Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Červencový bulletin

Milí přátelé Centra paliativní péče,

věříme, že si užíváte léta a zaslouženého odpočinku na dovolených. I během letního období se odehrávají důležité události, kterým se věnujeme v tomto čísle bulletinu. Jednou z nich je předložení návrhu zákona o eutanazii a paliativní péči, ve kterém je paliativní péče spojována s asistovanou smrtí. Další událostí, která stojí za povšimnutí, je avízo ke grantové výzvě vydané Nadačním fondem Avast. My stále sbíráme odpovědi mapující dopad pandemie covid-19 na umírající v ČR. V tomto čísle najdete nejen pozvánky na vzdělávací akce, mezi kterými bychom vás rádi upozornili na otevření registrace na zářijový kurz komunikace ESPERO a také na dvě zajímavé studie zaměřené na hospitalizaci v závěru života a na potřebu podpory komunity při péče o nemocné v domácím prostředí.

Z Centra paliativní péče: Zpětná vazba

Manažerka projektu Alexandra Trochtová
Naše organizace získala podporu programu Stronger Roots, v rámci kterého probíhá i evaluace. Její součástí je tento krátký dotazník. Věnujte nám 2–5 min svého času, bude to pro nás cenná zpětná vazba. Evaluaci provádí nezisková organizace Schola Empirica. Dotazník je anonymní a při jeho vyplnění nejsou shromažďována žádná osobní data.
Děkujeme!

Aktuality

Poslankyně ANO Věra Procházková s pirátským poslancem Lukášem Bartoněm předložili sněmovně návrh zákona o důstojné smrti, kterým se snaží zavést do českého zdravotnictví eutanázii. V návrhu zákona zmiňují i právo na paliativní péči, aniž by ale jakkoli řešili její reálnou dostupnost. Média se přitom tohoto pojmu chytají a v některých případech i celý návrh z našeho pohledu nešťastně považují za “zákon o paliativní péči”.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. a prim. MUDr. Irena Závadová z České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP informovali o možnosti oficiálního využití metadonu pro léčbu chronické bolesti, který je od 1. 7. dostupný v ČR ve formě sirupu 10mg/ml, balení 10ml. Metadon se jeví jako velmi užitečný lék pro paliativní péči. Přečtěte si aktuální přehledový článek o možnostech jeho využití od doktora Slámy.

Grantová výzva

Nadační fond Avast vydal avízo o grantové výzvě v rámci programu Spolu až do konce. Již sedmá grantová výzva je zaměřená na zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Odbornou záštitu programu poskytuje Centrum paliativní péče společně s Domovem Sue Ryder. Zájemci o zapojení do programu mohou využít možnost odborné konzultace svých projektů nebo se mohou přihlásit na webinář, který proběhne již tento čtvrtek 23. 7. v 16 hodin.

Dotazníky: Zapojte se i vy

Dotazníky k péči v závěru života během pandemie
V Centru paliativní péče stále mapujeme dopady pandemie na péči o umírající, jejich blízké a zdravotnický personál. Pokud jste v období pandemie pečovali o umírající pacienty, můžete vyplnit dotazník pro zdravotníky. K dispozici je také dotazník pro pozůstalé. Budeme rádi za šíření dotazníků. Děkujeme.
Další dotazování, které aktuálně probíhá, je “The COVID-19 HEROES Study”. Jedná se o rozsáhlou multicentrickou studii, do které je zahrnuto 28 zemí z celého světa. Studie mapuje vliv pandemie covid-19 na duševní zdraví pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Dotazník je určený nejen pro zdravotníky, ale také pro ostatní profese ve zdravotnictví.

Doporučujeme: Knižní tipy pro děti

Můj dědeček třešňový strom
Nakladatelství Cesta domů vydalo na začátku léta dvě knížky pro děti, které je učí přijmout smrtelnost i sebrat odvahu. Můj dědeček třešňový strom je určena čtenářům od 10 let a ústy malého chlapce vypráví příběh o důležitých rodinných vazbách, odvaze, lásce, jedné chytré huse a třešňovém stromu. Kniha Žádní draci nejsou hlavně pomocí obrázků dětem už od 4 let ukazuje, co se stane, když se o něčem nemluví. 

