Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Říjnový bulletin

Milí přátelé Centra paliativní péče,

naše zářijové naděje, že se potkáme na Celostátní konferenci paliativní medicíny či na našich kurzech, se nenaplnily. O to větší máme radost z prvního čísla časopisu Paliativní medicína České společnosti paliativní medicíny, které spatřilo světlo světa právě v těchto nelehkých dobách. Nadšení jsme také z podcastu, který vznik tohoto časopisu provází a jehož kvalita je v současných, rozporuplnými informacemi přehlcených časech, nevídaná. Poslechnout si můžete i dva nedávné rozhovory s naším Martinem Loučkou pro Radio Proglas a XTv. Zvuk i obraz s paliativní tematikou si můžete naladit také 26. října v 17:00, kdy vysíláme webinář o možnostech paliativní péče v prostředí záchranné služby. Těšíme se na vás online!

Z Centra paliativní péče: Nový článek

BMJ Supportive & Palliative Care
V prestižním časopise BMJ Supportive & Palliative Care vyšla systematická přehledová studie literatury zahrnující odborné články, které sledují efektivitu nemocniční paliativní péče a její dopad na pacienty a jejich rodiny, zdravotníky a nemocnice. Na studii spolupracovali s MUDr. Elene Janberidze, PhD. a prof. MUDr. Lucií Bankovskou Motlovou, Ph.D., naši výzkumníci Kristýna Poláková a Martin Loučka

K tématu covid-19 doporučujeme

Na základě dat získaných od 832 pacientů, kteří byli přijati s covid-19 do nemocnic John Hopkins v Baltimoru během března a dubna 2020, byl vytvořen prediktivní analytický model, podle kterého mohou poskytovatelé péče lépe odhadnout, jak se bude nemoc u konkrétního pacienta vyvíjet. Model s názvem “The COVID Inpatient Risk Calculator: CIRC”  využívá data získaná při přijetí pacienta do nemocnice a může pomoci při rozhodování o další péči a alokaci zdrojů
Nemocnice v Bostonu vytvořila on-line aplikaci pallicovid.app, která funguje jako zdroj informací týkající se péče o pacienty s covid-19 a jejich rodiny.
S rostoucími počty hospitalizovaných pacientů v nemocnicích může sloužit jako inspirace pro nemocniční paliativní týmy dostupný webinář od National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Své zkušenosti v něm sdílejí pracovníci z nemocnice Mount Sinai v New Yorku a z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu. Nemocnice vytvořily různé systémy podpory, např. telefonické krizové linky pro rodiny a blízké pacientů, transformace paliativních oddělení na covidové jednotky paliativní péče a zaškolování zdravotníků v paliativní péči.

Speciální příloha: Paliativní péče

Zuzana Křemenová a Martin Loučka
Hospodářské noviny minulý týden přinesly speciální přílohu o paliativní péči. Přečíst si můžete články o dětské paliativní péči nebo o umírání doma za podpory mobilního hospice. Čeká na vás i rozhovor s Anthony Backem, americkým lékařem, který učí doktory a sestry, jak s pacienty v jejich nejtěžších chvílích hovořit.

Doporučujeme: Zajímavé knižní tipy

Univerzita Palackého v Olomouci vydala novou publikaci Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb. Umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením. Publikace si klade za cíl otevřít vybraná témata, která jsou spojena se zvládáním náročných, krizových a mimořádných situací pracovníky rezidenčních služeb. Autoři publikace se věnují také situacím spojených s umíráním a smrtí jednoho nebo i více uživatelů rezidenční služby.
Nová monografie MUDr. Ladislava Kabelky, Ph.D. s názvem Nemocné rozhovory se věnuje dobré klinické praxi ve vzájemné komunikaci mezi lékařem, resp. zdravotníkem, pacientem a jeho blízkými v různých typech prostředí, od nemocnic až po domovy pro seniory. Zařazeny jsou také kapitoly věnované neonatologii a péči o nevyléčitelně nemocné děti. Kniha je psána formou příběhů a kazuistik s komentáři, vysvětlením a návody lékaře i klinického psychologa.

