Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Srpnový bulletin Centra paliativní péče

Možná jste na našem webu objevili sekci kurzy, kde jsou nově představeny nejrůznější vzdělávací programy, které nabízíme zájemcům o paliativní péči. Většinu těchto programů umíme připravit na klíč, tedy přijedeme za vámi a kurz uspořádáme přímo ve vaší nemocnici nebo třeba domově pro seniory. Pro většinu kurzů již máme plně obsazenou kapacitu až do konce roku 2017, ale je možné již domlouvat termíny na příští rok. Těšíme se na setkání!

Aktuality z ČR i ze světa

Stipendium pro paliativní péči

Nadační fond vyhlásil další kolo grantového programu Spolu až do konce, v rámci kterého je letos možné žádat o Stipendium pro paliativní péči. O něj se může ucházet každý, kdo se věnuje nebo chce věnovat této oblasti. Uzávěrka žádostí je 25. 10. 2017, v pondělí 4. 9. se v Praze uskuteční seminář pro žadatele.

První fakultní hospic ve VB

Hospic Sv. Gemmy v Leeds se stal prvním oficiálním “fakultním hospicem” ve Velké Británii - tedy výukovým pracovištěm pro studenty lékařské fakulty v Leeds po vzoru fakultních nemocnic.

Syndrom chronické dušnosti

Mezinárodní skupina expertů na paliativní péči a léčbu dušnosti se v rámci moderovaného sledu konzultací shodla na novém “syndromu chronické dušnosti”, jako samostatné klinické kategorii, která si zasluhuje cílený výzkum a rozvoj terapeutických možností. O studii informoval blog Evropské asociace paliativní péče.

Rozvojový program pro manažery hospicových zařízení

Hospice UK společně s organizací The Westcott Group připravují rozvojový program pro manažery hospicových zařízení. V září začíná třetí běh tohoto unikátního programu, registrace a bližší informace jsou k dispozici zde.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Paliativní chemoterapie v posledních měsících života

Tato francouzská studie se zaměřila na četnost užití paliativní chemoterapie v posledních měsících života a na faktory, které podání této léčby ovlivňuují na skupině téměř 300 000 pacientů s metastatickým nádorovým onemocněním. 39,1% těchto nemocných dostávalo chemoterapii v posledních třech měsících života a 19,5% z nich v posledním měsíci života. Mezi faktory, které zvyšovaly pravděpodobnost této léčby v závěru života, byly mužské pohlaví, nižší věk a nižší počet přidružených chorob. V univerzitních nemocnicích a v nemocnicích s oddělením paliativní péče byla pravděpodobnost nižší než v ostatních zařízeních.

2. Metaanalýza efektu časné paliativní péče

Přehledový článek publikovaný v Cochrane Library shrnuje věděcké poznatky z randomizovaných studií o vlivu časně integrované paliativní péče u nemocncých s pokročilým nádorovým onemocněním. Autoři srovnávali výsledky 7 studií, do kterých bylo zařazeno celkem 1614 pacientů. Metaanylýza ukázala, že pacienti, u kterých byla časně zahájena paliativní  péče, měli vyšší kvalitu života a lépe řešené symptomy. Vliv na depresi a na dobu přežití nebyl ve srovnání s kontrolní skupinou průkazný v tom smyslu, že jednotlivé studie přináší rozdílné výsledky a není možná určit jednoznačný trend. V tuto chvíli je v běhu několik velkých randomizovaných kontrolovaných studií, které brzy přinesou další data o této důležité problematice.

3. Farmaka užívaná k paliativní sedaci v závěru života

Obtížně řešitelná bolest, dušnost či delirium refrakterní ke  standardní léčbě jsou nejčastější indikace k paliativní sedaci v závěru života. Tento přehledový článek ukazuje, že se jedná o vzácnou intervenci - většina specialistů, kteří se věnují paliativní péči na plný úvazek uvádí, že k paliativní sedaci přistupují u méně než pěti pacientů za rok. Článek dále podrobně shrnuje nejčastěji užívané léky: na prvním místě midazolam, užívaný dle literatury s dobrým efektem v 85% případů. Fenobarbital není doporučován pro pomalejší nástup účinku a obtížně odhadnutelný efekt, v paliativní péči je ale využíván vzhledem k možnosti subkutánního podání v případě nedostečného efektu benzidiazepinů bez nutnosti najištění intravenózního vstupu. Při i.v. apllikaci je nejčastěji užíván propofol s rychlým nástupem účinku.

Webináře

29. 8. v 16:00 vám nabídneme webinář ředitele mobilního hospice Cesta domů a předsedy Fóra mobilních hospiců Mgr. Marka Uhlíře s názvem Budoucnost mobilních hospiců - a jak se na ni připravit, ve kterém představí činnost Fóra a současné i budoucí výzvy, kterým mobilní specializovaná paliativní péče v ČR čelí.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.