Výzkum pro praxi

Hospitalizace v závěru života - srovnání onkologických a neonkologických pacientů

Možnosti paliativní péče bývají pacientům obvykle představovány až ve chvíli, kdy už z ní mohou mít jen omezený prospěch. Častěji jde přitom o pacienty s onkologickým onemocněním, protože trajektorie jejich nemoci je lépe odhadnutelná. Dánská studie se v populačních datech snažila odhalit, jak často a jak dlouho jsou pacienti s různými onemocněními hospitalizováni 6 měsíců a 30 dnů před smrtí. Výsledky ukázaly, že 6 měsíců před smrtí jsou onkologičtí pacienti hospitalizováni dvakrát častěji než pacienti s ostatními diagnózami, délka hospitalizace je ale obdobná. 30 dnů před smrtí jsou čísla za obě skupiny srovnatelná, onkologičtí pacienti však mají o něco větší pravděpodobnost, že v nemocnici zemřou. Studie nezjišťovala počet hospitalizací u přeživších pacientů, výsledky tedy nelze použít pro odhady dožití založené na počtu dní hospitalizace. Pozitivním zjištěním nicméně je, že počet hospitalizací i úmrtí v nemocnici od roku 2006 do roku 2015 významně klesl.

Zapojení komunity do péče o nemocné s pokročilým onemocněním

Dobré umírání a smrt jsou možné jen tehdy, pokud opustíme představu, že se jedná o zdravotně-sociální problém, který mají řešit profesionální týmy. Přestože je práce těchto týmů nesmírně důležitá, dobrá péče v závěru života není možná bez zapojení komunity pacienta, tedy rodiny a dobrovolníků. Výsledky projektů v Anglii a ve Španělsku ukázaly, že zapojení komunitních dobrovolníků významně zvyšuje kvalitu života pacientů a snižuje počet neplánovaných hospitalizací. Inspirativní a metodicky propracovaný projekt, jehož cílem je vytvořit síť proškolených lokálních koordinátorů a dobrovolníků, nyní připravili australští výzkumníci. Primárním cílem je zjistit míru sociálních a emocionální potřeb nemocných a pečujících, sekundárním cílem je mapovat počet hospitalizací a návštěv na pohotovosti.

Nabídka zvýhodněného pronájmu

Vzdělávací centrum Cesty domů
Potřebujete prostory na kurzy v Praze? Pronajmout si můžete prostory Vzdělávacího centra Cesty domů. Vzdělávací centrum nabízí kvalitně technicky vybavenou přednáškovou místnost se zázemím. Nachází se ve světlých podkrovních prostorách budovy Cesty domů v Praze 4 – Michli. Organizacím, které vzdělávají v paliativě a souvisejících oborech, nabízí zvýhodněné podmínky. 

Váš rozvoj: Kam určitě vyrazit? 

Webinář k výzvě Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory - představení konceptu grantové výzvy a prostor pro dotazy zájemců o zapojení do výzvy, která je zaměřena na zavádění paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory.
23. 7. 2020, online, CPP, NF Avast, Domov Sue Ryder
Lektoři Lucie Hrdličková a Martin Loučka
ESPERO – unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
16. - 18. 9. 2020, Praha, CPP
Jak spolu být na jedné lodi - jak úspěšně vést svůj tým lidí? Jak z jednotlivců udělat tým? Co je to kultura organizace a jaký má vliv na fungování týmu? Během třídenního kurzu naleznete na tyto otázky odpověď.
24. 9. 2020, 22. 10. 2020, 3. 12. 2020, Praha, ČSPM
Kongres EAPC 2020 - 11. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče je přesunut z původního květnového termínu na podzim a proběhne online.
7. - 9. 10. 2020, online, EAPC
12. Celostátní konference paliativní medicíny - tradičně největší česká odborná akce pro všechny, které zajímá téma paliativní péče. Registrace na workshopy budou spuštěny 3. srpna.
9. - 10. 10. 2020, Plzeň, ČSPM, MZ

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme vám inspirativní čtení a krásné letní dny.

Za tým Centra paliativní péče
Kristýna Poláková

Kristýna Poláková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.