Prodloužení grantové výzvy NF Avast

Záznam webináře Spolu až do konce
Nadační fond Avast s ohledem na současnou turbulentní situaci ve zdravotnických a sociálních službách prodloužil termín podávání žádostí o grant v programu Spolu až do konce, který je letos zaměřen na pobytové sociální služby pro seniory. Žádosti je nyní možné podávat až do 25. října.

Výzkum pro praxi

Role klinických testů v péči o terminálně nemocné pacienty

Nejistota je jedním z důležitých aspektů rozhodování o péči v závěru života. V paliativním přístupu se často snažíme tuto nejistotu umenšit tím, že pacienty i jejich blízké informujeme o pravděpodobném vývoji onemocnění a možnostech péče. Americko-kanadský tým výzkumníků se ve svém kvalitativním výzkumu zaměřil na okamžik v léčbě, kdy je terminálním pacientům nabídnuta účast v klinické studii. Přestože šlo o pacienty, kteří si byli vědomi své prognózy, kteří zvažovali hospicovou péči a kteří byli opakovaně informováni, že klinické studie se týkají léků, jejichž účinkem není vyléčit rakovinu, samotná možnost účasti zvýšila jejich pocit nejistoty ohledně prognózy onemocnění a často oddalovala přístup k hospicové péči. Jako nejdůležitější faktor zvyšující nejistotu byla přitom paradoxně identifikována snaha lékařů vyjádřit se ohledně experimentální léčby co nejpřesněji a tedy využití slovníku pracujícího s pravděpodobností a s kvantifikací šancí na úspěšnou léčbu.

Jsou zdravotníci poskytující paliativní péči ohroženi syndromem vyhoření?

Na tuto otázku se snažil odpovědět výzkumný tým z Nizozemska ve své systematické přehledové studii. V této studii bylo zjištěno, že prevalence syndromu vyhoření ve studiích z posledních 12 let se liší a nachází se v rozmezí 3 - 66 %, přičemž častěji jsou tímto syndromem postiženi zdravotníci poskytující obecnou paliativní péči oproti zdravotníkům poskytujícím specializovanou paliativní péči. Tato studie také zjišťovala, které intervence jsou efektivní pro zmírnění symptomů syndromu vyhoření. Efekt byl prokázán u skupinové meditace, arteterapie, Balintovské supervize a u tréninku komunikace, jehož součástí byl nácvik komunikace s pacienty i zvládání vlastní úzkosti ze smrti. Efekt naopak nebyl prokázán u mindfulness, fyzického cvičení a edukačních programů.

Váš rozvoj: Na co se podívat? 

Je nám líto, že musíme zrušit všechny plánované kurzy Elnec a Espero do konce tohoto roku. Nové termíny na první pololetí roku 2021 budou postupně přibývat na našich webových stránkách. Už teď se ale můžete těšit na novinky v naší nabídce. 
David Peřan a Marek Uhlíř
Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak? -  Marek Uhlíř a David Peřan vás na webináři seznámí se získanými daty o výjezdech záchranky k terminálně nemocným pacientům.
26. 10. 2020, online, CPP
End-of-Life Care for People with Dementia - kurz je zaměřen na pochopení potřeb lidí s demencí na konci života. Konkrétní forma podpory je představena jako zachování důstojnosti prostřednictvím vztahu, pohodlí a smyslu. 
Online kurz, The University of East Anglia
Developing Clinical Empathy: Making a Difference in Patient Care - kurz vás provede pojmy empatie, sympatie, kognitivní a emocionální empatie a představí jak být empatickým a zároveň odolným při péči o pacienty.
Online kurz, St George's, University of London
Grieving a Death During the Coronavirus Pandemic - kurz věnující se truchlení v době pandemie covid-19 a izolace.
Online kurz, What´s your Grief

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme vám co nejklidnější a pokud možno negativní (nebo spíš pozitivní?) podzimní dny!

Za tým Centra paliativní péče
Adam Houska

Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.