Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Červnový bulletin Centra paliativní péče

V těchto dnech probíhá v Dublinu kongres Evropské asociace paliativní péče (EAPC), celosvětově jedna z nejvýznamějších odborných akcí našeho oboru.

Více než stovka předních světových odborníků v paliativní péči, mezi nimi například Stein Kaasa, Irene Higginson či Russell Portenoy, zde představuje své výzkumné projekty formou ústní prezentace a dalších 400 formou posterů. O nejzajímavějších příspěvcích vás budeme informovat ve speciálním vydání Výzkumu pro praxi v průběhu příštího týdne.

EAPC také během kongresu oceňuje vědce, kteří mimořádným způsobem přispívají k rozvoji oboru. A je tak pro nás velkou ctí, že cenu EAPC pro začínající vědce tento rok získává Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče. Tuto prestižní cenu v minulosti obdrželi např. profesor Joachim Cohen z univerzity v Gentu nebo doktorka Catherine Walshe z univerzity v Manchesteru, současná editorka časopisu Palliative Medicine.

Věříme, že toto ocenění je nejen velkým Martinovým osobním úspěchem, ale že významně pomůže celé paliativní komunitě v naší zemi při začleňování do mezinárodních struktur a tím k dalšímu rozvoji a zvyšování dostupnosti a kvality paliativní péče u nás.

Gratulujeme!

Doporučujeme

Webináře

Na červen je plánován webinář o komplexní péči o lidi s amyotrofickou laterální sklerosou. Toto téma přijdou představit lékařka Lucia Baránková a logopedka Eva Baborová ze spolku ALSA, organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu. Webinář se koná 22. 6. od 16:00.
V červenci se mužete těšit na webinář o koordinaci dobrovolníků v mobilním hospicu, který připravuje Mgr. Juliana Bindasová, koorinátorka dobrovoníků mobilního hospicu Cesta Domů.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Výzkum pro praxi

V květnovém výzkumu pro praxi přinášíme v návaznosti na webinář Martina Loučky shrnutí třech vědeckých publikací zaměřených na komplikované truchlení. Dočtete se v něm, jak se komplikované truchlení liší od depresivní poruchy a o možnostech diagnózy a měření stupně závažnosti tohoto problému. Další studie se zabývá zkoumáním vlivu komplikovaného truchlení na kognitivní a exekutivní funkce mozku. Na závěr nastiňujeme současnou americkou debatu o medikalizaci zármutku.

Aktuality z ČR i ze světa

Eutanázie bez paliativní péče? Ne

V nejbližších dnech bude PSP ČR projednávat návrh zákona o eutanázii, který předkládá skupina poslanců v čele s profesorem Zlatuškou (ANO). Zde najdete oficiální stanovisko Centra paliativní péče, kde upozorňujeme na jednostranost a krátkozrakost předkládaného návrhu. Legalizovat eutanázii v současných podmínkách nedostupné paliativní péče by u nás bylo velké neštěstí.

Profesor Morrison zaplnil Karolinum

Zhruba 200 lidí si v zaplněné Modré posluchárně Karolina poslechlo přednášku profesora Seana Morrisona z New Yorku, který představil aktuální data o efektivitě paliativní péče a jejího místa v moderní medicíně. Podrobnou reportáž z přednášky publikoval Zdravotnický deník.

Vy ještě nepromítáte?

Člověk v tísni nabízí v rámci projektu Promítej i Ty! zdarma ke shlédnutí a promítání řadu oceněných dokumentů, včetně filmu Sedm písní pro dlouhý život. Skvělá inspirace pro letní večer nebo diskuzi s přáteli.

Registrovat, dokud je čas

Z pozvánek uvedených níže bychom rádi upozornili na podzimní konferenci České společnosti paliativní medicíny, která je nejdůležitější akcí svého druhu u nás a skvělou možností dozvědět se aktuální informace o paliativní péči v naší zemi, potkat většinu těch, kteří se u nás o rozvoj tohoto oboru zasazují a také se podívat do sídla veřejné ochránkyně práv. V posledních letech bylo vždy plno, proto neváhejte s registrací.

Do not be afraid to choose the risky path

Martin Loučka na blogu EAPC reflektuje svoji cestu, která vedla od studia psychologie až po založení výzkumného centra, jehož zpravodaj právě čtete. Zajímavé povzbuzení pro všechny, kteří se chystají vrhnout po hlavě do dosud neprobádaných vod.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce


 
Copyright © 2016 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte. 

Odhlásit ze všech e-mailů od Centra paliativní péče.

 

Email Marketing Powered by MailChimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.