Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Lednový bulletin- hlavička

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

přestože to zatím nevypadá, že by nový rok byl klidnější, zdravější nebo aspoň předvídatelnější než ten uplynulý, se zahájením očkování, a hlavně s nevyhnutelně se blížícím jarem, nám snad aspoň svítá naděje na lepší (po)zítřky. Nová naděje se z našeho pohledu šíří i oblastí péče o seniory - máme nesmírnou radost z 15 úspěšných projektů, které získaly podporu programu Spolu až do konce NF Abakus. Program, který byl tentokrát zaměřen na rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory, podpořil domovy v téměř všech krajích České republiky. Je nám velkou ctí, že se coby odborní partneři programu, můžeme na tomto rozvoji podílet a těšíme na společnou práci, která nás v následujících dvou letech čeká. 

Z Centra paliativní péče: Vyplňte nám dotazníky

Dotazníky mapující dopady pandemie
Jak se podepisuje pandemie nemoci covid-19 na péči o umírající pacienty v českém prostředí? Pokračujeme v mapování situace v rámci mezinárodního šetření. Zapojte se a vyplňte nebo sdílejte dotazníky mapující péči v době nouzového stavu. Opět máme dotazník pro zdravotníky a dotazník pro pozůstalé.
Děkujeme!

Aktuality

Od roku 2018 testuje Mezinárodní psychoonkologická společnost (IPOS) nový strukturovaný nástroj měřící duševní adaptaci pacienta na rakovinu (MAC - Mental adjustment to cancer). Tento nástroj je nyní dostupný i v češtině. Samostatný dotazník je zdarma, metodický nástroj k vyhodnocení je zpoplatněn 70$. Dotazník je po registraci ke stažení zde.
EAPC World Congress
Evropská asociace paliativní péče otevřela možnost přihlašovat abstrakty na XVII EAPC World Congress, který proběhne 6. - 8. října 2021. Kongres se stejně jako loni uskuteční online, což sice značně limituje možnosti osobního setkávání, na druhou umožňuje účast i lidem, kteří jsou časově vytíženější. Abstrakty je možné přihlašovat do 14. února 2021.
Jako výraz uznání mimořádného nasazení a nemalých osobních obětí 5 milionů zdravotníků a pracovníků v sociálních službách během pandemie covid-19 zasvětila Světová zdravotnická organizace rok 2021 právě jim.
Jan Trnka

Nově vzniklá odborová organizace pracovníků v sociálních službách uspořádala webinář o očkování proti viru covid-19 s lékařem a biochemikem doc. MUDr. Janem Trnkou, který je také členem týmu AntiCovid-19 pro ČR pod institutem CERGE. 

Výzkum pro praxi

Jak budeme umírat po covidu? 

Na to se ptá Anna Elsner z Institu biomedicínské etiky a historie medicíny v Curychu a ve svém článku poukazuje na to, jak současná pandemie akcentovala dlouhodobé společenské problémy spojené s umíráním. Řízená izolace a umírání i truchlení o samotě podle ní jasně ukázalo neudržitelnost pojetí autonomie pacienta jako nezávislé samostatně rozhodující bytosti a přineslo příležitost nahradit tuto představu koncepty, které akcentují primární vztahovost, zranitelnost a konečnost lidské bytosti. To, že Světová zdravotnická organizace nezahrnula paliativní péči do svého doporučení k udržení základních zdravotních služeb během pandemie ukazuje, jak málo je péče o umírající integrální součástí současné medicíny. To by mohla pandemie v konečném důsledku změnit a poukázat, řečeno slovy Daniela Calhana, na omezenost a jednostrannost boje současné medicíny proti stárnutí a smrti.

Smutek, strach a hněv během paliativní konzultace a jejich vliv na péči v závěru života

Analýza 231 audionahrávek paliativních konzultací v nemocnici u pacientů s pokročilým nádorovým onemocnění  ukázala u 72 % z nich vyjádření smutku, u 50 % vyjádření strachu a u 45 % vyjádření hněvu. Zatímco pacienti vyjadřující strach měli častěji realističtější porozumění své prognóze, pacienti vyjadřující hněv byli stran prognózy přehnaně optimističtí, častěji dávali přednost život prodlužující léčbě před léčbou zaměřenou na kvalitu života a téměř dvakrát méně často byli v šesti měsících následujících po rozhovoru referováni do hospicu než pacienti vyjadřující strach. Významně častěji než pacienti vyjadřující strach ale pacienti vyjadřující hněv se cítili po rozhovoru vyslechnuti. Smutek neměl na odhad prognózy ani na referenci do hospicu významný vliv. Hněv se v této studii ukázal jako epidemiologicky významný faktor ovlivňující péči v závěru života. 
 

Váš rozvoj: Nenechte si ujít 

Jiří Krejčí
Představení Institutu Pallium - tématem webináře je představení nově vzniklého Institutu Pallium, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Webinářem nás provede jeho ředitel Mgr. Jiří Krejčí.
27. 1. 2021, online, CPP
Irena Závadová
Komunikace v paliativní péči - webinář je určený praktickým lékařům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Přednáší primářka domácího hospice Cesta domů MUDr. Irena Závadová.
8. 2. 2021, online, Cesta domů
Transition webinar -  join Together for Short Lives and Hospice UK for a webinar on transition from children’s to adult palliative care services. 
25. 2. 2021, online, Together for Short Lives and Hospice UK
ELNEC pro jednotlivce -  jedinečný komplexní kurz ELNEC je připraven v tomto termínu ve dvou variantách. Plánujeme osobní setkání v Červeném Kostelci. V případě nepříznivé epidemiologické situace kurz proběhne online s prvky akčního učení. Registrace se spustí 15. 2. 2021 v 9:00 hodin. 
23. - 26. 3. 2021, Červený Kostelec/ online, CPP
Paliativní péče - akreditovaný kurz Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme převedli do online podoby. Lektorkou kurzu je Bc. et Bc. Viera Ivanovová.
25. 3. 2021, online, CPP

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Přejeme vám hodně sil do nového roku!

Za tým Centra paliativní péče
Anna Tučková
Anna Tučková
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

Copyright © 2021 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.