Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Březnový bulletin Centra paliativní péče

Dnešní úvodník bude krátký, ale důležitý. Chceme vás všechny ještě jednou srdečně pozvat na konferenci o nemocniční paliativní péči, kterou připravujeme s Nadačním fondem Avast. Během ní představíme výstupy našeho dvouletého projektu, který spustil významnou vlnu inovací v poskytování paliativní péče v českých nemocnicích.
Jako zvláštní host vystoupí slavný americký lékař a profesor Harvardské univerzity James Tulsky. Akce se uskuteční 24. 4. 2018 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze a budeme moc rádi, když přijdete a také když budete pozvání šířit mezi své známé, bude to opravdu stát za to.

Aktuality z ČR i ze světa

Speciální číslo Časopisu lékařů českých, věnované paliativní péči

Tento týden vyšlo speciální číslo Časopisu lékařů českých, věnované paliativní péči. Obsahuje soubor článků od předních českých expertů na paliativní péči a představuje doposud nevídaný ucelený přehled aktuálního vývoje našeho oboru. Pro registrované uživatele je zdarma ke stažení na webu.

Dvě významné únorové akce

Na konci února se uskutečnily dvě významné akce. První z nich byl 4. ročník Dne dětské onkologie, který proběhl 17. února na piazzetě Národního divadla. Jeho cílem je upozornit veřejnost na riziko onkologických nálezů již v raném věku a na důležitost včasné intervence, která je úspěšná až v 80 % případů.
Poslední únorový den je již tradičně věnován vzácným onemocněním, v souvislosti s tím letošním uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví tiskovou konferenci, na které přislíbilo, že do konce tohoto roku budou po celé republice zřízena centra zaměřená na diagnostiku a léčbu těchto onemocnění. Oběma akcím přejeme mnoho podobných úspěchů i do dalších let.

Polemika o roli paliativní péče v rámci “evidence-based” medicíny

Na stránkách European Journal of Palliative Care probíhá polemika o roli paliativní péče v rámci “evidence-based” medicíny. Je otázkou, zda jsou obavy z technologizace paliativní péče předčasné, či nikoli, vývoj v této oblasti se ale rozhodně vyplatí pozorně sledovat, protože diskuze o podobách paliativní péče se, v souvislosti s institucionalizací jejích různých podob, začíná rozvíjet i u nás.

Mileniálové – nikoliv flákači, ale pečovatelé

Jako nezodpovědná, sobecká a nezralá je často vykreslována generace dnešních dvacátníků a třicátníků, někdy souhrnně označována jako generace mileniálů. Časopis MedScape nicméně upozorňuje, že jsou to právě tito lidé, na kterých v současnosti leží hlavní zátěž péče o umírající rodiče. Tato péče je přitom často v souběhu se současným trendem pozdějšího zakládání rodin, a je poskytována lidmi, kteří často pracují v prekérních zaměstnáních bez dlouhodobějších finančních jistot. Snaha o zabezpečení své současné rodiny i svých rodičů tak často vede k významným existenčním problémům.

Webináře

25. 4. 2018, 16:00 
JUDr. Barbora Vráblová, MANezahájení a odstoupení od život udržující léčby – právní pohled
Cílem webináře bude představit situace nejčastěji řešené v souvislosti s “odpojováním od přístrojů” a poukázat na problematické aspekty současné právní úpravy upravující tuto oblast.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Plán pro celosvětový rozvoj paliativní péče

Časopis Journal of Pain and Symptom Management vydal speciální únorové číslo (celé je volně dostupné zde), které je věnováno činnosti Mezinárodní iniciativě paliativní péče (IPCI) podporované nadací Open Society Fund. Tato nadace se věnuje mimo jiné rozvoji paliativní péče po celém světě a na přelomu tisíciletí stála za prvními projekty i v České republice (např. zde). Jedním z významných výstupů, které v časopise naleznete, je univerzální plán, jak rozvíjet paliativní péči v jednotlivých zemích s ohledem na místní zákonodárství, zdravotnický systém, kulturní aspekty a pod. Tento plán byl sestaven na základě zkušeností paliativních týmů z 25 zemí, které byly od roku 1999 v rámci projektů Open Society Fund podpořeny.

2. Paliativní péče pro lidi bez domova

V časopise BMJopen byly publikovány výsledky zatím největšího britského výzkumu postojů lidí s bezdomoveckou zkušeností, které identifikují zásadní bariéry pro využití paliativní péče v této velmi specifické a zároveň velmi potřebné skupině lidí. Lidé bez přístřeší umírají v průměru až o třicet let dříve než běžná populace a to často na choroby, jejichž vývoj lze na dlouhou dobu potlačit či úplně zastavit. Právě to je jeden ze zásadních faktorů přispívajících k tomu, že tito lidé nejsou identifikováni jako pacienti benefitující z paliativní péče (nemoc je vyléčitelná). Jednu z možných cest, jak dobře podpořit právě tuto skupinu lidí nabízí článek a krátký dokumentární film o nízkoprahové mobilní paliativní péči v kanadském Calgary.

3. Škytavka u nemocných v paliativní péči

Dlouhotrvající škytavka může být výrazně obtěžujícím symptomem pokročilého onemocnění. Přehledová studie australských autorů shrnuje dostupnou evidenci o léčebných možnostech. Podle příčiny dělíme škytavku na periferní (v důsledku refluxu či jiného dráždění periferních nervů inervujících oblast bránice) a centrální (nejčastěji v důsledku nádorového či post-ischemického poškození mozku). Dle příčiny je také třeba volit adekvátní léčbu. U perifirení škytavky je lékem první volby metoklopramid, ev. v kombinaci s inhibitory protonové pumpy. Efekt metoklopramidu dokazuje kromě četných kazusitických sdělení i jedna randomizovaná placebem kontrolovaná studie na 36 nemocných. Léky druhé volby jsou pak Baclofen či gabapentin. U centrálního původu škytavky byl jednou placebem kontrolovanou studií prokázán efekt baclofenu, lékem druhé volby pak zůstává gabapentin. Alternativními farmaky jsou u obou typů olanzapin, nimedipin, chlorprommazin a u terminálních stavů midazolam. U těžkých a farmakologicky refrakterních stavů je možné zvážit interveční blokádu frenického nervu či vagu.

Pozvánky na vzdělávací akce

  • X. konference České společnosti paliativní medicíny - ohlášen termín 5. – 6. 10., konference bude letos v Praze. Podrobnosti budou zveřejňovány na webu ČSPM.

Burza práce


Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2018 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.