Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Prosincový Bulletin

Milí přátelé Centra paliativní péče,

advent by mohl být dobou, kdy se člověk na chvíli zastaví a provede určitou revizi svého života. Konec roku nabízí příležitost zhodnotit uplynulé období, znovu si uvědomit, co je důležité a co méně, rozmyslet si, v čem chci být lepší v roce příštím. Přiznám se, že jsem již mnoho posledních let tento potenciál nestihl naplno využít a letošní advent je pro mne a nejspíš i pro mnohé kolegy a kolegyně v paliativní péči pracovně ještě náročnější než obvykle. Nechci si tedy vyčítat, že možná opět nestihnu poctivě zrevidovat vše důležité. Jsem si ale vědom velké vděčnosti za mnoho dobrého, co se nám letos podařilo a chci poděkovat svým kolegům v Centru paliativní péče za jejich nasazení a práci. Díky také Vám všem, kteří se podílíte na tom, aby lidé v České republice mohli umírat v důstojných podmínkách s dobrou péčí a adekvátní podporou. 

Z Centra paliativní péče: PF 2021

PF Centra paliativní péče
PF 2021 je ručně tištěnou autorskou tvorbou naší výzkumné pracovnice Anduly Tučkové a je inspirováno týmovou tradicí skládání haiku, tradiční japonské lyrické poezie. Buďte v roce 2021 kreativní!

Aktuality

V prestižním časopise BMC Medicine vyšla rozsáhlá metaanalýza 169 studií z 23 zemí, která se zabývala otázkou, jak dlouho před smrtí je obvykle pacientům poskytována paliativní péče. Navzdory současnému trendu zahajování časné paliativní péče je výsledek 18,9 dní. Paliativní péče tedy stále zůstává zejména péči o pacienty v závěru života.
Unie porodních asistentek, z. s. spustila nový informační portál Perinatální ztráta pro zdravotnické a pečující profese. Najdete tam osvědčené postupy, tipy na odborné vzdělávání i informace k sebepéči. V provozu je i telefonní informační linka. 

Doporučujeme: Zajímavé čtení 

Kniha Naděje v medicíně

Česká lékařská komora vydala další ze svých publikací v ediční řadě o etice a komunikaci v medicíně, tentokrát s tématem Naděje. Martin Loučka do knihy napsal kapitolu o naději v paliativní péči.
Ve Zdravotnickém deníku vyšly dva obsáhlé články o projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby, který realizuje Centrum paliativní péče společně se Zdravotnickou službou hl. m. Prahy. Přečíst si můžete článek Dvě procenta výjezdů záchranky jsou k paliativním pacientům nebo článek Je třeba si uvědomit, že hospitalizace má kromě přínosů i svá rizika. U paliativních pacientů mohou převážit nad benefity.
List o péči o osoby v kritickém a terminální fázi života

Česká biskupská konference připravila překlad dokumentu Samaritanus bonus: List o péči o osoby v kritické a terminální fázi života. Jedná se o vatikánský dokument, shrnující pohled katolické církve na základní otázky péče o pacienty v závěru života.

K tématu covid-19 doporučujeme

Ve Španělsku během první vlny koronaviru zemřelo zřejmě až dvacet tisíc klientů sociálních služeb pro seniory, téměř každý desátý uživatel. Vláda se rozhodla této katastrofy využít pro podporu systémové změny a oznámila plán investovat 600 milionů eur do posílení systému domácí péče a osobní asistence ve spolupráci se soukromými subjekty, píše Reuters. Sedm z deseti žadatelů o sociální služby pro seniory teď žádá o některou z forem domácí péče, čímž se bourá dosavadní dominance shánění míst v ústavech. Bude zajímavé sledovat, jestli a jaké ponaučení si z podobně pochmurné bilance vezme česká společnost, až budeme znát data o úmrtích v roce 2020. Agentura Bloomberg zařadila Českou republiku ve svém žebříčku efektivity odezvy na pandemii na čtvrté místo od konce z 53 hodnocených zemí - kdy jindy se zamyslet, jaké jsou skutečné náklady špatně organizované péče o seniory?

Nabídka daru: televize

Televize od Holubová advokáti s.r.o.
Advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o. daruje jakémukoliv poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb pro jejich práci televizi Samsung model UE55MU7002T a televizi LG model 43UJ6307. Televize si musí zájemce vyzvednout v prostorách kanceláře na Praze 8. Zájemci kontaktujte obratem Barboru Vráblovou na čísle 777 256 629.

