Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Červencový bulletin Centra paliativní péče

Na konci června Nadační fond AVAST vybral 17 nemocnic z celé republiky, které od fondu obdrží dar na rozvoj paliativní péče (detailní výsledky zde). Mezi podpořené organizace, kde jsou zastoupeny velké fakultní nemocnice i menší léčebny z regionů, rozdělí NF AVAST skoro 27 miliónů korun.

Některé instituce, například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, díky tomuto grantu zahájí provoz konziliárního paliativního týmu, v dnešní době chybějícího článku v českém systému péče o nevyléčitelně nemocné. Naše Centrum funguje jako koordinátor celého programu a velmi nás tato spolupráce těší. Od září budeme spouštět speciální rozovojový program pro podpořené nemocnice, uspořádáme dvě konference na toto téma a koncem příštího roku bychom chtěli ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví publikovat metodickou zprávu, která by představovala příklady dobré praxe a zkušenosti z pilotních projektů v podpořených nemocnicích. Věříme, že tento program může spustit opravdu systémovou změnu v našem zdravotnictví.

Doporučujeme

Webináře

V červenci jsme pro Vás připravili webinář o koordinaci dobrovolníků v mobilním hospicu, který povede Mgr. Juliana Bindasová, koordinátorka dobrovolníků mobilního hospice Cesta Domů.
Webinář se koná 20. 7. od 15:30.
V srpnu se můžete těšit na webinář o sexualitě u onkologicky nemocných, který připravuje MUDr. Taťána Šrámková, vedoucí lékařka Ambulance onkologické sexuologie v Brně.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Výzkum pro praxi

V červnovém výzkumu pro praxi přinášíme zprávy z vědeckého kongresu EAPC, který se konal počátkem června v Dublinu. Dočtete se v něm o tom, jak profesor R. Portenoy hodnotí výsledky výzkumu v paliativní péči a jejich vliv na systematický rozvoj oboru, o komplexním vnímání bolesti  a o významu retrospektivních studií o zemřelých v paliativní péči a jejich plánování.

Aktuality z ČR i ze světa

Paliativní péče ve hlavních zprávách..

Česká televize přinesla reportáž o diskutovaném návrhu zákona o eutanázii a také o grantovém programu Nadačního fondu AVAST Spolu až do konce, v rámci kterého poskytnuli prostředky na rozvoj paliativní péče v nemocnicích. O diskuzi nad eutanázií také informoval Zdravotnický deník.

.. i v rádiu

Ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka byl hostem pořadu Zátiší na Radiu 1. S Alešem Vojířem mluvili o paliativní péči, připravovaném zákonu o eutanázii a o tom, co dělat pro to, aby se v Česku umíralo lépe.

26 doporučení pro lepší dýchání

Japonská společnost paliativní medicíny publikovala doporučené postupy pro léčbu dýchacích obtíží u onkologických pacientů. Tato doporučení byla formulována v souladu s nejnovějšími výzkumy a včetně informace o přípravě publikace byly uveřejněny v Journal of Palliative Medicine.

Jak se daří implementovat paliativní péči?

V květnu se v Ženevě konalo 69. výroční shromáždění Světové zdravotnické organizace. Na programu byla mimo jiné informace o naplňování rezoluce o paliativní péči, kterou WHO schválila v roce 2014. O výstupech shromáždění, kterého se účastnilo i 140 ministrů zdravotnictví, se můžete dočíst ve zprávě Mezinárodní asociace hospicové a paliativní péče.

S paliativní sedací opatrně

Aktuální rakouská analýza, publikovaná v časopise BMC Palliative Care, se zabývala frekvencí použití paliativní sedace v posledních dvou týdnech života. Výsledky ukázaly, že nemocniční týmy paliativní péče v Rakousku využívají této intervence u zhruba pětiny umírajících pacientů. Důležitým zjištěním jsou i důvody pro indikaci sedace, kdy tím nejčastějším bylo delirium, druhým nejčastějším však existenciální distres pacienta, což vzbuzuje otázku nad adekvátností tohoto postupu a možnostech naší pomoci pacientům s existenciálním utrpením.

Pozvánky na vzdělávací akce

Burza práce


 
Copyright © 2016 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte. 

Odhlásit ze všech e-mailů od Centra paliativní péče.

 

Email Marketing Powered by MailChimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.