Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Březnový bulletin Centra paliativní péče

Na podzim loňského roku jsme na žádost MČ Praha 10 vypracovali studii zajištění paliativní péče pro občany této městské části, která je co do počtu obyvatel podobná většímu městu. V rámci tohoto projektu jsme hodnotili dostupnost a nabídku služeb paliativní péče a zastupitelům Prahy 10 jsme závěrem doporučili několik konkrétních kroků, které by mohly zlepšit přístup k paliativní péči pro jejich občany. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.

Aktuality z ČR i ze světa

Volby do výboru ČSPM

Česká společnost paliativní medicíny má nový výbor, který svou práci zahájí na ustavujícím setkání 21. března v Jihlavě. Výsledky hlasování do výboru si můžete přečíst na webu ČSPM. Přejeme novému výboru hodně sil do jejich práce.

Žiješ srdcem

Studentka 1. LF UK Kateřina Vacková před několika lety založila neziskovou organizaci loono.cz, která se věnuje osvětě a preventivním programům. V současnosti začínají kampaň, cílenou na prevenci kardiovaskulárních onemocnění Žiješ srdcem.

Children's Project on Palliative/Hospice Services

Americká společnost paliativní a hospicové medicíny vydala nové číslo jejich časopisu ChiPPS, který se věnuje dětské paliativní péči. Časopis je v angličtině dostupný online a obsahuje řadu zajímavých a praktických článků o léčbě konkrétních symptomů v dětské paliativní péči. Vedle únavy a nevolnosti je k dispozici například i článek o existenciálním stresu nebo využití paliativní sedace u dětí.

Kampaň Konec dobrý, všechno dobré pokračuje druhým ročníkem

Centrum paliativní péče právě zahájilo druhý ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré. Postupně navštívíme všechny lékařské fakulty – na každé uspořádáme panelovou debatu s odborníky na paliativní péči a budeme studenty seznamovat s přínosy paliativní medicíny. Termíny budeme postupně zveřejňovat na webu kampaně.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Je levnější péče domácí nebo nemocniční?

Tato americká studie porovnávala náklady spojené s programem domácí paliativní péče (82 pacientů) s náklady vynaloženými za běžnou nemocniční péči v posledních 3 měsících života (569 pacientů). Program domácí paliativní péče snížil celkové náklady na zdravotní péči v posledním měsíci života o 45 %, tito pacienti byli významně méně často hospitalizováni a významně se také zvýšila pravděpodobnost jejich úmrtí v domácím prostředí (87 %), což je přání většiny pacientů.

2. Syndrom vyhoření u pracovníků v paliativní péči

Prevalence syndromu vyhoření u zdravotníků pracujících v paliativní péči se v různých studiích liší (23 % – 62 %), panuje však shoda na tom, že se jedná o zásadní problém. Vědci z Pittsburské univerzity provedli skupinové rozhovory s 18 zdravotníky a 2 sociálními pracovníky. Všichni se shodli, že práce v paliativní péči je velkým rizikem pro rozvinutí tohoto syndromu z toho důvodu, že je člověk denně vystavován utrpení druhých. Proto je nezbytné si hlídat vlastní hranice. Zajímavé je, že část respondentů považovala syndrom vyhoření za závažné onemocnění a část naopak za přirozenou součást práce paliativních zdravotníků.

3. Paliativní péče ve věznicích

Ve Francii je vězňům zákonem zaručena stejná dostupnost zdravotní péče, jakou má v zemi široká veřejnost; od roku 2002 mají vězni také zákonem vymezenou možnost požádat o propuštění ze soucitu na základě zdravotních důvodů. Přesto se často stává, že se umírajícím vězňům komplexní paliativní péče nedostává. Kvalitativní studie analyzovala 70 rozhovorů s vězni, kteří měli před sebou méně než rok života, dozorčími, sociálními a probačními pracovníky, příbuznými a zdravotními sestrami a identifikovala omezení v poskytování paliativní péče ve francouzských věznicích, zejména stran flexibility při léčbě bolesti a nemožnosti adekvátního kontaktu s blízkými.

Webináře

27. 3. 2017 vás zveme na webinář o přírodním pohřebnictví. Připravuje ho sdružení Ke kořenům, které se kromě pohřbívání ke kořenům stromů věnuje také organizaci rituálů posledního rozloučení a doprovázení v zármutku. Podrobnější informace již brzy na našem webu a facebooku.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.
 

Pozvánky na vzdělávací akce

Speciální upozornění

V rámci programu Nadačního fondu Avast Spolu až do konce se 13. 4. 2017 bude v Praze konat celodenní  konference o nemocniční paliativní péči, na které vystoupí slavný americký onkolog, profesor Anthony Back, který je ředitelem Centra excelence v paliativní péči na University of Washington.
Podrobnosti o programu a možnost registrace najdete na webu NF Avast.

Burza práce

Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.