analyzováno 19 rozhovorů s pozůstalými, jejichž blízcí zemřeli během pandemie. Zkušenosti pozůstalých ukazují, že v posledních týdnech bylo pro ně důležité, aby jim byl umožněn jakýkoliv kontakt (např. přes okno nebo virtuální), i když ne vždy byl tento kontakt pouze příjemný. Tento kontakt musel však být vždy facilitován personálem. Pandemie také zvýšila emoční a informační potřeby rodinných příslušníků, kteří více vyžadovali jasnou komunikaci ze strany zdravotníků ohledně prognózy a také možnost rozloučit se se svým blízkým ať už fyzicky, nebo jiným způsobem.

Tipy pro Váš rozvoj 

Role etického poradce u perinatální ztráty - webinářem určeným všem odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou vás pomocí praktických příkladů provede JUDr. Barbora Vráblová, MA, Ph.D.
3. 5. 2021, online, Cesta domů
Irvin D. Yalom
Láska, ztráta a to na čem nakonec záleží - emeritní profesor Stanfordu, světově uznávaný psychoterapeut a filosof Irvin D. Yalom bude sdílet své nejdůležitější osobní postřehy v rozhovoru s filosofem Dr. Martinem Ebelingem.
11. 5. 2021, online, The school of life
Řekni mi - jak mluvit o hodnotách a preferencích v závěru života? - tématem vás provede PhDr. Martin Loučka, PhD. a představí vám konverzační karetní hru Řekni mi a její využití v praxi zdravotních a sociálních služeb i mimo ně. Jaké jsou naše zkušenosti s hraním a jaké zkušenosti nasbírali v Americe?
18. 5. 2021, online, Centrum paliativní péče
Symposium 2021 - Hospice Giving Foundation - online sympozium přináší téma, jak mohou psychedelika ovlivnit utrpení, existenciální úzkost a depresi během život ohrožujícího onemocnění. Připojte se k diskuzi s předními odborníky jako jsou Ira Byock, Anthony P. Bossis, Phil Wolfson
21. - 22. 5. 2021, online, Hospice Giving Foundation

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme příjemné čtení.

Za tým Centra paliativní péče
Martin Loučka
Martin Loučka
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2021 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.