Výzkum pro praxi

Zkušenosti dětí, jejichž rodiče trpí vážným, život zkracujícím onemocněním

Ztráta rodiče během dětství a dospívání má na dítě hluboký a trvalý dopad a je často spojována s dlouhodobými psychickými následky. Jen ve Velké Británii se tato situace dotkne každoročně více než 40 000 dětí ve věku do 18 let. Výzkumný tým z Cicely Saunders Institutu proto vypracoval systematickou přehledovou studii zaměřenou na zkušenosti dětí, jejichž rodič trpí život limitujícím onemocněním. Výsledky studie poukazují na to, že ačkoliv život s rodičem, který umírá je pro děti emočně náročnou situací, děti nejsou pasivními pozorovateli, ale vytvářejí si vlastní copingové strategie a chtějí být dostatečně informováni a zapojeni do péče. Děti na sebe aktivně přebírají zodpovědnost vůči svému nemocnému rodiči a tento proces jim pomáhá se s danou situací vyrovnat. Děti poskytují svým rodičům nejen praktickou, ale také emocionální podporu. Nicméně role, kterou na sebe děti přebírají, není rodiči ani okolím přiznána a dětem proto není poskytnuta adekvátní podpora, což může vést k rozvoji dlouhodobých problémů jako je úzkost či deprese. Děti ve studiích, které byly do přehledového článku zařazeny, také uváděly, že se necítily dostatečně zahrnuty do péče poskytované paliativními týmy a že se z péče o rodiče byly dospělými vyloučeni s cílem je chránit. Studie proto upozorňuje na potřebu změny přístupu k dětem a jejich aktivního zapojení do péče o nemocného rodiče. 

Poskytování paliativní péče dospělým pacientům s
covid-19 v dětské nemocnici

Pandemie covid-19 vede k organizačním změnám v rámci celých nemocnic. Článek publikovaný v prestižním časopisu Pediatrics popisuje zkušenost dětské nemocnice v New Yorku, která v průběhu března 2020 pečovala také o dospělé pacienty s covid-19. Nemocnice i během této situace kladla důraz na poskytování péče orientované na rodinu a paliativní péči. S ohledem na tuto potřebu byl proto původní paliativní tým rozšířen o 15 pediatrů, 2 sestry a 8 psychologů. Tým poskytoval péči po telefonu a byl rozdělen na dva týmy - podpůrný a pro pozůstalé. Zdravotníci z podpůrného týmu aktivně kontaktovali pacienty a jejich rodiny a pomáhali jim překonávat náročnost izolace. Tým, který se věnoval pozůstalým, kontaktoval rodinu do 48h po úmrtí pacienta. Protože noví členové v paliativním týmu neměli s paliativní péčí žádné předchozí zkušenosti bylo jim poskytnuto virtuální školení o paliativní péči. Celý tým měl také pravidelné on-line setkávání určené ke vzájemnému sdílení a podpoře. Díky této reakci na novou situaci, dokázala dětská nemocnice během 6 týdnů poskytnou konzultace více než 150 covid-19 pozitivním dospělým pacientům, provedla 700 podpůrných telefonátů a 38 rodin obdrželo pozůstalostní péči.
 

Váš rozvoj: Na co se podívat? 

Viera Ivanovová
Paliativní péče - kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Kurz je rozdělen do dvou dnů a akreditován MPSV.
19. 1. a 21. 1. 2021, online, Centrum paliativní péče
Fotografie z přednášky: Specifika ošetřovatelství v paliativní péči
Specifika ošetřovatelství v paliativní péči -  přednáška je pro zdravotní sestry, setkávající se ve své profesi s umírajícími pacienty, i pro studenty všeobecného ošetřovatelství.
27. 1. 2021, Praha, Cesta domů
ELNEC online - online forma žádaného kurzu ELNEC je obohacena prvkem akčního učení. Po třídenním online kurzu si účastníci stanoví cíl, který by chtěli do dvou měsíců po kurzu dosáhnout. Při realizaci cíle jim budou nápomocní ostatní účastníci, lektoři a přizvaní odborníci. Registrace spustíme 21. 12. 2020 v 9:00 hodin.
8. - 10. 2. 2021, online, Centrum paliativní péče

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Společně Vám přejeme pokojný advent a hezké Vánoce.

Za tým Centra paliativní péče
Martin Loučka
Martin Loučka
Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.