Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Hlavička květnového Bulletinu

Milí přátelé Centra paliativní péče,

v posledních dnech v Centru žijeme hlavně kampaní ke hře Řekni mi. Seniorní zaměstnanci Centra při ní vzpomínají, jak jsme před lety, když Martin hru přivezl z Ameriky, snili o tom, že ji hraje celá země, a že se právě díky této hře stává umírání sice těžkou, leckdy nepochopitelnou, ale opět přirozenou součástí našich životů. Obdivuhodná podpora ukazuje, že jsme naplnění tohoto snu zase o kousek blíž. Děkujeme! Radost máme taky ze zlepšení epidemiologické situace, které nám umožní znovu se v červnu potkat osobně na kurzech Espero - pro lékaře i pro sestry.

Z dílny Centra paliativní péče: Řekni mi a nové články

Řekni mi dáme třetí metu?
Velká vlna zájmu a podpory předčila naše největší očekávání. Nejenže vyrobíme první stovky her, ale rozběhneme komunitní hraní ve všech krajích. Do konce kampaně máme ale ještě jeden cíl. Chceme pomoci tomu, aby nezůstalo jen u hraní, ale aby si lidé mohli svá přání zaznamenat
Prestižní časopis Psycho-Oncology publikoval odborný článek našeho výzkumného týmu "Prognostic awareness in advanced cancer patients and their caregivers: A longitudinal cohort study", se kterým nám pomáhali kolegové z Thomayerovy nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Nová přehledová studie s názvem "Approaching the end of their lives under blue lights and sirens" - scoping review, kterou napsali David Peřan ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a náš Martin Loučka a Marek Uhlíř, právě vychází v Journal of Pain and Symptom Management

Aktuality

Ilustrační obrázek: Ruce
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR připravila studii Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, která mapuje historii pokusů, jak řešit problémy týkající se zdravotně-sociálního pomezí. Přináší konkrétní návrhy na změny směrem k efektivnější koordinaci a návaznosti péče v této oblasti, které jsou důležitým předpokladem důstojného stárnutí.

Konference: Hlaste se

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP připravuje celostátní konferenci v Plzni v termínu 17. - 18. 9. 2021. A vy máte nyní možnost přihlásit svůj příspěvek k aktivní účasti a to v několika kategoriích: kazuistika, odborné sdělení nebo workshop. V případě, že váš příspěvek bude vybrán k prezentaci, budete mít registraci na konferenci zdarma a budete mít možnost přednesu v rámci daného panelu. Přihlášku je možné zaslat do 7. 6. 2021.
Na podzim 6. - 8. 10. 2021 se také bude konat 17. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče 17th World Congress Of The European Association For Palliative Care. Zlevněné registrace na kongres jsou k dispozici do 31. května

Výzkum pro praxi

Průběh závěru života u pacientů s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem z pohledu jejich příbuzných

Tato holandská studie, které se zúčastnilo 193 respondentů poukazuje na to, že příbuzní pacientů s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem vnímají plánování péče a péči v závěru života jako nedostatečné. Diskuze o deaktivaci defibrilátoru mezi lékařem a pacientem proběhla pouze u 38% pacientů a ve 32% případech méně než jeden měsíc před smrtí. K deaktivaci defibrilátoru došlo u 55% pacientů. Příbuzní, kteří se studie zúčastnili, uvedli, že 24% pacientů dostalo během posledního měsíce života minimálně jeden elektrický výboj, přičemž 10% pacientů dostalo výboj v průběhu posledního dne života. Pro většinu pacientů i příbuzných byla tato zkušenost velmi stresující. Příbuzní pacientů, kteří měli defibrilátor deaktivován hodnotili kvalitu umírání signifikantně lépe než příbuzní pacientů, u nichž k deaktivaci nedošlo (p=0,012).
 

Zapojování křehkých seniorů do pokročilého plánování péče

Kvalitativní studie z Velké Británie ukazuje, jaké jsou bariéry v zapojování křehkých seniorů do plánování péče. Studie se zúčastnilo 10 seniorů ve věku 71 až 95 let a jejich 8 rodinných příslušníků. Pro všechny respondenty byl pojem pokročilé plánování péče nejasný a bylo pro ně složité pochopit, co pokročilé plánování péče znamená. Většina z nich se domnívala, že se jedná o plánování místa úmrtí a pohřbu. Ačkoliv většina respondentů uvedla, že o pokročilém plánování péče dříve neslyšeli, během rozhovoru se ukázalo, že s nimi jejich lékař diskutoval např. potřebu podpory pro péči v domácím prostředí nebo případnou resuscitaci. Senioři také uváděli, že nepotřebují péči plánovat, protože ještě nejsou natolik staří nebo nemocní, aby přemýšleli nad plánováním budoucnosti a raději se chtějí soustředit na to kvalitu svého života. Pro zapojení křehkých seniorů do pokročilého plánování péče je potřeba dostatečná příprava na rozhovory a individuální přístup. Plánování by se nemělo soustředit jen na budoucí péči, ale také na současnou situaci.
 

Tipy pro Váš rozvoj 

Úvod do dětské paliativní péče - třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.
10. - 12. 6. 2021, Praha, ČSPM ČLS JEP
MUDr. Katarína Vlčková
Hlavně to mamince neříkejte, pane doktore, ona by to vzdala - webinářem určeným pro  lékaře a všechny, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty vás provede MUDr. Katarína Vlčková - kmenová lékařka Cesty domů.
14. 6. 2021, online, Cesta domů
Espero - unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. 
16. - 18. 6. 2021, Praha, Centrum paliativní péče
Představení Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice - na webináři představí Marek Uhlíř, Viera Ivanovová a Jitka Kosíková základní úvahy z Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, který vzniká pod záštitou Fóra mobilních hospiců. Co si dobře promyslet a jakým nejčastějším chybám se vyhnout, chcete-li založit domácí hospic?
24. 6. 2021, online, Centrum paliativní péče
ELNEC core - na konci prázdnin se opět uskuteční intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života v Hospici sv. Štěpána. 
17. - 20. 8. 2021, Litoměřice, Centrum paliativní péče
XII. Celostátní konference paliativní medicíny - největší tuzemská konference již spustila registrace. Cílem je maximálně podpořit poskytování dobré péče lidem s těžkou nemocí v závěru života a pokračovat v úsilí o rozvoj oboru.
17. - 18. 9. 2021, Plzeň, ČSPM ČLS JEP
Kongres EAPC 2021 - 17. světový kongres Evropské asociace paliativní péče se uskuteční na podzim a online.
6. - 8. 10. 2021, Online, EAPC

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Pěkné dny a brzy na viděnou na kurzech a konferencích. 

Za tým Centra paliativní péče
Adam Houska
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.

Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2021 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.